Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.gov.pl

English 
baner

Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i nowe wyzwania

Zapraszamy do wzięcia udziału w XVII Ogólnopolskim Sympozjum Agroturystycznym  „Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i nowe wyzwania” 12-14 września 2017, w  Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym MOLO, ul. Klonowa 16, 97-213 Smardzewice

W ramach sympozjum poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • Diagnoza aktualnego stanu współpracy oraz polityki podmiotów działających dla rozwoju turystyki wiejskiej; formy powiązań, struktur, systemów i modeli współpracy; narzędzia i instrumenty współpracy;
 • Skala, typy i jakość powiązań pomiędzy podmiotami różnych szczebli działających w obszarze turystyki; koncepcje wzajemnej komunikacji, przekazu informacji oraz stałego porozumienia między podmiotami;
 •  Formy powiązań w kontekście aktywizacji przedsiębiorczości, innowacyjności na rynku turystycznym, poprawy jakości życia mieszkańców wsi i miast, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
 • Dobre praktyki w sieciach współpracy; certyfikaty, kategoryzacje, konkursy oraz kursy szkoleniowe jako efekty oraz formy motywowania do współpracy;
 • ­ Nowe wyzwania w kształtowaniu sieci współpracy w kontekście zróżnicowania podmiotów, ich potrzeby wspólnoty oraz zachowania samodzielności działań, a także przemian w zachowaniach i oczekiwaniach konsumentów turystyki wiejskiej, nowoczesnych technologii, łączenia świata wirtualnego z rzeczywistym;
 • ­ Obecna i przyszła rola samorządów oraz organizacji pozarządowych w rozwoju turystyki wiejskiej;
 • ­ Metodologia oceny efektywności współpracy, klucze łączenia potencjału nauki, branż, urzędów, a także działaczy i polityków dla rozwoju turystyki wiejskiej.

Zobacz program ramowy

Organizator konferencji:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie

współorganizatorzy:

 • Uniwersytet Łódzki Instytut Geografii Miast i Turyzmu
 • Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach
 • Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”
 • Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego zs. w UR w Krakowie
 • Lokalna Grupa Działania „Dolina Pilicy”

we współpracy:

 • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego
 • Starosta Powiatu Opoczyńskiego
 • Starosta Powiatu Piotrkowskiego
 • Starosta Powiatu Tomaszowskiego

Patronat honorowy:

 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Minister Sportu i Turystyki
 • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego

Patronaty medialne:

 • TVP3 Łódź,
 • Radio Łódź,
 • Dziennik Łódzki

News z dnia 29.08.2017 r. - zobacz


Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne to ważne wydarzenie dla praktyków i teoretyków, wszystkich zainteresowanych rozwojem turystyki w Polsce. Tegoroczne XVII Sympozjum dotyczyć będzie sieci współpracy w turystyce wiejskiej. Konferencja odbędzie się w dniach 12-14 września 2017 roku, w województwie łódzkim w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym MOLO, w Smardzewicach, ul. Klonowa 16. Projekt realizowany jest w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Sympozjum jest wydarzeniem cyklicznym stanowiącym forum integracji środowisk skupionych wokół rozwoju turystyki wiejskiej oraz miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauką, instytucjami publicznymi i praktyką.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konferencji. Inicjatywę organizacji tegorocznej edycji Sympozjum podjęły wspólnie:

 • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Instytut Geografii Miast i Turyzmu
 • Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach
 • Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”
 • Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego zs. w UR w Krakowie
 • Lokalna Grupa Działania „Dolina Pilicy”.

W ramach projektu uczestnicy mają zapewniony bezpłatny udział obejmujący: program merytoryczny - wykłady, seminaria tematyczne oraz wyjazdy studyjne; komplet materiałów konferencyjnych; dwa noclegi w pokojach 2-osobowych w dniach 12-14.09.2017; wyżywienie od obiadu 12.09.2017 do obiadu 14.11.2017. Podróż z miejsca zamieszkania do Smardzewic oraz podróż powrotna jest organizowana i finansowana indywidualnie przez uczestników.Rekrutacja uczestników XVII Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego pn. „Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i nowe wyzwania” trwa do dnia 7 sierpnia 2017. Zgłoszenie stanowi zobowiązanie do pełnego uczestnictwa w konferencji.  

Szczegółowe bieżące informacje o Sympozjum oraz formularze do pobrania dostępne są na  www.agroturystyka.edu.pl/sympozjum2017 lub w Sekretariacie Sympozjum - Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, e-mail: sympozjum@cdr.gov.pl

 News z dnia 28.07.2017 r.  - zobacz

 


 

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo
   |    copyright KSOW 2009