Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Identyfikacja, upowszechnianie i promocja dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich - kontynuacja

Partner wiodący: Polska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Warszawie 

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 01 kwietnia 2019 r. i kończy się w dniu 30 września 2019 r.

Kwota dofinansowania: 589 607,86 zł

Celem strategicznym operacji będzie, zidentyfikowanie, rozpowszechnienie i rekomendowanie dobrych praktyk w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce.
Cele szczegółowe operacji:

  • identyfikacja poprzez przeprowadzenie konkursu dotyczącego turystyki na obszarach wiejskich i wyłaniającego najlepsze praktyki;
  • upowszechnienie poprzez komunikację i promocję najlepszych przykładów dobrych praktyk związanych z turystyką wiejską;
  • rozpowszechnianie wiedzy na temat zasad przygotowania  innowacyjnych rozwiązań związanych z tworzeniem ofert w turystyce wiejskiej

Formy realizacji operacji: Publikacja/ materiał drukowany, Konkurs, Informacje i publikacje w internecie

Operacja skierowana jest do:

  •  mieszkańców wsi prowadzących lub planujących podjęcie działalności turystycznej,
  • podmiotów prowadzących lub planujących podjęcie działalności turystycznej na wsi,
  • turystów korzystających lub chcących skorzystać  z bazy turystyki wiejskiej

 

 


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009