Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.gov.pl

English 
baner

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku

"Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku"  - podsumowanie konferencji

W ostatnim tygodniu października 2017 r. odbyły się ostatnie trzy z czterech Konferencji pn. "Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku", które współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Udział w Konferencjach wzięli mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele izb rolniczych z większości województw w Polsce, a także przedstawiciele samorządów i branżowych związków rolniczych.

Zgodnie z celem podczas konferencji uczestnikom przekazano informacje dot. ewolucji WPR, obecnego funkcjonowania i Wspólnej Polityki Rolnej, jaką rolę odegrała w dotychczasowym rolnictwie, jakie korzyści przynosi rolnikom i obszarom wiejskim. Realizacja operacji pozwoliła na przybliżenie stanu prac i realizacji priorytetów w obecnej WPR oraz przedstawiono propozycji zmian dot. Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności po 2020 roku.

Konferencje były dobrą okazją do zapoznania się z potrzebami środowiska rolniczego, a także pozwoliło wypowiedzieć się rolnikom na forum. Konferencje pozwoliły na podniesienie poziomu wiedzy i świadomości uczestników, w tym o wpływie korzystania z pomocy Unii Europejskiej na prowadzenie gospodarstw rolnych, a przede wszystkim możliwościach jakie przyniesie Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku dla prowadzenia gospodarstw rolnych. Dyskusja była często bardzo ożywiona. Rolnicy zgłaszali swoje propozycje odnośnie przyszłości WPR.

Konferencje pozwoliły na dotarcie z ważnymi dla 470 uczestników konferencji – przedstawicieli środowiska rolniczego informacjami , które będą później przekazywane w terenie rolnikom. W ten sposób odbiorców informacji będzie znacznie więcej niż tylko założona we wniosku liczba. Ponadto, w trakcie Konferencji była możliwość dyskusji oraz kierowania jej na najbardziej interesujące odbiorców tematy.

W zrealizowanej Operacji - Konferencji, która odbyła się w czterech województwa, łącznie wzięło udział 470 uczestników z prawie wszystkich województw.

 Ostatnie Konferencje odbyły się w następujących lokalizacjach:

- 25.10.2017 r. w Łomży - wzięli w niej udział rolnicy, przedstawiciele samorządu rolniczego, mieszkańcy z obszarów wiejskich z woj. podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego,

- 27.10.2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim - wzięli w niej udział rolnicy, przedstawiciele samorządu rolniczego, mieszkańcy z obszarów wiejskich z woj. lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego,

- 29.10.2017 r. w Boguchwale - wzięli w niej udział rolnicy, przedstawiciele samorządu rolniczego, mieszkańcy z obszarów wiejskich z woj. podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego.

News z 9.10.2017 - zobacz


Krajowa Rada Izb Rolniczych w ramach operacji pt. „Upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich” organizuje 4 konferencje pt. „Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku”. Konferencje skierowane są do rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli izb rolniczych, samorządów i branżowych związków rolniczych. Omawiana tematyka jest skierowana bezpośrednio do przedstawicieli środowiska rolniczego, jako beneficjentów rozwoju obszarów wiejskich.

Konferencje odbędą się:

  • 12.10.2017 r. w Hotelu Restauracja „Chata za Wsią” s.c.,ul. Górska 1, 58-533 Mysłakowice
  • 23.10.2017r. w Kompleksie „Perła” w Łomży, Aleja Piłsudskiego 127  18-400 Łomża,
  • 25.10.2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim, Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski
  • 27.10.2017 r. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, ul. Tkaczowa 146, 36-040 Boguchwała

Rozpoczęcie konferencji zaplanowano na godzinę: 10.00

Ramowy program konferencji obejmuje następującą tematykę:

  1. Ewolucja WPR –ważniejsze etapy rozwoju WPR,
  2. 2. WPR na lata 2014-2020,
  3. 3.Przegląd najważniejszych propozycji zmian WPR w perspektywie 2020 +

Chęć uczestnictwa w Konferencji można zgłaszać telefonicznie bądź drogą mailową do następujących izb rolniczych:

- Konferencja 12.10.2017 - Dolnośląska Izba Rolnicza, 71 339 98 26, sekretariat@izbarolnicza.pl

- Konferencja 23.10.2017 - Podlaska Izba Rolnicza, 85 6760858, bialystok@pirol.pl

- Konferencja 25.10.2017 - Lubuska Izba Rolnicza, 68 453 70 91, sekretariat@lir.agro.pl

- Konferencja 27.10.2017 - Podkarpacka Izba Rolnicza, 17 871 40 77, pir@xo.pl

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

W ramach Operacji zaplanowano udział maksymalnie 120 osób.

Organizator zapewnia realizację Programu, obiad oraz serwis kawowy (2x).

News z 3.10.2017 r. - zobacz


Pobierz broszurę informacyjną - Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku


News z 11.09.2017 - zobacz


 

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo
   |    copyright KSOW 2009