Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Rynek owoców i warzyw

Ostateczne wyniki produkcji ogrodniczej w Polsce w roku 2014

04.02.2015

Według najnowszych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego tegoroczne zbiory ziemniaków, warzyw gruntowych oraz owoców z drzew w Polsce w roku 2014 były wyższe od poprzedniorocznych, nieco mniej za to zebrane zostało owoców miękkich. Wnioski takie pochodzą z najnowszego, opublikowanego pod koniec minionego, 2014 roku wynikowego szacunku produkcji głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w naszym kraju. Wielkości opublikowano dla owoców z drzew, owoców z krzewów, ziemniaków oraz warzyw gruntowych z wyłączeniem warzyw szklarniowych.

ZIEMNIAKI

Ostatecznie powierzchnia uprawy ziemniaków w 2014 roku wyniosła 0,3 mln ha i była mniejsza od poprzedniorocznej o 60,1 tys. ha (o 17,8%) oraz mniejsza o 247,9 tys. ha (o 47,2%) od średniej z lat 2006-2010. Plony ziemniaków wyniosły 27,8 tony/ha i w porównaniu do roku 2013 zwiększyły się o 6,7 tony/ha (o prawie 32%). Tegoroczne plony ziemniaków były również wyższe o 9,0 tony/ha (o niemal 48%) od średnich plonów z lat 2006-2010. Najwyższe plony – 30,0 t/ha i powyżej uzyskano w województwach: opolskim (37,6 t/ha), lubuskim (31,3 t/ha), zachodniopomorskim (30,9 t/ha) i śląskim (30,0 t/ha), a najniższe – 25,0 t/ha i poniżej odnotowano w województwach: podlaskim (22,4 t/ha), mazowieckim (24,6 t/ha) i małopolskim (25,0 t/ha).

W sumie zbiory ziemniaków (łącznie ze zbiorami w ogrodach przydomowych) w bieżącym roku wyniosły blisko 7,7 mln t i były wyższe o 0,6 mln t (o 8,1%) od ubiegłorocznych i o 2,2 mln t (o 22,2%) od średnich zbiorów z lat 2006-2010.

WARZYWA GRUNTOWE

Zbiory warzyw gruntowych wyniosły w roku 2014 – 4,614 mln ton, czyli o 15,2% więcej od zbiorów roku 2013 i nieco powyżej od średniej wielkości produkcji z lat 2006-2010 – 4,565 mln ton. Zwiększenie produkcji większości gatunków warzyw gruntowych w 2014 r. było przede wszystkim wynikiem wzrostu areału ich uprawy w porównaniu do roku ubiegłego.

Największy wzrost zbiorów oszacowano dla warzyw z grupy „pozostałe” – czyli między innymi dla pietruszki, porów, selerów, rzodkiewki, sałaty oraz szparagów i innych, ze względu na rosnącą popularność uprawy wielu gatunków należących do tej grupy. Spośród podstawowych gatunków, znaczący wzrost produkcji zanotowano również dla buraków ćwikłowych, warzyw kapustnych oraz dla cebuli. Najmniejszy wzrost produkcji, odnotowano natomiast dla pomidorów.

Szacuje się, że łączna produkcja kapusty w 2014 r. wyniosła ponad 1,1 mln ton, czyli  o 17,8% więcej niż w roku ubiegłym. Porównywalny wzrost odnotowały także zbiory kalafiorów – 247,0 tys. ton i były o 17,5% wyższe niż w roku 2013.

Produkcję cebuli w omawianym okresie ocenia się na około 636,0 tys. ton, to jest o 15,4% więcej, marchwi jadalnej na 822,0 tys. ton (o 10,8% więcej od uzyskanej w 2013 r.), oraz  buraków ćwikłowych na 354 tys. ton (o 18,7% więcej). Ubiegłoroczne zbiory ogórków to 272,0 tys. ton (+7,2%), a wspomnianych już pomidorów – 274,0 tys. ton (+1,4%). O ponad 22% więcej zebrano warzyw z pozycji „pozostałe” – w sumie 860,0 tys. ton.

OWOCE Z DRZEW

 W minionym, 2014 roku produkcja owoców z drzew była bardzo korzystna i została oszacowana na 3,627 mln ton, to jest o około 3,0% więcej od ubiegłorocznej i o ponad 44% więcej od średniej produkcji z lat 2006 – 2010 – 2,515 mln ton. Na osiągnięcie tak dobrego wyniku wpływ miały poprzednioroczne rekordowe zbiory jabłek, których zbiory były o 3,7% wyższe od zbiorów ubiegłorocznych i o blisko 50% wyższe od średniej z lat 2006- 2010 - w sumie było to 3198,0 tys. ton. W przypadku zbiorów pozostałych owoców z drzew odnotowano, jak już wspomniano, wzrost dla wszystkich ich odmian, za wyjątkiem nieznacznego spadku dla gruszek, których zebrano 74,0 tys. ton (o 1,7% mniej wobec 2013 roku) i wiśni – do wielkości 178,0 tys. ton – czyli o niecałe 5% mniej. Ubiegłoroczna produkcja śliwek to 107,0 tys. ton (4,7% więcej), dla czereśni – 49,0 tys. ton (o 2% więcej) i w końcu dla brzoskwiń, moreli i orzechów włoskich - łącznie 21 tys. ton, przy czym redukcji uległy zbiory orzechów włoskich.

OWOCE Z KRZEWÓW

 Łączne zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych wyniosły 568,0 tys. ton i były o 6,4% niższe od ubiegłorocznych, jednak o blisko 11% wyższe wobec średniej wielkości produkcji z lat 2006-2010 wynoszącej 512,0 tys. ton. W 2014 roku zanotowano wzrost produkcji dwóch gatunków owoców z tej grupy i to o dokładnie 4% w obydwu przypadkach - truskawek, których zbiory oszacowano na poziomie blisko 200,0 tys. ton oraz malin – 126,0 tys. ton.

Największy spadek zbiorów w minionym, 2014 roku odnotowały porzeczki, których łączne zbiory wyniosły blisko 164,0 tys. ton i były o 17,6% niższe od bardzo dobrych zbiorów uzyskanych w 2013 roku. Ponadto niższe były także zbiory agrestu - około 13,0 tys. ton – spadek o 16% oraz pozostałych owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych, w tym aronii czy borówki - ponad 659 tys. ton, (o 17,8% mniej).


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009