Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.gov.pl

English 
baner

Akademia Umiejętności Animatora LGD

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zaprasza do udziału w projekcie Akademia Umiejętności Animatora Lokalnej Grupy Działania

Lokalne Grupy Działania w różnym stopniu prowadzą działania animacyjne na obszarze swojego oddziaływania (4.1.). W znacznej liczbie LGD brakuje osób profesjonalnie przygotowanych do pełnienia roli animatora. Brakuje także okazji do wymiany doświadczeń pomiędzy LGDami w tym zakresie. Zarówno pracownicy wielu LGD, jak i członkowie i środowisko lokalne, coraz częściej traktują LGD jako agencję rozwoju lokalnego zajmującą się dystrybucją środków i pośrednictwem finansowym, zamiast tworzeniem oddolnych inicjatyw na rozwiązanie lokalnych problemów. Zgodnie z ideą podejścia LEADER, animacja powinna odgrywać kluczową rolę w LGD. Organizatorzy podkreślają, że uczestnikami warsztatów nie muszą być pracownicy biur LGD. Ważne żeby to były osoby, działające na terenie  LGD, osoby mogące wesprzeć biuro, zarząd, pracowników, takie osoby, z którymi LGD będzie działał i animował środowisko lokalne.

Warsztaty prowadzone będą przez profesjonalnie przygotowanych trenerów i  odbywać się będą w 4 miejscach w Polsce:

Grupa I

Województwa - zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie i wielkopolskie,

Dom Gościnny Kachlinówka  adres:  Zbeniny 36, 89-620 Chojnice

 • Warsztat 1:  31.08-02.09.2017 (czwartek – sobota)
 • Warsztat 2:  14-16.09.2017 (czwartek – sobota)
 • Warsztat 3:  28-30.09.2017 (czwartek – sobota)

Karta rekrutacyjna - pobierz

Grupa II

Województwa  - lubuskie, dolnośląskie, opolskie i śląskie,

„CHATA KARCZOWISKA” adres:  Karczowiska 4, 59-307 Karczowiska

 • Warsztat 1:  7-9.09.2017 (czwartek – sobota)
 • Warsztat 2:  21-23.09.2017 (czwartek – sobota)
 • Warsztat 3:  5-7.10.2017 (czwartek – sobota)

 Karta rekrutacyjna - pobierz

Grupa III

Województwa - warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie i łódzkie,

IBD Business School sp.zoo, Serock ul Wyzwolenia 63

 • Warsztat 1: 04-06.09.2017 (poniedziałek – środa)
 • Warsztat 2: 18-20.09.2017 (poniedziałek – środa)
 • Warsztat 3: 05-07.10.2017 (czwartek – sobota)

Karta rekrutacyjna - pobierz

Grupa IV  

Województwa - świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie, lubelskie.

„FALA” Iwona Myszka Ośrodek Maraton

 • Warsztat 1: 04-06.09.2017 (poniedziałek – środa)
 • Warsztat 2: 19-21.09.2017 (wtorek – czwartek)
 • Warsztat 3: 05-07.10.2017 (czwartek – sobota)

Karta rekrutacyjna - pobierz

Warunki uczestnictwa: wypełnienie karty rekrutacyjnej. Kartę należy wysłać e:mailem na adres sekretariat@faow.org.pl i/lub  malgorzata.kramarz@idealnagmina.org.pl 

Płatność wynosi 60% noclegu na każdym zjeździe, do zapłaty w miejscu odbywania warsztatów. Na karcie rekrutacyjnej należy podpisać zobowiązanie do zapłaty i jeżeli ktoś zrezygnuje i nie da osoby zastępującej, będzie zobowiązany do uiszczenia wpłaty.

News z dnia 24.08.2017 - zobacz


Akademia Umiejętności Animatora to operacja realizowana przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, której celem jest podniesienie kompetencji LGD w zakresie animacji lokalnej poprzez przygotowanie animatorów do inicjowania ciekawych zdarzeń we własnym środowisku lokalnym

Projekt obejmie następujące działania:

 • Warsztaty organizacyjne dla trenerów
 • Cykl czterech warsztatów dla animatorów LGD w czterech lokalizacjach, w tym wizyty studyjne oraz tutoring dla animatorów (po 3 godziny dla każdego animatora)
 • Organizację czterech debat regionalnych.

Organizatorzy przeprowadzą otwartą rekrutację uczestników za pośrednictwem opracowanego na potrzeby projektu formularza rekrutacyjnego. Następnie zostaną utworzone cztery 15-osobowe grupy, a każda z nich będzie dobierana pod względem geograficznym:

 • I grupa – województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie i wielkopolskie,
 • II grupa – województwa lubuskie, dolnośląskie, opolskie i śląskie,
 • III grupa – województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie i łódzkie,
 • IV grupa – województwa świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie, lubelskie.

Program warsztatów będzie obejmował m.in. następujące zagadnienia:

 • kluczowe cechy podejścia LEADER oraz wykorzystanie LSR do realizacji zadań animacyjnych
 • kim jest animator w środowisku lokalnym,
 • diagnozowanie problemów i potrzeb oraz analiza zasobów lokalnych
 • elementy treningu umiejętności społecznych, warsztat motywacyjny
 • strategie mobilizowania społeczności lokalnych i ich organizacji,
 • partycypacyjne metody planowania i realizacji działań, w tym planowanie rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru,
 • budowanie partnerstwa, formalizacja współpracy, zarządzanie partnerstwem,
 • projekty własne oraz granty i ich wykorzystanie jako narzędzia animacji - promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego
 • zarządzanie projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, ewaluacja

Operacja "Akademia Umiejętności Animatora LGD" jest realizowana w ramach planu działania KSOW na lata 2014-2020 przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich w terminie 31.07-31.10.2017 r. i jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby szkoleniowe LGD.


 Partner zrezygnował z realizacji projektu


 

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo
   |    copyright KSOW 2009