Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.gov.pl

English 
baner

Upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności

Relacja z Konferencji dotyczącej rolnictwa ekologicznego oraz z podsumowania X edycji konkursu na „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2017”

W dniach 12-13.10.2017 r. w Łodzi w ramach operacji „Upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów, jakości żywności” finansowanej przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich odbyła Konferencja dotycząca rolnictwa ekologicznego oraz podsumowanie X edycji konkursu „ Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne”.

Celem operacji było przekazanie i upowszechnienie informacji o korzyściach płynących z prowadzenia gospodarstwa metodami ekologicznymi oraz upowszechnienie wiedzy nt. możliwości przetwarzania surowców ekologicznych na poziomie gospodarstwa.

W konferencji oraz podsumowaniu X edycji Konkursu uczestniczyło 146 osób pierwszego dnia oraz 159 osób drugiego dnia.

Podczas konferencji odbyły się wykłady dotyczące stanu i perspektyw rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce oraz głównych kierunków produkcji, zmian w działaniu „ Rolnictwo Ekologiczne” objętego PROW 2014-2020,nowych możliwości skrócenia łańcucha marketingowego poprzez ułatwienie sprzedaży detalicznej i przetwórstwa na poziomie gospodarstwa - przetwarzanie żywności w małym zakładzie przy gospodarstwie rolnym w tym rolniczy handel detaliczny.

Jako przykład skrócenia łańcucha marketingowego zaprezentowano w ramach studium przypadku funkcjonowanie 4 małych „przetwórni” funkcjonujących przy CDR O/Radom.

Drugiego dnia konferencji kontynuowano temat możliwości skrócenia łańcucha marketingowego i przedstawiono założenia Planu działań dla żywności i rolnictwa ekologicznego na lata 2014-2020 oraz przedstawiono możliwe zmiany w kluczowym dla rolnictwa ekologicznego dokumencie, jakim jest z rozporządzenie Rady ( WE) 834/2007 dnia 28 czerwca 2007 r.nr, 2092/91.J

Jako ostatni punkt konferencji odbyły się prezentacje 6 gospodarstw ekologicznych, laureatów Konkursu „ Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne”

z lat 2008-2016. Właściciele gospodarstw zaprezentowali swoje doświadczenia z prowadzenia gospodarstw w systemie rolnictwa ekologicznego, przedstawiając zarówno sukcesy jak i problemy, z jakimi się borykają.

Swoje gospodarstwa, przetwórnie zaprezentowali:

 • Sławomir Fiutka - woj. lubelskie,
 • Stefan Haczek - woj. śląskie,
 • Mieczysław Babalski- woj. kujawsko-pomorskie,
 • Monika Mrowińska- woj. łódzkie,
 • Ewa i Peter Stratenwerth- woj. mazowieckie,
 • Elżbieta i Zdzisław Kobus- woj. warmińsko-mazurskie.

Drugą częścią operacji „ Upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów, jakości żywności”, która odbyła się 13.10.2017r. było podsumowanie X edycji konkursu „ Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne”. Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współudziale Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu. W roku 2017 organizacja X podsumowania konkursu możliwa była dzięki wsparciu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach operacji „ Upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności”.

Do finału krajowego zgłoszono 29 gospodarstw w dwóch kategoriach:

 • Ekologia- środowisko-15 gospodarstw
 • Ekologiczne gospodarstwo towarowe- 14 gospodarstw.

Finaliści etapu krajowego otrzymali pamiątkowe statuetki ufundowane przez Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich.

Komisja oceniająca gospodarstwa - finalistów krajowych postanowiła w roku 2017 przyznać w każdej kategorii miejsca I-III oraz po jednym wyróżnieniu.

W kategorii – „Ekologia- środowisko ” Komisja zadecydowała, że:

Wyróżnienie - i nagrodę w wysokości 3000 zł brutto otrzymali Elżbieta i Bogdan Chara z województwa świętokrzyskiego,

III miejsce - i nagrodę w wysokości 5000 zł brutto otrzymał Zdzisław Cylwa z województwa podlaskiego,

II miejsce i nagrodę w wysokości 6500 zł brutto otrzymał Kazimierz Jochymek z województwa dolnośląskiego,

I miejsce i nagrodę w wysokości 8000 zł brutto otrzymała Kamila Kasperska z województwa lubuskiego.

W kategorii– „Ekologiczne gospodarstwo towarowe”

Wyróżnienie - i nagrodę w wysokości 3000 zł brutto otrzymała Agata Piechota z województwa świętokrzyskiego,

III miejsce - i nagrodę w wysokości 5000 zł brutto otrzymali Anna i Rafał Dendek z województwa wielkopolskiego,

II miejsce i nagrodę w wysokości 6500 zł brutto otrzymał Roman Gorzkowski z województwa mazowieckiego,

I miejsce i nagrodę w wysokości 8000 zł brutto otrzymali Piotr i Barbara Banaś z województwa lubelskiego.

Poza nagrodami pieniężnymi ufundowanych przez KSOW zwycięzcy etapu krajowego otrzymali pamiątkowe puchary i dyplomy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Po zakończeniu podsumowania konkursu wszystkich uczestników konkursu, gości Konferencji i Konkursu zaproszono na degustacje produktów ekologicznych.

Pobierz prezentacje:

 • Jan Nawieśniak - Ekologia i środowisko - pobierz
 • Gospodarstwo Ewy i Petera Stratenwerthów  w Grzybowie na Mazowszu - pobierz
 • Małgorzata Waszewska  - Stan i perspektywy rozwoju ekologicznego w Polsce, główne kierunki produkcji - pobierz
 • Stefan Haczek -  Gospodarstwo ekologiczne - fileadmin/user_upload/ksow.pl/PROJEKTY_2017_-_Konkurs/07_Upowszechnienie_wiedzy/Stefan_Haczek_-__Gospodarstwo_ekologiczne.pdfpobierz
 • Najlepsze gospodarstwo ekologiczne 2016 Kategoria: ekologia-środowisko województwo warmińsko-mazurskie - pobierz
 • Monika Mrowińska - Gospodarstwo reprezentujące woj. łódzkie w VIII edycji Konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne 2015r - pobierz
 • MRiRW - Działanie Rolnictwo Ekologiczne - pobierz
 • MRiRW - Stan prac nad nowymi przepisami UE dotyczącymi Rolnictwa Ekologicznego - pobierz
 • Aleksandra i Mieczysław BIOBABALSCY - pobierz
 • Janusz Lesisz „Upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności” Finał X konkursu „ najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2017” - pobierz
 • Barbara Sałata - Nowe możliwości skrócenia łańcucha marketingowego poprzez ułatwienie sprzedaży detalicznej i przetwórstwa na poziomie gospodarstwa- przetwarzanie żywności w małym zakładzie przy gospodarstwie rolny - pobierz
 • Sławomir Fiutka - Gospodarstwo ekologiczne U Pana Sowa - pobierz

News z 17.10.2017 - zobacz


Zapraszamy na podsumowanie X edycji konkursu na „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2017”.

Komisja oceniająca gospodarstwa w konkursie na „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne” zakończyła swoją pracę w dniu 20.09.2017 r. W konkursie do finału krajowego zgłoszono 29 gospodarstw w dwóch kategoriach:

 • „Ekologia - środowisko” - 15 gospodarstw
 • „Ekologiczne Gospodarstwo Towarowe” - 14 gospodarstw.

Komisja przyznała w każdej kategorii miejsca I-III oraz po jednym wyróżnieniu. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 13.10.2017 o godz. 12.00 w auli Międzynarodowych Targów Łódzkich; Łódź; al. Politechniki 4. Informacji udzielają:  Anna Litwinow tel. 48-3656939 i Marek Krysztoforski- tel. 48-3656934

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich serdecznie zapraszają do uczestnictwa w tym wydarzeniu.

Program konferencji:

„Upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności”

Finał X konkursu „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2017”

12/10.2017 - czwartek

12.00 - 13.00- Rejestracja uczestników, serwis kawowy

13.00- 13.45 - Obiad ( Międzynarodowe Targi Łódzkie al. Politechniki 4)

13.45-14.00-- Rozpoczęcie Konferencji- CDR, MRIRW

 I. Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce

14.00-14.20 -Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, główne kierunki produkcji - Małgorzata Waszewska - Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;

14.20- 14.45- Działanie „Rolnictwo ekologiczne” - zmiany wspierające rozwój rolnictwa ekologicznego - Agnieszka Kucharska -Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

II. Nowe możliwości skrócenia łańcucha marketingowego poprzez ułatwienie sprzedaży detalicznej i przetwórstwa na poziomie gospodarstwa

14.45-16.15  - Nowe możliwości skrócenia łańcucha marketingowego poprzez ułatwienie sprzedaży detalicznej i przetwórstwa na poziomie gospodarstwa - przetwarzanie żywności w małym zakładzie przy gospodarstwie rolnym w tym rolniczy handel detaliczny- Barbara Sałata CDR O/Radom;

16.15-16.30- Serwis kawowy

16.30- 17.15-Nowe możliwości skrócenia łańcucha marketingowego poprzez ułatwienie sprzedaży detalicznej i przetwórstwa na poziomie gospodarstwa - przetwarzanie żywności w małym zakładzie przy gospodarstwie rolnym w tym rolniczy handel detaliczny- Barbara Sałata CDR O/Radom  -cd

III. Studium przypadku - sukces w produkcji i sprzedaży produktów ekologicznych

17.15-  20.15 - Studium przypadku - sukces w produkcji i sprzedaży produktów ekologicznych na przykładzie przetwórni CDR O/Radom- Tomasz Lesisz -CDR O/Radom

20.15- kolacja (Międzynarodowe Targi Łódzkie al. Politechniki 4)

Nocleg - hotel „Światowit” -Łódź ul. Kościuszki 68.

13.10.2017

7.00- 8.15 - Śniadanie (hotel „Światowit” - Łódź ul. Kościuszki 68)

II. cd. Nowe możliwości skrócenia łańcucha marketingowego poprzez ułatwienie sprzedaży detalicznej i przetwórstwa na poziomie gospodarstwa

8.45-9.30  -Nowe możliwości skrócenia łańcucha marketingowego poprzez ułatwienie sprzedaży detalicznej i przetwórstwa na poziomie gospodarstwa ujęte w Planie działań dla Rolnictwa Ekologicznego 2014-2020; Stan prac nad planowaną zmianą rozporządzenia 834 /2007 r. - Bartosz Pytlak - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

IV. Innowacyjne rozwiązania w produkcji ekologicznej

9.30- 11.45  - Moje ekologiczne gospodarstwo - prezentacje wybranych laureatów z poprzednich lat  (aula - Międzynarodowe Targi Łódzkie al. Politechniki 4);

 • Sławomir Fiutka - woj. lubelskie,
 • Stefana Haczek - woj. śląskie,
 • Mieczysław Babalski- woj. kujawsko-pomorskie,
 • Monika Mrowińska- woj. łódzkie,
 • Jan Nawieśniak- woj. małopolskie,
 • Ewa i Peter Stratenwerth- woj. mazowieckie,
 • Elżbieta  i Zdzisław Kobus- woj. warmińsko-mazurskie,

12.00- Podsumowanie X edycji Konkursu na „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2017”

13.30- Degustacja produktów ekologicznych (Międzynarodowe Targi Łódzkie al. Politechniki 4)

Program konferencji - pobierz

News z 4.10.2017 - zobacz


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zapraszają Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego do udziału w: X OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA NAJLEPSZE GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE W 2017 ROKU

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
„ekologia – środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”

Regulamin konkursu – pobierz pdf  

Regulamin konkursu – pobierz .doc

Konkurs realizowany jest w ramach operacji pt. „Upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności” .  W ramach operacji przewidziano 2 działania .Pierwsze z nich to konferencja, na której uczestnicy, głównie rolnicy ekologiczni w tym laureaci Konkursu na „ Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne” z lat 2008-2016 pozyskają informacje dotyczące wybranych działań PROW 2014-2020 mogących stanowić bodziec do rozwoju branży i poprawiających konkurencyjność gospodarstw ekologicznych tj. przetwórstwa surowców rolniczych, modernizacji gospodarstw, działania Rolnictwo ekologiczne. Ponadto przedstawione zostaną informację o sytuacji rolnictwa ekologicznego w Polsce oraz stan prac nad zmianami w rozporządzeniu Rady (WE) NR 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.
W drugim dniu Konferencji przewidziano prezentacje najlepszych praktyk w gospodarstwach ekologicznych- dotychczasowych laureatów Konkursu na „ Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne a po jej zakończeniu uroczyste podsumowanie jubileuszowej X edycji ogólnopolskiego konkursu na „ Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2017”.

News z 23.08.2017 - zobacz


Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu w ramach operacji pt. „Upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności” organizuje w dniach 12-13.10.2017 r. konferencję dotyczącą rolnictwa ekologicznego oraz podsumowanie X Konkursu na „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne”. Konferencja skierowana jest głównie do rolników, w tym laureatów konkursu na „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne” z lat 2008-2016. Uczestnikom konferencji przedstawione zostaną informacje dotyczące wybranych działań PROW 2014-2020, mogących stanowić bodziec do rozwoju branży i poprawiających konkurencyjność gospodarstw ekologicznych tj. przetwórstwa surowców rolniczych, modernizacji gospodarstw, czy też działania Rolnictwo ekologiczne. Ponadto zaprezentowana zostanie sytuacja rolnictwa ekologicznego w Polsce oraz stan prac nad zmianami w rozporządzeniu Rady (WE) NR 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.

W drugim dniu Konferencji przewidziano prezentacje najlepszych praktyk w gospodarstwach ekologicznych - dotychczasowych laureatów Konkursu na „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne”, a po jej zakończeniu odbędzie się uroczyste podsumowanie jubileuszowej X edycji ogólnopolskiego konkursu na „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2017”.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie CDR Brwinów oraz w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego.

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Szczegóły dotyczące programu i miejsca konferencji podane zostaną wkrótce. Informacji  na temat projektu udzielają: Anna Litwinow tel. 48-3656939 i Marek Krysztoforski - tel. 48-3656934

 News z 21.07.2017 r. - zobacz


 

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo
   |    copyright KSOW 2009