Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.gov.pl

English 
baner

Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich

Gospodarstwa opiekuńcze to koncepcja nowa, ale z powodzeniem realizowana już w wielu krajach europejskich i coraz częściej Polsce. Doświadczenie innych krajów oraz opracowania polskich ekspertów wskazują, że rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich może być skutecznym sposobem na przezwyciężenie wielu negatywnych zjawisk społeczno – ekonomicznych m.in. takich jak:

 • Starzenie się społeczeństwa,
 • Niewystarczająca liczba placówek opiekuńczych dla osób starszych,
 • Wysokie koszty zapewnienia opieki osobom starszym i osób niesamodzielnym,
 • Dezaktywizacja zawodowa opiekunów osób starszych i osób niesamodzielnych,
 • Osamotnienie osób starszych, związane m.in. z emigracją najbliższych członków rodziny,
 • Wyludnianie się obszarów wiejskich,
 • Konieczność dywersyfikacji dochodów, szczególnie w małych gospodarstwach rolnych,
 • Niewykorzystane zasoby siły roboczej w gospodarstwach rolnych,

Celem operacji „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich”, realizowanej w ramach Planu działania KSOW na lata 2014-2020, jest wymiana wiedzy oraz nawiązanie współpracy pomiędzy aktorami istotnymi z punktu widzenia rozwoju gospodarstw opiekuńczych, dzięki której możliwy będzie ich rozwój w Polsce. Koncepcja rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce zakłada ścisłą współpracę pomiędzy rolnikami, doradcami rolniczymi, organizacjami pozarządowymi, administracją państwową oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Stworzenie sieci usług społecznych, których istotną częścią będą gospodarstwa opiekuńcze będzie niemożliwe bez współpracy z Samorządami także ze względu na dostępne źródła ich finansowania. Kluczowe jest zatem dotarcie z wypracowaną koncepcją rozwoju gospodarstw opiekuńczych oraz z wiedzą o możliwościach jej wdrażania do wszystkich aktorów procesu.

W ramach projektu zorganizowane zostanie:

 1. 16 seminariów wojewódzkich, w których weźmie udział 480 przedstawicieli podmiotów będących istotnymi aktorami w procesie rozwoju gospodarstw opiekuńczych, m.in. przedstawiciele instytucji samorządowych, administracji państwowej oraz doradztwa rolniczego,
 2. Badanie społeczne pozwalające pozyskać wiedzę od istotnych aktorów w procesie rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce,
 3. Opracowanie publikacji prezentującej efekty wymiany wiedzy pomiędzy aktorami istotnymi z punktu widzenia rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce,
 4. Promocja efektów realizacji projektu poprzez rozpowszechnianie opracowanej publikacji.

Szkolenia realizowane są terenie całej Polski od 4 września do 11 października 2017 roku. Do udziału w szkoleniu organizatorzy zapraszają: przedstawicieli władz państwowych i administracji państwowej, władz samorządowych, rolników, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy obszarów wiejskich i inne osoby zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich.

Za realizację operacji odpowiada Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Projekt „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich” jest kontynuacją już podjętych działań i kolejnym etapem rozwoju w Polsce gospodarstw opiekuńczych.

Szczegółowe informacje nt. terminów seminariów wojewódzkich oraz formularze zgłoszeniowe pojawią się wkrótce na stronie: http://www.cdr.gov.pl/ oraz www.ksow.pl


Rozpoczęły się seminaria wojewódzkie organizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach realizacji projektu „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich”. Celem operacji jest wymiana wiedzy oraz nawiązanie współpracy pomiędzy aktorami istotnymi z punktu widzenia rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce. Pierwsze spotkania z przedstawicielami samorządów gminnych oraz innych instytucji będących interesariuszami procesu tworzenia gospodarstw opiekuńczych w Polsce odbyły się w Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze, Wrocławiu oraz Opolu w dniach od 4 do 8 września 2017. Seminaria cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a poruszane tematy wywołały w każdym z odwiedzanych miast gorące dyskusje. Efektem spotkań było pozyskanie cennych informacji, które pozwolą na doprecyzowanie wizji gospodarstw opiekuńczych w Polsce.

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminaria wojewódzkie. Nasze zaproszenie kierowane jest w szczególności do:

 • Przedstawicieli władz samorządowych (władz wykonawczych oraz uchwałodawczych) na szczeblu lokalnym oraz regionalnym;
 • Pracowników instytucji samorządowych (w szczególności pracowników Urzędów Gmin, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędów Marszałkowskich, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej);
 • Przedstawicieli władz państwowych i administracji państwowej (w szczególności Urzędów Wojewódzkich);
 • Innych osób zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich (w szczególności pracowników sektora doradztwa rolniczego oraz Lokalnych Grup Działania).

W dniach od 18 do 22 września 2017 roku odbędą się spotkania w 5 regionach. Szczegółowe informacje na temat miejsca spotkań znajdują się poniżej:

 • Podlaskie - 18.09.2017 - Hotel Aristo, ul. Kilińskiego 15, 15-089 Białystok
 • Warmińsko-Mazurskie - 19.09.2017 - Hotel Kur, ul. Bałtycka 89, 10-189 Olsztyn
 • Pomorskie - 20.09.2017 - Hotel Galion, ul. Stogi 20, 80-642 Gdańsk
 • Kujawsko-Pomorskie - 21.09.2017 - Hotel Heban, ul. Małe Garbary 7, 87-100 Toruń
 • Łódzkie - 22.09.2017 -  Hotel NoBo, ul. Liściasta 86, 91-357 Łódź

Osoby zainteresowane udziałem w seminariach prosimy o kontakt z koordynatorem projektu: Konrad Stępnik, tel. 12 424-05-36, mail: k.stepnik@cdr.gov.pl

Liczba miejsc jest ograniczona – w każdym seminarium może brać udział maksymalnie 30 osób, z czego większość uczestników musi reprezentować jednostki samorządu terytorialnego z terenu danego województwa.

Harmonogram seminariów

8.30 – 9.00  Rejestracja uczestników9.00 – 9.45 Idea rolnictwa społecznego i dobre praktyki w zakresie gospodarstw opiekuńczych

9.45 – 10.30  Koncepcja gospodarstw opiekuńczych w Polsce

10.30 – 10.45  Przerwa kawowa

10.45 – 11.30 Możliwości finansowania gospodarstw opiekuńczych

11.30 – 12.00  Dyskusja

12.00 – 13.30 Działania władz centralnych i samorządowych na rzecz rozwoju usług opiekuńczych. Możliwości współpracy na rzecz rozwoju gospodarstw opiekuńczych

13.30 – 14.00  Lunch

News z 15.09.2017 - zobacz


Ruszają zapisy na udział w seminariach organizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach realizacji operacji „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich”. Celem operacji jest wymiana wiedzy oraz nawiązanie współpracy pomiędzy aktorami istotnymi z punktu widzenia rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce. Zaproszenie na seminaria kierowane jest do:

 • Przedstawicieli władz samorządowych (władz wykonawczych oraz uchwałodawczych) na szczeblu lokalnym oraz regionalnym;
 • Pracowników instytucji samorządowych (w szczególności pracowników Urzędów Gmin, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędów Marszałkowskich, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej);
 • Przedstawicieli władz państwowych i administracji państwowej (w szczególności Urzędów Wojewódzkich);
 • Innych osób zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich (w szczególności pracowników sektora doradztwa rolniczego oraz Lokalnych Grup Działania).

W dniach od 4 do 8 września 2017 roku odbędą się spotkania w pierwszych województwach:

 • Zachodniopomorskie – w dniu 4.09.2017 w Hotelu Focus, ul. Małopolska 23, Szczecin
 • Wielkopolskie – w dniu  5.09.2017 w Hotelu Ikar, ul. Solna 18,  Poznań
 • Lubuskie – w dniu 6.09.2017 w Hoteu Amadeus, ul. Jedności 87 A,  Zielona Góra
 • Dolnośląskie  – w dniu 7.09.2017 w Q Hotel Plus, ul. Zaolziańska 2,  Wrocław
 • Opolskie – w dniu 8.09.2017 w Hotelu Pod Złotą Koroną, ul. Oświęcimska 136, Opole

Osoby zainteresowane udziałem w seminariach prosimy o kontakt z koordynatorem projektu: Konrad Stępnik, tel. 12 424-05-36, mail: k.stepnik@cdr.gov.pl

Liczba miejsc jest ograniczona – w każdym seminarium może brać udział maksymalnie 30 osób, z czego 20 osób  reprezentować będzie jednostki samorządu terytorialnego z terenu danego województwa.

8.30 – 9.00 - Rejestracja uczestników

9.00 – 9.45 - Idea rolnictwa społecznego i dobre praktyki w zakresie gospodarstw opiekuńczych

9.45 – 10.30 - Koncepcja gospodarstw opiekuńczych w Polsce

10.30 – 10.45 - Przerwa kawowa

10.45 – 11.30 - Możliwości finansowania gospodarstw opiekuńczych

11.30 – 12.00 - Dyskusja

12.00 – 13.30 - Działania władz centralnych i samorządowych na rzecz rozwoju usług opiekuńczych. Możliwości współpracy na rzecz rozwoju gospodarstw opiekuńczych

13.30 – 14.00 - Lunch

News z 21.08.2017 - zobacz


News z 10.08.2017 - zobacz

 

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo
   |    copyright KSOW 2009