Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Rynek mleka i produktów mleczarskich

Trendy w światowej konsumpcji i produkcji OMP

05.12.2012

Według danych OECD światowa produkcja OMP ma być w 2012 roku o ok. 0,6% większa niż rok wcześniej, czyli osiągnie poziom ok. 3,55 mln ton. Same państwa skupione w OECD mają odnotować niespełna 1% wzrost w skali roku, tymczasem produkcja w krajach spoza tego ugrupowania ma być stabilna. Aż 4/5 produkcji OMP przypada obecnie na kraje rozwinięte, ponad 1/3 - na samą Europę. Stary Kontynent zyskuje udział w tym segmencie. Dzieje się tak na skutek wzrostu zapotrzebowania na artykuły mleczarskie w ubiegłym roku, głównie w krajach Południowo-Wschodniej Azji, Meksyku i Północnej Afryki. Wzmożony popyt zachęcał unijnych producentów do wytwarzanie większych ilości OMP.

Produkcja unijna (główni producenci - Francja, Niemcy, Polska), która ma w bieżącym roku osiągnąć poziom 997 tys. ton, stanowi ponad 28% łącznej światowej ilości OMP. Wśród poszczególnych krajów z całego świata największym producentem chudego mleka w proszku są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (przewidywane ok. 810 tys. ton w 2012 r.).

Produkcja w niezwykle istotnym z punktu widzenia eksportu regionie świata – Oceanii – stanowić ma w 2012 roku 20,5% ilości światowej, przy czym tylko Nowa Zelandia ma odnotować wzrost wolumenu OMP (do 519 tys. ton).

Azja dostarcza ok. 8% światowego OMP, najwięcej – Japonia (155 tys. ton), Indie (212 tys. ton) i Chiny (55 tys. ton), warto jednak podkreślić systematyczny wzrost produkcji w Japonii. Inni dość istotni producenci OMP to kraje z zachodniej półkuli – Brazylia, gdzie wolumen OMP systematycznie wzrasta, oraz Kanada.

Konsumpcja odtłuszczonego mleka w proszku w krajach OECD zmalała w ciągu ostatnich 5 lat o ponad 16 tys. ton (niespełna -1%). Według prognoz OECD w 2012 roku szacowany jest wzrost o 52,7 tys. ton, +3,2% w skali roku (do niespełna 1,64 mln ton). Ich udział w światowym spożyciu tego towaru zmalał w ciągu pięciu lat z 53,5% do 45,3%. Dla odmiany, wzrosła wydatnie rola krajów rozwijających się, i to aż o 9,4 punktu procentowego (z 45,8% do 55,2% przy 1,99 mln ton). Prognoza OECD do 2021 roku zakłada kontynuację tego trendu.

Na spadek spożycia w średnim terminie największy wpływ wywarła zapaść w Unii Europejskiej – konsumpcja zmalała tam w ciągu 5 lat o 88,1 tys. ton. Rok 2012 zapowiada jednak zwyżkę rzędu 5% do 599 tys. ton, dzięki czemu to państwa Wspólnoty w dalszym ciągu pozostaną największymi konsumentami chudego mleka w proszku, chociaż ich udział w globalnym spożyciu zmalał w latach 2007-12 z 22,3% do 16,6%.

Pomimo silnej tendencji spadkowej w latach 2007-2011 (przerwanej, jak się wydaje, incydentalnie w 2009 roku), poważnym konsumentem OMP pozostaje ich największy (nie licząc UE jako całość) światowy producent – Stany Zjednoczone. Dużą część produkcji kieruje on na sąsiedni rynek meksykański.

W Azji największym konsumentem OMP pozostają Indie, a poziom spożycia był tam w ostatnim czasie stabilny i przekraczał 200 tys. ton rocznie (chociaż w perspektywie 5 lat wzrósł o 63,6%, tempo wzrostu pod koniec ubiegłej dekady było już zdecydowanie słabsze). Dynamicznie wzrasta popularność OMP w Chinach, gdzie spożycie w 2012 roku ma być o 6,9% większe niż przed rokiem (189 tys. ton). Jeszcze większe zwyżki konsumpcji tego proszku dotyczą Japonii (+28,1% do 176 tys. ton, należy przy tym dodać, że w ubiegłym roku nastąpił tu istotny spadek spożycia tego artykułu mleczarskiego). Stałe zapotrzebowanie na OMP istnieje też w Algierii, która w znakomitej większości musi pokrywać je przywozem (do grona głównych dostawców należy m.in. Polska).

Opracował: Adam Bugała FAMMU/FAPA  

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009