Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Jak powstają innowacje ekologiczne w gospodarstwach rolnych? Analiza i przykłady

Partner KSOW: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy,

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 01 czerwca 2019 r. i kończy się w dniu 30 września 2019 r.

Kwota dofinansowania: 19 800,00 zł

Celem operacji jest opracowanie ekspertyzy pt.: Jak powstają innowacje ekologiczne w gospodarstwach rolnych? Analiza i przykłady, która przyczynić się ma do upowszechnienia wiedzy i informacji dotyczących ekologicznych innowacji rolniczych.

Ekspertyza będzie analizą warunków, sposobów i efektów realizacji innowacji ekologicznych w gospodarstwach rolnych w ujęciu praktycznym i teoretycznym. Będzie obejmowała i gromadziła rozproszoną wiedzę dotyczącą innowacji ekologicznych w rolnictwie z dorobku nauki światowej i krajowej.

Formy realizacji operacji: Ekspertyza

Operacja skierowana jest do:
a) Osób pracujących w rolnictwie w całym kraju, w tym:

  • zarządzający gospodarstwami rolnymi,\
  • instytucje publiczne uczestniczące w systemie transferu wiedzy i informacji rolniczej: administracja rządowa i samorządowa, uniwersytety, instytuty naukowe, ośrodki doradztwa rolniczego, izby rolnicze, szkoły rolnicze,
  • użytkownicy portali internetowych: Farmer, Agrofakt, Topagrar, PPR, Wieści rolnicze.

 


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009