Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.gov.pl

English 
baner

Upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów jakości żywnośc

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zapraszają Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego do udziału w: X OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA NAJLEPSZE GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE W 2017 ROKU

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
„ekologia – środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”

Regulamin konkursu – pobierz pdf  

Regulamin konkursu – pobierz .doc

Konkurs realizowany jest w ramach operacji pt. „Upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności” .  W ramach operacji przewidziano 2 działania .Pierwsze z nich to konferencja, na której uczestnicy, głównie rolnicy ekologiczni w tym laureaci Konkursu na „ Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne” z lat 2008-2016 pozyskają informacje dotyczące wybranych działań PROW 2014-2020 mogących stanowić bodziec do rozwoju branży i poprawiających konkurencyjność gospodarstw ekologicznych tj. przetwórstwa surowców rolniczych, modernizacji gospodarstw, działania Rolnictwo ekologiczne. Ponadto przedstawione zostaną informację o sytuacji rolnictwa ekologicznego w Polsce oraz stan prac nad zmianami w rozporządzeniu Rady (WE) NR 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.
W drugim dniu Konferencji przewidziano prezentacje najlepszych praktyk w gospodarstwach ekologicznych- dotychczasowych laureatów Konkursu na „ Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne a po jej zakończeniu uroczyste podsumowanie jubileuszowej X edycji ogólnopolskiego konkursu na „ Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2017”.

News z dnia 23.08.2017 - zobacz


Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu w ramach operacji pt. „Upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności” organizuje w dniach 12-13.10.2017 r. konferencję dotyczącą rolnictwa ekologicznego oraz podsumowanie X Konkursu na „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne”. Konferencja skierowana jest głównie do rolników, w tym laureatów konkursu na „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne” z lat 2008-2016. Uczestnikom konferencji przedstawione zostaną informacje dotyczące wybranych działań PROW 2014-2020, mogących stanowić bodziec do rozwoju branży i poprawiających konkurencyjność gospodarstw ekologicznych tj. przetwórstwa surowców rolniczych, modernizacji gospodarstw, czy też działania Rolnictwo ekologiczne. Ponadto zaprezentowana zostanie sytuacja rolnictwa ekologicznego w Polsce oraz stan prac nad zmianami w rozporządzeniu Rady (WE) NR 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.

W drugim dniu Konferencji przewidziano prezentacje najlepszych praktyk w gospodarstwach ekologicznych - dotychczasowych laureatów Konkursu na „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne”, a po jej zakończeniu odbędzie się uroczyste podsumowanie jubileuszowej X edycji ogólnopolskiego konkursu na „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2017”.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie CDR Brwinów oraz w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego.

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Szczegóły dotyczące programu i miejsca konferencji podane zostaną wkrótce. Informacji  na temat projektu udzielają: Anna Litwinow tel. 48-3656939 i Marek Krysztoforski - tel. 48-3656934

 News z dnia 21.07.2017 r. - zobacz


 

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo
   |    copyright KSOW 2009