Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.gov.pl

English 
baner
Rynek zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych

Perspektywy dla rynku zbóż w sezonie 2014/15

12.09.2014

Utrzymują się wysokie prognozy światowej produkcji zbóż. Według IGC, w sezonie 2014/15 wyniesie ona 1 976 mln ton. Wzrosnąć mają zapasy końcowe zbóż w skali globalnej – z 402 mln ton do 426 mln ton. Na rynku od kilku miesięcy przeważają tendencje spadkowe cen, które mogą się jeszcze pogłębić w dalszej części sezonu. Ogromną niewiadomą pozostaje wpływ ewentualnej eskalacji konfliktu na Ukrainie na światowy rynek zbożowy. Jak do tej pory eksport z portów Morza Czarnego przebiegał bez żadnych zakłóceń.

Perspektywy dla rynku kukurydzy w sezonie 2014/15

Wszystko wskazuje na to, że bilans kukurydzy, a także pozostałych zbóż paszowych, będzie w bieżącym sezonie bardzo „ciężki”. Urodzaj kukurydzy spodziewany jest przede wszystkim w USA, będących liderem w światowej produkcji i eksporcie tego gatunku. W skali całego świata produkcja przewidywana jest na 973 mln ton (według IGC). Zapasy kukurydzy na koniec sezonu mają się zwiększyć do 190 mln ton wobec 173 mln ton sezon wcześniej. Od dłuższego czasu rysuje się zniżkowa tendencja cenowa, która może się jeszcze pogłębić po żniwach na półkuli północnej. Kolejne miesiące mogą więc przynieść dalsze spadki cen.

Rynek amerykański odgrywa kluczową rolę w globalnej produkcji i eksporcie kukurydzy. W bieżącym sezonie w USA wystąpiły wyjątkowo dobre warunki dla upraw kukurydzy i soi, które przekładają się na nadspodziewanie optymistyczne prognozy plonowania. Zapowiada się rekordowa produkcja. Ostatnie oceny stanu upraw prowadzone przez ekspertów USDA potwierdzają bardzo dobrą kondycję kukurydzy i soi. Warto odnotować, iż w pierwszym tygodniu września br. amerykańska firma brokerska FC Stone podwyższyła prognozę tegorocznych zbiorów kukurydzy w Stanach - z wcześniejszych 14,455 mld buszli do 14,595 mld buszli. Korekta ta była związana z podniesieniem przewidywanych plonów – z 172,4 buszli z akra do aż 174,1 buszli z akra. Jest to najwyższa prognoza plonowania kukurydzy w tym roku, przewyższająca znacznie przewidywane plony, podawane w sierpniowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego - (167,4 buszli z akra). Zakładając wysokość plonów prognozowaną przez FC Stone, amerykańska produkcja kukurydzy osiągnęłaby w bieżącym sezonie niekwestionowany rekord - aż 370,6 mln ton (obliczenia własne w oparciu o prognozy FC Stone i USDA)  tj. znacznie powyżej prognoz z sierpniowego raportu USDA – wynoszących 356,43 mln ton.

Także w samej Unii Europejskiej kukurydzy będzie nadspodziewanie dużo. W sierpniowym raporcie Strategie Grains oceniła tegoroczne zbiory tego gatunku w UE na 60,8 mln ton, tj. o 5,4% więcej w porównaniu z poprzednim sezonem.

Obfite zbiory kukurydzy i pozostałych zbóż paszowych w połączeniu z stosunkowo wysokim poziomem zapasów początkowych będą wywierać presję na spadek cen kukurydzy i pozostałych gatunków paszowych. Tendencja zniżkowa może się pogłębiać wraz ze zwiększającą się dostępnością kukurydzy z nowych zbiorów. Warto podkreślić przy tym, iż zapowiadana wysoka produkcja soi w USA może również przyczyniać się do spadków cen segmentu paszowego zbóż.

W przypadku rynku amerykańskiego pierwszy tydzień września br. przyniósł wyraźne zniżki notowań giełdowych zbóż. Kukurydza w najbliższym kontrakcie potaniała o 7,2% do 132,2 USD/tonę. Na ostatnie spadki  miały wpływ przede wszystkim trzy ważne czynniki: rekordowe, nieoficjalne prognozy tegorocznych zbiorów kukurydzy i soi, bardzo dobre wyniki tygodniowej oceny kondycji upraw obu upraw oraz umacniający się dolar, osłabiający konkurencyjność amerykańskiego eksportu.

Perspektywy dla rynku pszenicy w sezonie 2014/15

O ile sytuacja na rynku kukurydzy zarówno w skali globu, jak i w samej Unii Europejskiej wskazują na bardzo „ciężki” bilans, to w przypadku pszenicy perspektywy już nie są już tak jednoznaczne. Co prawda prognozy światowej i unijnej produkcji tego gatunku są bardzo dobre. Według raportu IGC z końca sierpnia br., globalne zbiory pszenicy mają osiągnąć 713 mln ton wobec 702 mln ton w lipcowym raporcie. Byłby to więc ten sam poziom produkcji pszenicy co w zeszłym sezonie.

Do ostatniej korekty przyczyniły się przede wszystkim spodziewane wzrosty produkcji w Rosji, Unii Europejskiej oraz w Chinach. Podkreślane jest jednak, że udział pszenicy niskiej i średniej jakości będzie wyższy od średniej.  Zrewidowano spodziewane zapasy pszenicy na świecie na koniec sezonu – z 193 mln ton do 195 mln ton. Pomimo, że nastroje na rynku pozostawały w większości „zniżkowe”, to niepokoje dotyczące jakości pszenicy w UE oraz ewentualnych skutków eskalacji konfliktu na Ukrainie na sytuację na rynku zbożowym były czynnikami powstrzymującymi ceny pszenicy od znaczniejszych spadków.

Pszenica w najbliższym kontrakcie na Euronext potaniała w pierwszym tygodniu września br. o 2,4% do 170,8 EUR/tonę. Także na CBoT początek września przyniósł spadki notowań pszenicy w kontraktach. W najbliższym kontrakcie pszenica potaniała w pierwszym tygodniu września br. o 5,65 do 193 USD/tonę.

Według Strategie Grains, tegoroczna produkcja pszenicy miękkiej w UE wyniesie 144,1 mln ton wobec 140,5 mln ton w poprzednim sezonie. Nie najlepsze warunki pogodowe dla upraw pszenicy odnotowywane w miesiącach letnich w kilku unijnych krajach zaważyły na jakości ziarna. Strategie Grains, biorąc pod uwagę niekorzystny wpływ deszczy na jakość ziarna, obniżyła udział pszenicy konsumpcyjnej w tegorocznych zbiorach z 67% do 59%. Dla porównania w 2013 roku odsetek ten wynosił 71%. Po skalkulowaniu oznaczałoby to produkcję pszenicy konsumpcyjnej w wysokości 85 mln ton w porównaniu do 96,2 mln ton w zeszłym roku. Problemy z jakością pszenicy dotknęły przede wszystkim Francji. Było to podstawą do dokonania korekt przewidywanego francuskiego eksportu do krajów trzecich – o 3 mln ton. Sytuacja we Francji oraz spodziewana silna konkurencja ze strony krajów basenu Morza Czarnego przyczyniły się do obniżenia przewidywanego wywozu pszenicy miękkiej z Unii – o 900 tys. ton do 23,7 mln ton. Oczekiwane zmniejszenie wywozu z Francji zostało częściowo zrekompensowane poprzez spodziewany wzrost sprzedaży z Polski i Niemiec.

Co prawda gorsze wyniki w produkcji pszenicy konsumpcyjnej w Unii mogą być czynnikiem odgrywającym znaczny wpływ na kształtowanie się jej cen na rynku unijnym, jednak nie będzie to jedyny czynnik. Poza tym nie należy zapominać, iż UE ma corocznie znaczną nadwyżkę pszenicy konsumpcyjnej, którą eksportuje. Dla przypomnienia w zeszłym sezonie unijny wywóz pszenicy miękkiej (na podstawie licencji eksportowych) osiągnął aż 28 mln ton, tj. o 48% więcej niż w sezonie 2013/14. Co więc tak na prawdę oznacza dla Unii gorsza jakość pszenicy konsumpcyjnej w bieżącym sezonie? Może to oznaczać po prostu zmniejszenie jej eksportu oraz pewne wsparcie dla cen na rynku unijnym.

Jednak na ceny w eksporcie wpływać będą jednak także inne czynniki. Jednym z nich będą np. kursy walutowe. I tak np. deprecjacja rubla związana z konfliktem na Ukrainie paradoksalnie wpływa korzystnie na rosyjski eksport, z kolei ostatnia aprecjacja dolara podziałała negatywnie na konkurencyjność amerykańskiej pszenicy w eksporcie.

Rynek z całą pewnością będzie bacznie obserwować rozwój sytuacji na Ukrainie. Dotychczas pomimo zaostrzenia się konfliktu do końca sierpnia br. nie odnotowano negatywnego wpływu na eksport zbóż z rejonu Morza Czarnego. W dwóch pierwszych miesiącach bieżącego sezonu Rosja odnotowała bardzo dobre wyniki sprzedaży pszenicy z portów Morza Czarnego. Niemniej jednak w dalszym ciągu wśród uczestników rynku są obecne obawy o negatywne skutki ewentualnej dalszej eskalacji konfliktu w tym rejonie na wywóz zbóż z tego rejonu. Rozwój sytuacji jest niezmiernie trudny do przewidzenia. Wydaje się jednak, że samej Rosji powinno zależeć na dalszym eksporcie pszenicy i jakiekolwiek działania powodujące paraliż eksportu z portów Morza Czarnego nie są w interesie Rosjan. 

Wreszcie zapowiadane dobre zbiory pszenicy w krajach półkuli południowej, a zwłaszcza w Australii (tutaj prognozy wskazują na bardzo dobre wyniki zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym), mogą znacznie wpływać na ceny pszenicy konsumpcyjnej także na rynku Unii, w dalszej części sezonu.

Sezon 2014/15 na rynku zbóż zapowiada się nadwyżkowo, zwłaszcza w segmencie paszowym. Ceny będą pod ogromną presją wysokiej podaży. Tendencje zniżkowe zbóż paszowych mogą się pogłębiać wraz ze zwiększającą się dostępnością kukurydzy w nowych zbiorów. Podobnie spadkowo może podziałać zwiększająca się dostępność pszenicy z krajów półkuli południowej w dalszej części sezonu. Skutki ewentualnej eskalacji konfliktu na Ukrainie na rynek zbożowy pozostają nadal ogromnym znakiem zapytania.

 

Autor: Maria Kosewska (FAMMU/FAPA)


Portale regionalne
mapa

 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo
   |    copyright KSOW 2009