Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

Wielka rola mikroorganizmów w obiegu azotu

PPU MORS Elżbieta Orłow z siedzibą w Kutnie realizuje operację pt. Wielka rola mikroorganizmów w obiegu azotu.

Celem operacji jest rozpowszechnienie wiedzy dotyczącej zanieczyszczenia środowiska wynikającego z odpływu azotu ze źródeł rolniczych, obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących tej kwestii oraz możliwych działań minimalizujących wielkość tego odpływu, ze szczególnym uwzględnieniem roli mikroorganizmów w obiegu azotu.

Grupą docelową operacji są:

uczniowie techników rolniczych i ogrodniczych, a także rolnicy i ich rodziny odwiedzający imprezy typu Dni Pola.

W ramach operacji zaplanowano realizację następujących form:

przeprowadzenie serii wykładów w formie spotkań w 16 szkołach średnich o profilu rolniczym i ogrodniczym z terenów województw łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego,

3 punkty informacyjne podczas imprez typu Dni Pola organizowanych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego tj. 16-17 czerwca 2018 r.,  Kujawsko-Pomorskich Dniach Pola - Grubno, 16 września 2018 r. Kościerzyńskim Dniu Ziemniaka i 23 września 2018 r. Festynie Rolniczym w Brzozowie.

Planowane rezultaty/wyniki operacji/efekty:

Oczekiwanym rezultatem projektu będzie powszechniejsze stosowanie w gospodarstwach rolnych Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej. Ponadto wdrożenie w gospodarstwach któregoś z działań prośrodowiskowych dofinansowanych w ramach PROW oraz stworzenie sieci dystrybucji preparatów mikrobiologicznych wspomagających prośrodowiskowe prowadzenie gospodarstwa rolnego.

 


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009