Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.gov.pl

English 
baner

Zrównoważony rozwój regionu w oparciu o certyfikowane produkty tradycyjne

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w partnerstwie z Cechem Rzemiosł Spożywczych w Lublinie,  Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania oraz Lokalną Grupą Działania Królewskie Ponidzie realizuje operację : „Zrównoważony rozwój regionu w oparciu o certyfikowane produkty tradycyjne”.

Operacja ma  na celu wzrost znaczenia certyfikacji żywności jako narzędzia poprawy konkurencyjności na obszarach wiejskich oraz upowszechnienie aktualnej wiedzy na temat certyfikacji polskich produktów i artykułów spożywczych i wymianę doświadczeń i wzrost umiejętności praktycznych w zakresie stosowania systemu certyfikacji w czterech województwach tj. lubelskie, lubuskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie.

Projekt przewiduje organizację  czterech konferencji  oraz  czterech wizyt studyjnych.

Udział w konferencji pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z aktualną wiedzą na temat certyfikacji polskich produktów i artykułów spożywczych w zakresie;

1.  Produktu lokalnego i tradycyjnego będącego szansą na rozwój przedsiębiorczości;

2. Certyfikatów żywności w Polsce oraz UE jako narzędzia poprawy konkurencyjności polskich produktów

3. Znaczenia certyfikacji jakości produktów dla uczestników łańcucha żywności. Przykład certyfikacji regionalnej na podstawie  lokalnych produktów

4. Systemów Certyfikacji Jakości w rolnictwie ekologicznym;

5. Kontroli i certyfikacji produktów rolnych jako promowanie produktów o specyficznych cechach. 

6. Produkty regionalne i lokalne w województwie lubelskim, świętokrzyskim, lubuskim oraz podkarpackim.

Wyjazd studyjno-szkoleniowy pozwoli na :

1.Zapoznanie się z funkcjonującymi podmiotami , gdzie prowadzona jest produkcja oraz sprzedaż produktów tradycyjnych  

2.Udział  w warsztatach kulinarnych z  zakresu przygotowania produktów tradycyjnych dbając o recepturę i lokalne zasoby

3.Wizytację w podmiotach uczestniczących w certyfikacji produktów tradycyjnych (na poziomie    kraju lub regionu)

Planowane działania dadzą możliwość wyeksponowania wartości polskich produktów . W perspektywie stworzy to możliwość zdobycia nowych odbiorców. Zakres operacji pozwoli na otrzymanie nieocenionych wskazówek i informacji bezpośrednio od specjalistów oraz praktyków, którzy skorzystali z rejestracji lub certyfikacji produktów tworząc dodatkową ofertę turystyczną wykorzystując własne produkty jako główne jej atrybuty. Promując własne wyroby promują region wpływając równocześnie na świadomość finalnego konsumenta w zakresie roli wysokiej jakości żywności w zbilansowanej diecie tworząc na niego popyt.


Zapraszamy do wzięcia udziału w wizytach studyjnych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej w partnerstwie z Cechem Rzemiosł Spożywczych w Lublinie,  Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania oraz Lokalną Grupą Działania Królewskie Ponidzie w ramach realizacji operacji: „Zrównoważony rozwój regionu w oparciu o certyfikowane produkty tradycyjne”.

Operacja ma  na celu wzrost znaczenia certyfikacji żywności jako narzędzia poprawy konkurencyjności na obszarach wiejskich oraz upowszechnienie aktualnej wiedzy na temat certyfikacji polskich produktów i artykułów spożywczych i wymianę doświadczeń i wzrost umiejętności praktycznych w zakresie stosowania systemu certyfikacji w czterech województwach tj. lubelskie, lubuskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie.

Zaproszenie na wizyty studyjne skierowane jest do mieszkańców województw lubelskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego: 

 • producentów produktów tradycyjnych
 • przedstawicieli restauracji oraz firm cateringowych
 • przedstawicieli zagród tematycznych oraz miejsc kultury
 • przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych
 • przedstawicieli szkół rolniczych/szkół zawodowych branżowych  
 • przedstawicieli organizacji udzielających dotacji na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich tj. LGD
 • przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego  

Wizyty studyjne odbędą się w następujących terminach:

 • 04-06 wrzesień 2017- województwo lubuskie (zgłoszenia przyjmowane do 30 sierpnia 2017) - karta zgłoszenia - pobierz
 • 18-20 wrzesień 2017-województwo lubelskie (zgłoszenia przyjmowane do 13 września 2017) - karta zgłoszenia - pobierz
 • 25-27 wrzesień 2017-województwo świętokrzyskie (zgłoszenia przyjmowane do 20 września 2017) - karta zgłoszenia - pobierz
 • 03-05 październik 2017-województwo podkarpackie (zgłoszenia przyjmowane do 27 września 2017) - karta zgłoszenia - pobierz

Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie i realizację programu wizyty.

Osoby zainteresowane udziałem w wizytach studyjnych prosimy o kontakt z koordynatorem projektu - Wioletta Wilkos. Tel. 81 825 27 27, +48 608 635 477, email: biuro@lgdkrasnik lub partnerami projektu tj. Cechem Rzemiosł Spożywczych w Lublinie,  Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania oraz Lokalną Grupą Działania Królewskie Ponidzie.

Więcej informacji na stronie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej www.lgdkrasnik.pl oraz partnerów projektu. 

 

News z dnia 22.08.2017 - zobacz


Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencjach pn. „Certyfikowanie produktów tradycyjnych elementem konkurencyjności regionu”  organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej w partnerstwie z Cechem Rzemiosł Spożywczych w Lublinie,  Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania oraz Lokalną Grupą Działania Królewskie Ponidzie w ramach realizacji operacji: „Zrównoważony rozwój regionu w oparciu o certyfikowane produkty tradycyjne”.

Operacja ma  na celu wzrost znaczenia certyfikacji żywności jako narzędzia poprawy konkurencyjności na obszarach wiejskich oraz upowszechnienie aktualnej wiedzy na temat certyfikacji polskich produktów i artykułów spożywczych i wymianę doświadczeń i wzrost umiejętności praktycznych w zakresie stosowania systemu certyfikacji w czterech województwach tj. lubelskie, lubuskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie.

Udział w konferencji pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z aktualną wiedzą na temat certyfikacji polskich produktów i artykułów spożywczych w zakresie;

1.  Produktu lokalnego i tradycyjnego będącego szansą na rozwój przedsiębiorczości;

2. Certyfikatów żywności w Polsce oraz UE jako narzędzia poprawy konkurencyjności polskich produktów

3. Znaczenia certyfikacji jakości produktów dla uczestników łańcucha żywności. Przykłady certyfikacji regionalnej na podstawie  lokalnych produktów

4. Systemów Certyfikacji Jakości w rolnictwie ekologicznym;

5. Kontroli i certyfikacji produktów rolnych jako promowanie produktów o specyficznych cechach. 

6. Produkty regionalne i lokalne w województwie lubelskim, świętokrzyskim, lubuskim oraz podkarpackim.

Zaproszenie na konferencje skierowane jest do mieszkańców województw lubelskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego:

 •  producentów produktów tradycyjnych
 • przedstawicieli restauracji oraz firm cateringowych
 • przedstawicieli zagród tematycznych oraz miejsc kultury
 • przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych
 • przedstawicieli szkół rolniczych/szkół zawodowych branżowych 
 • przedstawicieli organizacji udzielających dotacji na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich tj. LGD
 • przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego  

Konferencje odbędą się w następujących terminach:

 • Lubelskie – w dniu 8 września 2017 w Hotelu Focus, al. Warszawska 109 w Lublinie
 • Świętokrzyskie- w dniu 11 września 2017 w Buskim Samorządowym Centrum Kultury, ul. Mickiewicza 22 w Busko-Zdroju
 • Lubuskie- w dniu 22 września 2017 w Hotelu Willa Park Hotel, ul. Piłsudskiego 19 w Żaganiu
 • Podkarpackie w dniu 29 września 2017 w Park Hotel & Wellness, ul. Paderewskiego 124a
 • w Rzeszowie

Program konferencji przedstawia się następująco:

Godzina

Program konferencji

 9.30-10.00

Rejestracja uczestników

10.00-11.15

Rozpoczęcie konferencji;

10.15-11.00

Produkt lokalny i tradycyjny szansą na rozwój przedsiębiorczości;

11.00-11.45

Certyfikaty żywności w Polsce oraz UE jako narzędzia poprawy konkurencyjności polskich produktów;

11.45-12.15

Znaczenie certyfikacji jakości produktów dla uczestników łańcucha żywności. Przykład certyfikacji regionalnej na podstawie Cebularza Lubelskiego;

12.15-12.30

Przerwa kawowa

12.30-13.00

Systemy Certyfikacji Jakości w rolnictwie ekologicznym;

13.00-13.30

Kontrola i certyfikacja produktów rolnych jako promowanie produktów o specyficznych cechach;

13.30-14.00

Produkty regionalne i lokalne w województwie lubuskim. Potencjał i możliwości rozwoju w oparciu o przykład win regionalnych;

14.00-14.30

Produkty regionalne i lokalne w województwie świętokrzyskim. Możliwości współpracy w ramach Świętokrzyskiej Kuźni Smaków;

14.30-15.00

Produkty regionalne i lokalne marką lokalna na podstawie doświadczeń województwa podkarpackiego;

15.00

Degustacja produktów tradycyjnych

Osoby zainteresowane udziałem w konferencjach  prosimy o kontakt z koordynatorem projektu; Wioletta Wilkos. Tel. 81 825 27 27, +48 608 635 477, email: biuro@lgdkrasnik.pl lub partnerami projektu tj. Cechem Rzemiosł Spożywczych w Lublinie,  Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania oraz Lokalną Grupą Działania Królewskie Ponidzie.

Liczba miejsc ograniczona- w każdej konferencji może brać maksymalnie  150 osób.

Więcej informacji na stronie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej www.lgdkrasnik.pl oraz partnerów projektu. 

 

News z dnia 29.08.2017 - zobacz


Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w partnerstwie z Cechem Rzemiosł Spożywczych w LublinieStowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania oraz Lokalną Grupą Działania Królewskie Ponidzie realizuje operację : „Zrównoważony rozwój regionu w oparciu o certyfikowane produkty tradycyjne”.

Operacja ma  na celu wzrost znaczenia certyfikacji żywności jako narzędzia poprawy konkurencyjności na obszarach wiejskich oraz upowszechnienie aktualnej wiedzy na temat certyfikacji polskich produktów i artykułów spożywczych i wymianę doświadczeń i wzrost umiejętności praktycznych w zakresie stosowania systemu certyfikacji w czterech województwach: lubelskim, lubuskim, podkarpackim oraz świętokrzyskim.

Projekt przewiduje organizację  czterech konferencji  oraz wyjazdów  studyjnych, które umożliwią uczestnikom na zapoznanie się z aktualną wiedzą na temat certyfikacji polskich produktów i artykułów spożywczych w zakresie:

1.  Produktu lokalnego i tradycyjnego będącego szansą na rozwój przedsiębiorczości;

2. Certyfikatów żywności w Polsce oraz UE jako narzędzia poprawy konkurencyjności polskich produktów;

3. Znaczenia certyfikacji jakości produktów dla uczestników łańcucha żywności. Przykład certyfikacji regionalnej na podstawie  lokalnych produktów;

4. Systemów Certyfikacji Jakości w rolnictwie ekologicznym;

5. Kontroli i certyfikacji produktów rolnych jako promowanie produktów o specyficznych cechach; 

6. Produktów regionalnych i lokalnych w województwie lubelskim, świętokrzyskim, lubuskim oraz podkarpackim;

7. Zapoznanie się z funkcjonującymi podmiotami , gdzie prowadzona jest produkcja oraz sprzedaż produktów tradycyjnych;

8. Udział  w warsztatach kulinarnych z  zakresu przygotowania produktów tradycyjnych dbając o recepturę i lokalne zasoby;

9. Wizytację w podmiotach uczestniczących w certyfikacji produktów tradycyjnych (na poziomie kraju lub regionu).

Planowane działania dadzą możliwość wyeksponowania wartości polskich produktów. W perspektywie stworzy to możliwość zdobycia nowych odbiorców. Zakres operacji pozwoli na otrzymanie nieocenionych wskazówek i informacji bezpośrednio od specjalistów oraz praktyków, którzy skorzystali z rejestracji lub certyfikacji produktów tworząc dodatkową ofertę turystyczną wykorzystując własne produkty jako główne jej atrybuty. Promując własne wyroby promują region wpływając równocześnie na świadomość finalnego konsumenta w zakresie roli wysokiej jakości żywności w zbilansowanej diecie tworząc na niego popyt.

Szczegółowe informacje dotyczące dat i miejsc planowanych wydarzeń zostaną podane wkrótce. Informacji szczegółowych na temat projektu udziela Wioletta Wilkos tel. 608 635 477

 News z dnia 3.08.2017 - zobacz

 


 

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo
   |    copyright KSOW 2009