Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich

Partner wiodący: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 01 marca 2019 r. i kończy się w dniu 31 października 2019 r.

Kwota dofinansowania: 210 633,65 zł 

Celem operacji jest wsparcie merytoryczne podmiotów uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich, ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy tymi podmiotami oraz rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Cele szczegółowe obejmują:

  • Transfer wiedzy wśród 420 przedstawicieli kół gospodyń wiejskich z 7 województw Polski, w formie jednodniowych szkoleń (warsztatów), podczas których omówione zostaną unijne i krajowe systemy jakości żywności.
  • Promocję działalności każdego z kół gospodyń wiejskich wśród pozostałych uczestników warsztatów.
  • Przekazanie uczestnikom operacji – w formie szkoleń oraz dodatkowo w ramach poradnika – szczegółowej wiedzy na temat zrzeszania się, form prawnych funkcjonowania kół gospodyń wiejskich, możliwości pozyskiwania środków itp.
  • Upowszechnienie wiedzy na temat lokalnych i tradycyjnych produktów i promocji zdrowego żywienia, rozwoju sprzedaży żywności z gospodarstw rolnych, a tym samym zapoznanie młodzieży z dziedzictwem kulturowym obszarów wiejskich danego regionu poprzez zorganizowanie 14 warsztatów przeprowadzonych przez członków KGW dla młodzieży i nauczycieli ze szkół kształcących w kierunkach gastronomicznych.

Formy realizacji operacji:

  • 7 jednodniowych szkoleń dla członków KGW;
  • 14 warsztatów w szkołach ponadpodstawowych w 7 województwach prowadzonych przez członków KGW;
  • wydanie poradnika dla członków KGW, zawierającego rozszerzoną tematykę warsztatów realizowanych w ramach operacji;
  • promocja operacji w czasopismach branżowych.

Operacja skierowana jest do:

  • członków Kół Gospodyń Wiejskich, działających na terenie z 7 województw Polski (woj. mazowieckie, woj. wielkopolskie, woj. lubuskie, woj. małopolskie, woj. świętokrzyskie, woj. warmińsko-mazurskie i woj. opolskie);
  • uczniów i nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych, kształcących w kierunkach gastronomicznych samorządów lokalnych (JST).


News z 12.08.2019 r. - zobacz

News z 19.06.2019 r. - zobacz

Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich – zaproszenie na szkolenie dla KGW

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do wzięcia udziału w szkoleniu w ramach projektu „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich”. Celem tego szkolenia jest podniesienie wiedzy i świadomości wśród uczestników nt. lokalnych, regionalnych, tradycyjnych produktów oraz zachęcenie do uczestniczenia w krajowym i międzynarodowym systemie ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych. Uczestnicy zapoznani zostaną z możliwościami sprzedaży produktów własnych. Ponadto podczas szkolenia przekazana zostanie wiedza z zakresu poszukiwania źródeł finansowania, promocji i możliwości rozwoju własnej organizacji. Wiedza, zdobyta podczas szkolenia z pewnością pomoże tak w zakresie promocji organizacji, jak również w poszerzeniu oferty podejmowanych działań i inicjatyw. Partnerem projektu jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich kół gospodyń wiejskich z 7 województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i opolskiego.

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu. W szkoleniu może wziąć udział czterech(4) członków z jednego koła.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy. Formularz należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan, fax) na adres: k.trudnowska@efrwp.com.pl, fax: 22 620 90 93.  Zgłoszenia będą przyjmowane
do 10 lipca br. Kwalifikacja KGW odbędzie się zgodnie z regulaminem naboru.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: Karolina Trudnowska, tel. 22 639 87 63, k.trudnowska@efrwp.com.pl

Dokumenty do pobrania:


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009