Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Rynek cukru

Bioetanol z buraków cukrowych ma przyszłość?

02.03.2012

W Brazylii bioetanol produkuje się z trzciny cukrowej, w USA z kukurydzy, a w UE ze zbóż i buraków cukrowych. Amerykańskie badania pokazują, że buraki mogą być konkurencyjne względem kukurydzy nawet w USA.

W Stanach Zjednoczonych produkcja bioetanolu rozwija się dynamicznie. Obecnie około 40% zbiorów kukurydzy jest przetwarzane na paliwo. Sektor jest na tyle konkurencyjny, że zniesiono ulgi podatkowe i cła. Wiele badań wykazuje jednak, że kukurydza nie jest najlepszym surowcem do produkcji paliwa. Jednym z najważniejszych powodów do takich stwierdzeń są badania dotyczące relacji pomiędzy energią potrzebną do wytworzenia kukurydzianego paliwa a energią uzyskaną z niego. Dla bioetanolu z kukurydzy ten współczynnik wynosi około 1,3, co oznacza, że energia, jaką daje bioetanol, jest prawie półtora razu większa niż energia, jaka jest potrzebna do jej wyprodukowania. To niewiele w porównaniu do trzciny cukrowej, u której ten współczynnik wynosi 8, a dla buraków cukrowych około 2. Ze względów klimatycznych trzcina nie może być jednak uprawiana na dużą skalę w USA.

Dlatego też studenci WPI, politechniki z Worcester w USA przygotowali analizę dotyczącą produkcji bioetanolu z buraków cukrowych. Ze względu na charakter tych badań należy do nich podchodzić ostrożnie, ale pokazują one potencjał bazy surowcowej opartej na burakach – nie można zapominać, że sektor kukurydzianych biopaliw był przez trzy dekady wspierany przez państwo i obecnie bardzo prężnie działa. Buraki cukrowe zaś są dopiero na początku swej drogi, by stać się surowcem paliwowym w USA.

Badania wykazały, że w warunkach amerykańskich uprawa buraków i kukurydzy wymaga tyle samo wody i nawozów. Z hektara upraw kukurydzy można wytworzyć prawie 2,5 tony bioetanolu – z takiego samego areału buraków cukrowych zaś prawie dwa razy więcej paliwa! Dla wytworzenia bioetanolu z buraków trzeba będzie zatem zużyć mniej wody i nawozów, a także energii, co oznacza to, że mniejsze koszty produkcji niż w przypadku użycia kukurydzy. Dodatkowo odpady poprodukcyjne z buraków (pulpa, liście) mogą być wykorzystane jako pasza. Ze względu na znacznie wyższe koszty budowy zakładu produkcji bioetanolu z buraków niż kukurydzy w USA koszt litra paliwa wyszedł jednak bardzo zbliżony. Gdyby obniżyć ten koszt, co jest możliwe w przypadku rozwoju sektora, paliwo z buraków byłoby tańsze.

Autorzy analizy uznają buraki cukrowe za obiecujący surowiec do produkcji paliwa. Biorąc pod uwagę skalę rozwoju w USA sektora biopaliw opartych na kukurydzy, zbliżony koszt produkcji paliwa w przypadku obu surowców można uznać za duży sukces, który pokazuje potencjał buraków cukrowych jako surowca paliwowego.

W sezonie 2009/10 za tonę buraków cukrowych średnio płacono w USA 50 USD, w następnym już 62 dolary za tonę, czyli niespełna 180 złotych za tonę. Plonowanie wyniosło zaś wówczas około 62 t/ha.    

Autor: Łukasz Chmielewski FAPA/FAMMU

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009