Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Współpraca i dobre praktyki szansą na rozwój obszarów wiejskich

Partner wiodący: Wielkopolska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Poznaniu,

Realizacja operacji rozpoczyna się: w dniu 1 sierpnia 2020 r. i kończy się w dniu 26 października 2021 r.

Kwota dofinansowania:  106 406,46 zł

Cel operacji ma być polem wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami branży agroturystycznej. Uczestnicy projektu mają zdobyć wiedzę, jak efektywnie zarządzać swoim przedsięwzięciem, jakie stosować rozwiązania marketingowe, mają poznać najlepsze wzorce, które będą mogli wdrożyć w dowolnym stopniu również w prowadzonej przez siebie działalności. Projekt obejmie swoim zasięgiem obszary wiejskie województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. Dodatkowym celem operacji będzie promocja dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, a także zachowanie tradycji polskiej wsi. Oczekiwanym efektem projektu będzie stworzenie oferty turystycznej opartej na zasobach naturalnych oraz kulturowych regionu ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych i lokalnych przedsiębiorców i producentów żywności.

Cele szczegółowe operacji:

  • Wyjazd studyjny – 3 wizyty studyjne w gospodarstwach turystycznych /agroturystycznych zlokalizowanych na obszarze województwa: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego. Wybrane miejsca związane będą z najlepszymi praktykami i sukcesem w biznesie na wsi. W wizytach każdorazowo weźmie udział po 5 przedstawicieli gospodarstw z każdego z 4 województw. W każdej wizycie będzie uczestniczyć 20 przedstawicieli grupy docelowej, czyli osób zatrudnionych w sektorze agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz osób, które zamierzają rozpocząć działalność w tej branży, przedstawicieli organizacji statutowo zajmujących się promocją i rozwojem obszarów wiejskich.
  • Konferencja – dla około 100 osób pracujących w sektorze agroturystyki i turystyki wiejskiej (zarówno właściciele obiektów, jak i osoby zatrudnione), przedstawiciele LGD, Lokalnych Organizacji Turystycznych, samorządów oraz branży turystycznej.
  • Publikacja – magazyn drukowany oraz w formie pdf. w którym znajdą się między innymi bogato ilustrowane relacje (z wizyt studyjnych), eksperckie analizy i opracowania najciekawszych zagadnień (w odniesieniu do trendów obserwowanych także w Europie, np. turystyka kulinarna, ekoturystyka, turystyka dostępna), zapis dyskusji (prowadzonych w trakcie wizyt), artykuł podsumowujący rozmaite działania podjęte podczas realizacji projektu, varia (porady np. prawnika, architekta, specjalisty ds. promocji). Dzięki pojemnej formule w tytule mogą się pojawić także wywiady. Planowany magazyn będzie zbiorem tekstów popularnonaukowych, ale także inspirowanych spotkaniami (warsztatami, wykładami) odbywającymi się podczas realizacji projektu

Formy realizacji operacji: wyjazd studyjny, konferencja, publikacja.

Operacja skierowana jest do:

Grupa docelowa będzie pochodzić w 4 ww. województw. Każda wizyta będzie obejmować 20 uczestników. W każdej wizycie studyjnej weźmie udział taka sama liczba osób z każdego województwa, osoby pracujące w sektorze agroturystyki i turystyki wiejskiej (zarówno właściciele obiektów, jak i osoby zatrudnione) oraz osoby zamierzające rozpocząć pracę w ww. sektorze.

  

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009