Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.gov.pl

English 
baner

Z pola do garnka – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw

Operacja pn. „Z pola do garnka – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw” realizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie jako Partnera KSOW  w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2016-2017 dobiegła końca.

W terminach 27-29.09.2017 r., 4-6.10.2017 r., 11-13.10.2017 r., 18-20.10.2017 r., zorganizowano w Centrum Produktu Lokalnego (CPL) w Rzuchowej k/Tarnowa, cztery, trzydniowe spotkania w formie wyjazdów studyjnych/wykładów/warsztatów, w których uczestniczyło łącznie 191 osób z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, prowadzących w gospodarstwach produkcję metodami ekologicznymi. Uczestnicy zostali zapoznani z tworzeniem krótkich łańcuchów dostaw, co w perspektywie czasu, ułatwi podjęcie przez rolników decyzji o wspólnej organizacji sprzedaży produktów pochodzących z prowadzonych gospodarstw. W ramach wykładów pierwszego dnia przedstawione zostały różne formy sprzedaży produktów z gospodarstw rolnych, w tym sprzedaży przez Internet, jak też regulacje prawne tejże sprzedaży, pokazano uczestnikom jak zorganizować grupy współpracy w innych regionach Polski, na przykładzie stowarzyszenia „Paczki od rolnika”.

Drugiego dnia odbyły się wizyty studyjne w czterech gospodarstwach, rolników współpracujących w ramach „Paczki od rolnika”, właściciele których przedstawili bezpośrednie korzyści wynikające z takiej formy współdziałania. Na warsztatach, trzeciego dnia, zapoznano uczestników z podejściem biznesowym, marketingiem oraz promocją sprzedaży produktów pod szyldem wspólnej marki. Uczestnicy aktywnie uczestniczyli w warsztatach, pracując w grupach i prezentując swoje opracowania. Element biznesowy bardzo zainteresował uczestników, którzy rzadko spotykają się z

elementem szkoleniowym. Bardzo duża grupa uczestników po zapoznaniu się z niuansami wspólnej sprzedaży przez Internet, wyraziła chęć uczestniczenia w takiej formie współpracy. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wspólna sprzedaż produktów pozwoli na zwiększenie asortymentu, wzbogaci ofertę, przez co umożliwi otwarcie się również na rynki zagraniczne.

Relacja z wydarzeń - pobierz

Dokumenty do pobrania z 3 dniowych wyjazdów studyjnych/wykładów/warsztatów:

Publikacja podsumowującą cykl wyjazdów studyjnych

News z 2.11.2017 - zobacz


Zapraszamy do udziału w seminarium „Z pola do garnka – udział rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”, które odbędzie się w dniach 25-26 października 2017 r.

Seminarium adresowane jest do:

 • rolników: produkujących metodami ekologicznymi, zainteresowanych podjęciem produkcji metodami ekologicznymi, czy też będących w okresie konwersji,
 • młodych rolników,
 • doradców rolniczych ds. rolnictwa ekologicznego i przedsiębiorczości,
 • przedstawicieli lokalnych grup działania (LGD)

Seminarium organizuje Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie w ramach projektu „Z pola do garnka – udział rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”. Jego celem jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne rolników zajmujących się produkcją ekologiczną do nawiązania współpracy między sobą w celu podjęcia wspólnych działań marketingowych, promocyjnych, tworzenia wspólnej oferty handlowej, wymiany wiedzy i doświadczeń, umożliwienia podjęcia rozmów z większymi odbiorcami surowca ekologicznego np. w postaci Ogólnopolskiego Klastra Rolnictwa Ekologicznego.

Zgłoszenia na seminarium można przesyłać do 20.10.2017 r. na adres: e-mail: m.pucek@cdr.gov.pl lub faxem 22-729 72 91

Seminarium odbędzie się w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Modliszewice, ul. Piotrowska 30, 26-200 Końskie. Organizator nie zapewnia dojazdu na seminarium.

Karta zgłoszenia

Program Seminarium

25.10.2017

10:00-11:00    Rejestracja, Serwis kawowy

11:00-11:30    Przywitanie uczestników, wprowadzenie do seminarium, sprawy organizacyjne

11:30-13:00    Inicjatywa „Paczka od rolnika” jako przykład dobrych praktyk.

13:00-14:00    Obiad

14:00-15:30    Produkcja i sprzedaż produktów ekologicznych na podstawie informacji Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Art. Rolno-spożywczych

15:30-16:00    Serwis kawowy

16:00-17:30    Przetwórstwo produktów ekologicznych i inkubatory przetwórstwa lokalnego.

18:00   Kolacja

26.10.2017

7:30-8:30        Śniadanie i serwis kawowy

8:30-10:00      Nowe formy i techniki sprzedaży – podejście biznesowe przy wprowadzaniu produktów na rynek - wykład

10:30-11:00    Serwis kawowy

11:00-12:30    Nowe formy i techniki sprzedaży – podejście biznesowe przy wprowadzaniu produktów na rynek - warsztaty

12:30-14:00    Podsumowanie operacji - podsumowanie całości odbytych wyjazdów studyjnych z wykładami i warsztatami oraz seminarium

14:00   Obiad

News z 19.10.2017 - zobacz


Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie przystępuje do realizacji operacji „Z pola do garnka – udział rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw” w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Celem operacji jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne, krok po kroku, rolników zajmujących się produkcją ekologiczną do nawiązania współpracy między sobą w celu podjęcia wspólnych działań marketingowych, promocyjnych, tworzenia wspólnej oferty handlowej, wymiany wiedzy i doświadczeń, umożliwienia podjęcia rozmów z większymi odbiorcami surowca ekologicznego np. w postaci Ogólnopolskiego Klastra Rolnictwa Ekologicznego.

Operacja skierowana jest do:

- rolników:

 • produkujących metodami ekologicznymi,

 

 • zainteresowanych podjęciem produkcji metodami ekologicznymi,

 

 • będących w okresie konwersji,

- młodych rolników,

- doradców rolniczych ds. rolnictwa ekologicznego i przedsiębiorczości,

- przedstawicieli lokalnych grup działania (LGD).

 

W ramach operacji zaplanowano 4 terminy szkoleń oraz seminarium podsumowujące:

 1. 27-29 września 2017 r. – szkolenie 1 – zgłoszenia przyjmowane do 22.09.2017 r. karta zgłoszenia – pobierz; 27.09.2017 r., o godz. 08:00 – wyjazd spod siedziby Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, os. XXXV-lecia PRL 9, 32-082 Bolechowice do Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej koło Tarnowa;
 2. 4-6 października 2017 r. – szkolenie 2 - zgłoszenia przyjmowane do 29.09.2017 r. karta zgłoszenia – pobierz; 4.10.2017 r., godz. 07:00 – wyjazd spod siedziby Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, ul. Piotrkowska 30, Modliszewice, powiat koniński do Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej koło Tarnowa;
 3. 11-13 października 2017 r. – szkolenie 3 - zgłoszenia przyjmowane do 6.10.2017 r. karta zgłoszenia – pobierz; 11.10.207 r., godz. 06:00 – wyjazd spod siedziby Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, ul. Pożowska 8, gmina Końskowola, powiat puławski do Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej koło Tarnowa.
 4. 18-20 października 2017 r. – szkolenie 4 - zgłoszenia przyjmowane do 13.10.2017 r. karta zgłoszenia – pobierz; 18.10.2017 r., godz. 06:00 – wyjazd spod siedziby Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław do Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej koło Tarnowa.
 5. 25-26 października 2017 r. – seminarium - zgłoszenia przyjmowane do 20.10.2017 r. karta zgłoszenia miejsce: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Modliszewice, ul. Piotrowska 30, 26-200 Końskie. Dojazd na seminarium we własnym zakresie.

Powrót z każdego ze szkoleń: wyjazd z Rzuchowej ok. godz. 15:30.

Podczas szkoleń zaplanowano pierwszego i trzeciego dnia wizytę w Regionalnym Centrum Produktu Lokalnego, podczas której uczestnicy zapoznani zostaną z procedurą tworzenia grup współpracy w innych regionach Polski.

Drugiego dnia odbędą się wizyty w czterech gospodarstwach rolników współpracujących w ramach stowarzyszenia. Pokazane zostaną bezpośrednie korzyści wynikające z takiej formy kooperacji.

Realizacja operacji wpłynie na rozpowszechnienie i spopularyzowanie rozwoju rolnictwa ekologicznego w naszym kraju. Może przyczynić się również do zatrzymania spadku liczby gospodarstw rolnych produkujących mało opłacalnymi metodami ekologicznymi. Rolnictwo ekologiczne pozwala utrzymać bioróżnorodność na obszarach wiejskich, co wpływa na rozwój potencjału turystycznego wsi, chroni środowisko naturalne poprzez ograniczenia w zastosowaniu środków chemicznych w produkcji jak również promuje obszary wiejskie jako miejsca przyjazne zdrowiu człowieka.

W ramach operacji zaplanowano udział 262 osób.

 

Ramowy program szkoleń/wyjazdu studyjnego:

I Dzień

 • Regulacje prawne w sprzedaży bezpośredniej i rolniczym handlu detalicznym – wykład
 • Sprzedaż bezpośrednia produktów ekologicznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego - wykład
 • Sprzedaż produktów ekologicznych w ramach rolniczego handlu detalicznego – wykład

II Dzień

 • Odwiedziny 4 gospodarstw rolnych prowadzonych przez rolników będących członkami inicjatywy Paczka od Rolnika prowadzących sprzedaż wytwarzanych przez siebie produktów.

III Dzień

 • Dobre praktyki na przykładzie „paczki od rolnika” - wykład z elementami konwersatorium.
 • Marketing, promocja, wspólnej marki i podejście biznesowe - wykład
 • Marketing, promocja, wspólnej marki i podejście biznesowe – warsztaty
 • Podsumowanie szkolenia/wizyty studyjnej.

Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie, transport z/na miejsca zbiórek, ubezpieczenie i realizację programu.

Zgłoszenia prosimy przesyłać we wskazanych terminach na adres: e-mail: m.pucek@cdr.gov.pl lub faxem 22-729 72 91

Sprawę prowadzi Małgorzata Pucek – Kierownik Zespołu Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel.: 22-729 66 34 wew. 112, e-mail: m.pucek@cdr.gov.pl

 

News z dnia 23.08.2017 - zobacz


 

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo
   |    copyright KSOW 2009