Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa realizuje projekt Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podstawowym celem projektu jest podniesienie świadomości rolników i doradców rolnych w zakresie wpływu związków azotu pochodzenia rolniczego na zanieczyszczenie wód oraz zapobieganie tego rodzaju zanieczyszczeniom.

W ramach projektu planujemy opracowanie i wydanie publikacji „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” przygotowanej przez Zespół Ekspertów. Celem publikacji jest przekazanie rolnikom najnowszych rozwiązań w dziedzinie ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotem pochodzenia rolniczego, oddziaływania produkcji zwierzęcej na środowisko oraz propagowanie zasad zrównoważonego rolnictwa.

Poradnik będzie stanowił trzecią publikację FDPA poświęconą zagadnieniom wody na obszarach wiejskich. Pierwsze dwie to: „Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na obszarach wiejskich” oraz „Metody ochrony i racjonalna gospodarka wodna na obszarach wiejskich”. Poradnik „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” będzie logicznym uzupełnieniem i rozszerzeniem wiedzy z wcześniejszych publikacji. Będzie też stanowić jedną z pomocy edukacyjnych, wspomagających wdrażanie „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych”, nowego Prawa wodnego i Dyrektywy Azotanowej, w związku z tym część publikacji zostanie poświęcona nowym obowiązkom rolników w tym zakresie.

„Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” to publikacja, skierowana do rolników. Jej dystrybucja nastąpi poprzez doradców rolnych, którzy w swej pracy docierają bezpośrednio do rolników i potrzebują jednocześnie narzędzi  do pracy z rolnikami.

Publikacja zostanie wydana w nakładzie 5000 egz. i rozesłana między innymi do wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego i ich powiatowych oddziałów.

Czas trwania operacji: 1 kwietnia -31 października 2018

Budżet operacji:  101.480,00 zł

 


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009