Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.gov.pl

English 
baner

Rolniczy Handel Detaliczny ważnym elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wspólnie z partnerami projektu: Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz Telewizją Polską S.A. Oddział Terenowy w Bydgoszczy zakończył realizację projektu pn.: „Rolniczy Handel Detaliczny ważnym elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”.

Projekt miał na celu zorganizowanie krótkiego łańcucha dostaw żywności w oparciu o rolniczy handel detaliczny (RHD), mający wpływ na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Celem operacji było również przekazanie rolnikom i innym podmiotom uczestniczącym w rozwoju obszarów wiejskich wiedzy i informacji dotyczących rolniczego handlu detalicznego oraz wzajemna wymiana wiedzy i informacji o RHD, będącego jednym z elementów łańcucha dostaw żywności. Dodatkowo celem operacji była promocja rolniczego handlu detalicznego jako elementu umożliwiającego pozyskanie dodatkowego źródła dochodu dla rolników.

W ramach przedsięwzięcia zorganizowano cykl 4 konferencji pn.: „Rolniczy Handel Detaliczny – nowa ścieżka rozwoju dla wytwórcy”, które odbyły się 12 września 2017 r. w Minikowie i Sielinku, 13 września 2017 r. w Olsztynie oraz 26 września 2017 r. w Słupsku. W konferencjach wzięło udział łącznie ponad 250 uczestników, w tym 200 rolników i 48 doradców rolniczych. Podczas konferencji prezentowano założenia ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników, omawiano wymagania weterynaryjne w zakresie produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia zwierzęcego oraz żywności złożonej oraz wymagania sanitarne przy produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia roślinnego. Prezentowano również informacje o nadzorze nad jakością handlową żywności produkowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zasady znakowania produktów żywnościowych wprowadzanych do obrotu. Omawiano także zasady opodatkowania przychodów uzyskanych z działalności rolniczego handlu detalicznego.  W ramach cyklu konferencji odbyła się również prezentacja dobrych praktyk związanych z rolniczym handlem detalicznym. Rolnicy funkcjonujący w ramach RHD podzielili się swoim doświadczeniem oraz opowiedzieli o wyzwaniach, jakie napotkali przed przystąpieniem do prowadzenia działalności.

Projekt obejmował również produkcję i emisję telewizyjnej kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej rolniczego handlu detalicznego pn.: „Z pola na stół” mającej na celu zwiększenie świadomości i wiedzy widzów dotyczącej RHD. Kampania medialna została zrealizowana w studio TVP w Bydgoszczy i wyemitowana w okresie od 19 września 2017 r. do 22 października 2017 r. w ośrodkach terenowych TVP S.A. w Bydgoszczy, Gdańsku, Olsztynie i Poznaniu.

W ramach kampanii medialnej zrealizowano debatę telewizyjną, z udziałem ekspertów, podczas której omówiono i poddano dyskusji praktyczne aspekty prowadzenia drobnego przetwórstwa na bazie surowców z własnego gospodarstwa rolnego w oparciu o przepisy, które weszły w życie z początkiem 2017 roku, a także zachęcano potencjalnych wytwórców do uruchamiania działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego. Kolejnym elementem kampanii był cykl 4 odcinków audycji telewizyjnych i felietonów prezentujących ideę rolniczego handlu detalicznego, prowadzenie przetwórstwa produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz edukujących w obszarze wymagań sanitarnych, weterynaryjnych, jakości handlowej oraz aspektów podatkowych prowadzenia działalności rolniczego handlu. Odbiorcami kampanii informacyjno-edukacyjnej byli mieszkańcy wsi i małych miast, w tym rolnicy, a ponadto ogół społeczeństwa – potencjalni konsumenci produktów od rolników. Kampania medialna cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony widzów. Odbiorcami kampanii, wg danych dotyczących oglądalności było łącznie  5 546 219 widzów.

Projekt oraz poszczególne formy jego realizacji wpłynęły na osiągnięcie celu głównego operacji jakim jest organizacja krótkiego łańcucha dostaw żywności, w którym rolniczy handel detaliczny stanowi ważne ogniwo. Wybrane formy działań w ramach projektu miały na celu również przekazanie rolnikom i innym podmiotom uczestniczącym w rozwoju obszarów wiejskich wiedzy i informacji w zakresie rolniczego handlu detalicznego, umożliwiły promocję idei rolniczego handlu detalicznego jako elementu umożlwiającego rolnikom pozyskanie dodatkowego źródła dochodu i wpływającego na rozwój przedsiębiorczości na wsi, wprowadzenie w gospodarstwie innowacji organizacyjnych i produktowych oraz optymalizacji wykorzystania zasobów środowiska naturalnego.

Kampania medialna dostępna jest w serwisie YouTube na kanale KPODR Minikowo:

News z 7.11.2017 - zobacz


Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w partnerstwie z Telewizją Polską S.A. Oddział Terenowy w Bydgoszczy, Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie i Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu realizuje operację pn.: „Rolniczy Handel Detaliczny ważnym elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”

Operacja ma na celu przede wszystkim zorganizowanie krótkiego łańcucha dostaw żywności w oparciu o rolniczy handel detaliczny (RHD) mający wpływ na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Stąd też celami operacji będzie równie

 • przekazanie rolnikom i innym podmiotom uczestniczącym w rozwoju obszarów wiejskich wiedzy i informacji oraz wymiana wiedzy i informacji w zakresie rolniczego handlu detalicznego będącego jednym z elementów łańcucha dostaw żywności
 • promocja rolniczego handlu detalicznego jako elementu umożliwiającego pozyskanie dodatkowego źródła dochodu dla rolników.

Niniejsza operacja jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem w obszarze dostępu do wiedzy warunkującej rozwój małych gospodarstw, która potęgowana jest przez nowe prawodawstwo związane z rolniczym handlem detalicznym.

W ramach operacji zorganizowany zostanie cykl konferencji, audycji i felietonów telewizyjnych a także debata telewizyjna. Działania obejmą obszar czterech województw tj. kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz wielkopolskiego.


W jaki sposób  zorganizować krótki łańcuch dostaw żywności, w którym rolniczy handel detaliczny stanowi ważne ogniwo? To tylko jedno z wielu zagadnień, które poruszono podczas 4 konferencji pn.: Rolniczy Handel Detaliczny – nowa ścieżka rozwoju dla wytwórcy, zorganizowanych przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wspólnie z partnerami projektu: Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie oraz Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Konferencje odbyły się 12 września 2017 r. w Minikowie i Sielinku, 13 września 2017 r. w Olsztynie oraz 26 września 2017 r. w Słupsku.

W zakres tematyczny wystąpień konferencyjnych uczestników wprowadzili przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego, którzy przedstawili podstawowe założenia ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników.

O wymaganiach weterynaryjnych w zakresie produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia zwierzęcego oraz żywności złożonej w ramach rolniczego handlu detalicznego mówili przedstawiciele Inspektoratów Weterynarii. Wymagania sanitarne przy produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia roślinnego w ramach RHD prezentowali przedstawiciele Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Dalej o nadzorze nad jakością handlową żywności produkowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz o znakowaniu produktów żywnościowych wprowadzanych do obrotu mówili reprezentanci Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych natomiast zasady opodatkowania przychodów uzyskanych z działalności rolniczego handlu detalicznego prezentowali pracownicy Urzędów Skarbowych.

 

W ramach cyklu konferencji odbyła się również prezentacja dobrych praktyk związanych z rolniczym handlem detalicznym. Rolnicy funkcjonujący w ramach RHD podzielili się swoim doświadczeniem oraz opowiedzieli o wyzwaniach, jakie napotkali przed przystąpieniem do prowadzenia działalności.

Organizacja cyklu konferencji wpłynęła na realizację celu głównego operacji jakim jest organizacja krótkiego łańcucha dostaw żywności, w którym rolniczy handel detaliczny stanowi ważne ogniwo. Zrealizowany cykl konferencji miał na celu również przekazanie rolnikom i innym podmiotom uczestniczącym w rozwoju obszarów wiejskich wiedzy i informacji w zakresie rolniczego handlu detalicznego, umożliwił promocję idei rolniczego handlu detalicznego jako elementu umożlwiającego rolnikom pozyskanie dodatkowego źródła dochodu i wpływającego na rozwój przedsiębiorczości na wsi, wprowadzenie w gospodarstwie innowacji organizacyjnych i produktowych oraz optymalizacji wykorzystania zasobów środowiska naturalnego.

W trakcie konferencji do ekspertów, omawiających zagadnienia związane z rolniczym handlem detalicznym kierowane były liczne pytania, przez co nawiązała się ożywiona dyskusja. Jest to sygnał, że zwrócenie uwagi na temat rolniczego handlu detalicznego, w tym również krótkich łańcuchów dostaw żywności, budzi duże zainteresowanie wśród rolników i zachęca do zgłębiania wiedzy w tym obszarze.

W konferencjach wzięło udział łącznie ponad 250 uczestników, w tym 200 rolników i 48 doradców rolniczych.

Cykl konferencji został zorganizowany w ramach operacji pn.:  „Rolniczy Handel Detaliczny ważnym elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” którą realizuje Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w partnerstwie z Telewizją Polską S.A. Oddział Terenowy w Bydgoszczy, Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie i Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Operacja ma na celu zorganizowanie krótkiego łańcucha dostaw żywności w oparciu o rolniczy handel detaliczny (RHD), mający wpływ na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Celem operacji jest również przekazanie rolnikom i innym podmiotom uczestniczącym w rozwoju obszarów wiejskich wiedzy i informacji dotyczących rolniczego handlu detalicznego oraz wzajemna wymiana wiedzy i informacji o RHD, będącego jednym z elementów łańcucha dostaw żywności. Dodatkowo celem operacji jest promocja rolniczego handlu detalicznego jako elementu umożliwiającego pozyskanie dodatkowego źródła dochodu dla rolników.

Pobierz prezentacje:

 • RHD KPODR - Piotr_Sawa - Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników – rolniczy handel detaliczny - pobierz
 • RHD KPUS - Wojciech_Kiedrowicz - Zasady opodatkowania przychodów uzyskanych z działalności rolniczego handlu detalicznego. Obowiązki i zwolnienia w prowadzeniu działalności RHD - pobierz
 • RHD WIJHARS - Waldemar_Sieńko Nadzór nad jakością handlową żywności produkowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego Znakowanie produktów żywnościowych wprowadzanych do obrotu - pobierz
 • RHD WIW - Violetta_Gałązka-Kowalczyk Wymagania weterynaryjne w zakresie produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia zwierzęcego oraz żywności złożonej w ramach rolniczego handlu detalicznego - pobierz
 • RHD WSSE - Angelika_Drab-Rybczyńska Wymagania sanitarne przy produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia roślinnego w ramach rolniczego handlu detalicznego - pobierz

         

News z 9.10.2017 - zobacz


W ramach projektu "Rolniczy Handel Detaliczny" na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego zrealizowana zostanie kampania informacyjno-edukacyjnej pn. „Z pola na stół”, poświęcona idei rolniczego handlu detalicznego, produkcji produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w ramach RHD oraz znakowaniu produktów i ich sprzedaży.

Projekt ma na celu zorganizowanie krótkiego łańcucha dostaw żywności w oparciu o rolniczy handel detaliczny (RHD), mający wpływ na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Celem operacji jest również przekazanie rolnikom i innym podmiotom uczestniczącym w rozwoju obszarów wiejskich wiedzy i informacji dotyczących rolniczego handlu detalicznego oraz wzajemna wymiana wiedzy i informacji o RHD, będącego jednym z elementów łańcucha dostaw żywności. Dodatkowo celem operacji jest promocja rolniczego handlu detalicznego jako elementu umożliwiającego pozyskanie dodatkowego źródła dochodu dla rolników.

Zachęcamy do obejrzenia cyklu audycji telewizyjnych (do 12 min), cyklu felietonów (do 3 min) oraz debat telewizyjnych (45-55 min) - emisja odbywała się będzie na antenie TVP3 Bydgoszcz, TVP3 Gdańsk, TVP3 Olsztyn oraz TVP3 Poznań.

TVP 3 BYDGOSZCZ

debata

14.10.2017

20:00

19.10.2017

07:50

 

audycja odc. 1

16.09.2017

19:45

18.09.2017

19:30

22.09.2017

20:00

audycja odc. 2

25.09.2017

19:30

26.09.2017

19:45

29.09.2017

20:00

audycja odc. 3

30.09.2017

19:45

02.10.2017

19:30

06.10.2017

20:00

audycja odc. 4

07.10.2017

19:45

09.10.2017

19:30

13.10.2017

20:00

felieton odc. 1,2,3,4

6 emisji każdego odcinka od 15.09.2017 r. do 19.10.2017 r. w paśmie od 17:30 do 22:00

TVP 3 GDAŃSK

debata

15.10.2017

20:00

18.10.2017

19:15

 

audycja odc. 1

21.09.2017

19:45

24.09.2017

10:50

25.09.2017

21:00

audycja odc. 2

28.09.2017

19:45

08.10.2017

10:50

02.10.2017

21:00

audycja odc. 3

05.10.2017

19:45

15.10.2017

10:50

09.10.2017

21:00

audycja odc. 4

12.10.2017

19:45

22.10.2017

10:50

16.10.2017

21:00

felieton odc. 1,2,3,4

6 emisji każdego odcinka od 01.10.2017 r. do 22.10.2017 r. w paśmie od 17:30 do 22:00

TVP 3 OLSZTYN

debata

20.10.2017

19:55

21.10.2017

20:30

 

audycja odc. 1

19.09.2017

18:00

21.09.2017

07:01

23.09.2017

10:45

audycja odc. 2

26.09.2017

18:00

28.09.2017

07:01

30.09.2017

10:45

audycja odc. 3

03.10.2017

18:00

05.10.2017

07:01

07.10.2017

10:45

audycja odc. 4

10.10.2017

18:00

12.10.2017

07:01

14.10.2017

10:45

felieton odc. 1,2,3,4

6 emisji każdego odcinka od 18.09.2017 r. do 15.10.2017 r. w paśmie od 17:30 do 22:00 lub od 10:00 do 11:00

TVP 3 POZNAŃ

debata

14.10.2017

20:30

15.10.2017

10:10

 

audycja odc. 1

20.09.2017

18:05

22.09.2017

07:40

24.09.2017

19:25

audycja odc. 2

27.09.2017

18:05

29.09.2017

07:40

01.10.2017

19:25

audycja odc. 3

04.10.2017

18:05

06.10.2017

07:40

08.10.2017

19:25

audycja odc. 4

11.10.2017

18:05

13.10.2017

07:40

15.10.2017

19:25

 

felieton odc. 1,2,3,4

6 emisji każdego odcinka od 19.09.2017 r. do 15.10.2017 r.
w paśmie od 17:30 do 22:00 lub od 10:00 do 11:00

Zapraszamy do oglądania i zapoznania się z informacjami na temat rolniczego handlu detalicznego.

Operacja „Rolniczy Handel Detaliczny ważnym elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” realizowana jest przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w partnerstwie z Telewizją Polską S.A. Oddział Terenowy w Bydgoszczy, Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie i Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

News z dnia 19.09.2017 - zobacz


W ramach projektu realizowanego na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego odbędzie się jest cykl konferencji pn.: Rolniczy Handel Detaliczny – nowa ścieżka rozwoju dla wytwórcy, na których poruszone zostaną następujące tematy:

 • Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników – rolniczy handel detaliczny.
 • Wymagania weterynaryjne w zakresie produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia zwierzęcego oraz żywności złożonej w ramach rolniczego handlu detalicznego.
 • Dobre Praktyki w RHD
 • Wymagania sanitarne przy produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia roślinnego w ramach rolniczego handlu detalicznego.
 • Nadzór nad jakością handlową żywności produkowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego. Znakowanie produktów żywnościowych wprowadzanych do obrotu.
 • Zasady opodatkowania przychodów uzyskanych z działalności rolniczego handlu detalicznego. Obowiązki i zwolnienia w prowadzeniu działalności RHD

Ramowy program konferencji - pobierz

Liczba miejsc udziału w konferencji ograniczona.

W przypadku chęci uczestnictwa w konferencji prosimy o kontakt z osobami wyznaczonymi w poszczególnych województwach:

 • wielkopolskie: 12 września 2017 r., Centrum Wystawowo-Szkoleniowe "SIELINKO"  Sielinko, ul. Parkowa 2, 64-330 Opalenica, Aldona Jankowska tel. 502-184-158, e-mail: aldona.jankowska@wodr.poznan.pl
 • kujawsko-pomorskie: 12 września 2017 r. - Sala konferencyjna KPODR w Minikowie, Minikowo 1 C, 89-122 Minikowo, Beata Chełminiak, tel. 52 386-72-13, e-mail: beata.chelminiak@kpodr.pl
 • warmińsko-mazurskie: 13 września 2017 r., Sala konferencyjna WMODR w Olsztynie, ul. Jagiellońskiej 91, 10-356 Olsztyn Marta Bieciuk, tel. 89 526-44-39, w. 49, e-mail: m.bieciuk@w-modr.pl
 • pomorskie: 26 września 2017 r., Słupski Inkubator Technologiczny, ul. Portowa 13B, 76-200 Słupsk, Alicja Staciwa, tel. 797-010-682, email: a.staciwa@podr.pl

Operacja „Rolniczy Handel Detaliczny ważnym elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” ma na celu zorganizowanie krótkiego łańcucha dostaw żywności w oparciu o rolniczy handel detaliczny (RHD), mający wpływ na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Celem operacji jest również przekazanie rolnikom i innym podmiotom uczestniczącym w rozwoju obszarów wiejskich wiedzy i informacji dotyczących rolniczego handlu detalicznego oraz wzajemna wymiana wiedzy i informacji o RHD, będącego jednym z elementów łańcucha dostaw żywności. Dodatkowo celem operacji jest promocja rolniczego handlu detalicznego jako elementu umożliwiającego pozyskanie dodatkowego źródła dochodu dla rolników. Projekt realizowany jest przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w partnerstwie z Telewizją Polską S.A. Oddział Terenowy w Bydgoszczy, Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie i Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

 News z 5.09.2017 - zobacz


 

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo
   |    copyright KSOW 2009