Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

„Od pola do stołu po Norwesku”

Partner wiodący: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

Realizacja operacji rozpoczyna się 28/05/2019 r. i kończy się 31/10/2019 r.

Kwota dofinansowania: 183 995,00 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez poszerzenie wiedzy dotyczącej produktu regionalnego, jego certyfikacji, wytwarzania i przetwórstwa na poziomie
gospodarstwa  oraz jego dystrybucji na przykładzie gospodarstw wiejskich w południowo – zachodniej Norwegii.

Cele szczegółowe operacji

  • Wyjazd studyjny - do Norwegii dla grupy 23 osób. Uczestnicy podczas pięciodniowego wyjazdu studyjnego będą  mieli okazję zapoznać się z działalnością konsorcjów rolników zrzeszonych pod jedną marką oraz funkcjonowaniem ciekawych inicjatyw i systemów znaków regionalnych.
  • Broszury informująca -  która będzie swoistą monografią wizytowanych norweskich farm. Będzie ona miało na celu  ułatwienie podejmowania nowych wyzwań w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
  • Formy realizacji operacji: wyjazd studyjny, Publikacja / materiał drukowany 

Formy realizacji operacji: wyjazd studyjny, Publikacja/ materiał drukowany.

Operacja skierowana jest do:

  • pierwsza grupa docelowa będzie liczyła  23 osoby z terenu regionów: mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i kujawsko-pomorskiego. Grupa, wyodrębniona zostanie ze środowiska instytucjonalnego otoczenia wsi i rolnictwa, zajmujące się oraz przyczyniające do upowszechniania wiedzy o regionalnych produktach certyfikowanych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, w tym dotyczącej ich produkcji, przetwórstwa, dystrybucji oraz marketingu. Wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w zakresie małego przetwórstwa lokalnego i zielonej gospodarki. Rolników i doradców z Regionu Kujawsko-pomorskiego gdzie przemysł rolno-spożywczy jest jednym z głównych kanałów sprzedaży produktów rolnych. Jest to obszar z funkcjonowaniem lokalnych  grup rybackich, których działalność obejmuje zakresu podnoszenia wartości produktów rybactwa;
  • rolników i doradców z Regionu Łódzkiego gdzie występuje konkurencyjna, zdywersyfikowana struktura gospodarcza powiązana z działalnością przetwórczą na obszarach wiejskich;
  • rolników i doradców z regionu Lubelszczyzny, który to teren charakteryzuje się najwyższą towarowością gospodarstw rolnych, ukierunkowanych głównie na produkcję zbóż i ziemniaków oraz hodowlę trzody chlewnej, bydła mlecznego i rzeźnego oraz drobiu, a także koncentracją przetwórstwa w branży mięsnej, mleczarskiej oraz zbożowo-młynarskiej. Największy w Polsce teren pod względem uprawy truskawki;
  • rolników i doradców z regionu Mazowsza – największego sadu w Europie. Na terenie Mazowsza znajduje się duża  koncentracja przetwórstwa w branży mięsnej, mleczarskiej oraz zbożowo-młynarskiej a także koncentracją zakładów branży piekarniczo-cukierniczej, owocowo-warzywnej oraz zielarskiej;
  • druga grupa docelowa to 1000 osób, do których trafi publikacja informacyjna. Będą to głównie producenci żywności, którym zaproponujemy zakładanie działalności przetwórczej we własnym gospodarstwie.

 

 


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009