Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.gov.pl

English 
baner

Wyjazd studyjny – Od bacówki do fabryki, dobre praktyki

Termin realizacji operacji – 29.07.2017 r. do 29.09.2017 r.

Od kilkunastu lat obserwujemy w Polsce niską produkcję owczarską w porównaniu do lat 70-tych i 80-tych. Należy docenić walory zdrowotne i smakowe mięsa baraniego i jagnięciny pochodzących z polskich gospodarstw. Jest to produkt niszowy, trudny do zdobycia oraz ekskluzywny w niektórych rejonach naszego kraju, porównywalny często z dziczyzną. Stanowi również doskonałą alternatywę dla łatwo dostępnej wieprzowiny czy drobiu. Zwierzęta karmione zielonkami lub innymi paszami objętościowymi, cechują się mięsem o mniejszej zawartości tłuszczu i korzystnym profilem kwasów tłuszczowych. Podobnie jest z serami pochodzącymi z mleka owczego i koziego. Mleko kozie idealnie nadaje się do wyrobu serów i jest polecane szczególnie dla alergików.

Zarówno hodowla owiec jak i hodowla kóz sprawdza się najlepiej w systemie ekstensywnej produkcji z wykorzystaniem ras zachowawczych. Małe przeżuwacze znakomicie wykorzystują użytki zielone, pastwiska dając nam zarówno ekskluzywny jak i tradycyjny produkt po który konsumenci, chętnie sięgają.

Grupa docelowa : 40 osób reprezentujących następujące grupy odbiorców:

 3 - 4 specjalistów/doradców z wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego z 4 województw = 12 - 14 osób

 1 lub 2 pracowników naukowych związanych z branżą małych przeżuwaczy z 3 województw (w  woj. pomorskim brak uczelni wyższej technologiczno-przyrodniczej) = 3 - 6 osób

 1 - 2 pracowników naukowych z Instytutu Zootechniki-PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka

 1 - 2 pracowników regionalnych związków hodowców owiec i kóz z 4 województw = 4 - 8 osób

12 hodowców owiec z 4 województw

2. Ramowy plan wyjazdu studyjnego:

29.08.2017 r. 1 dzień – Wyjazd z Minikowa

Przyjazd do hotelu w okolicach Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów Sp. z o.o ,  spotkanie integracyjne uczestników i przeprowadzenie krótkiego panelu dyskusyjnego nt. hodowli owiec w poszczególnych województwach, wymiana doświadczeń, nocleg.

30.08.2017 r. 2 dzień – Wyjazd do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów Sp. z o.o gdzie zaprezentowana zostanie hodowla owiec rasy świniarka. Oprowadzenie po Instytucie, zapoznanie z pracami jakie odbywają się na jego terenie i ostatnimi doniesieniami naukowymi, przejazd autokarem w kierunku Soliny, nocleg.

31.08.2017 r. 3 dzień – wizyty w 2 gospodarstwach demonstracyjnych, specjalizujących się w produkcji owiec z przeznaczeniem na mięso, panel dyskusyjny dot. produkcji baraniny i jagnięciny, nocleg.

01.09.2017 r. 4 dzień – wizyty w 2 gospodarstwach demonstracyjnych, specjalizujących się w produkcji owiec i kóz z przeznaczeniem na produkcję serów, panel dyskusyjny dot. produkcji serów kozich i owczych, degustacja serów.

02.09.2017 r. 5 dzień - powrót do Minikowa,

nieuwzględnienie kosztu kolacji 5 dnia wyjazdu studyjnego oraz

nieuwzględnienie kosztu jednego noclegu spowodowane  jest powrotem w godzinach nocnych/wczesno porannych do Minikowa

3.Przewidywane efekty realizacji operacji oraz przewidywany wpływ jej realizacji na rozwój obszarów wiejskich

Przewidziane efekty są zgodne z przewidywanym 1 celem KSOW – Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz działaniem 6 KSOW, ponieważ wyjazd studyjny ułatwi wymianę wiedzy pomiędzy podmiotami, które bezpośrednio mają wpływ na inicjatywy związane z rozwojem obszarów wiejskich i rozpowszechnienie rezultatów działań rozwoju. Po odbytym wyjeździe studyjnym, w którym weźmie udział 40 osób, powstanie krótki fotoreportaż oraz prezentacja do wykorzystania na szkoleniach z hodowcami owiec i kóz w poszczególnych województwach. Efektem będzie rozpowszechnienie skutecznych praktyk hodowlanych oraz promowanie produkcji serowarskiej i produktów z mięsa owczego i jagnięcego w danym województwie w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenia podczas wyjazdu studyjnego. Powstanie Artykuł w miesięczniku ,,Wieś Kujawsko-Pomorska” oraz zostaną zamieszczone informacje na stronie internetowej www.kpodr.pl  oraz partnerskich stronach www.

 


 

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo
   |    copyright KSOW 2009