Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Rynek mleka i produktów mleczarskich

6% przekroczenie kwoty mlecznej w Polsce w sezonie 2014/2015

11.05.2015

Z dniem 31 marca 2015 r. zakończył się ostatni rok kwotowy 2014/2015. Według najnowszych danych Agencji Rynku Rolnego (ARR) w okresie od kwietnia 2014 r. do końca marca 2015 r. do podmiotów skupujących w Polsce dostarczono ok. 10,51 mln ton mleka, czyli o 4,25% więcej niż w analogicznym przedziale czasowym ubiegłego roku. Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po 12 miesiącach roku kwotowego 2014/2015 (kwiecień/marzec) wyniósł ok. 105,87%, natomiast szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw ukształtował się na poziomie 105,83%. W trzecim miesiącu 2015 r. do podmiotów skupujących dostarczono 876,81 mln kg mleka, czyli o 0,56% mniej niż przed rokiem. Przydział kwoty dostaw hurtowych na sezon 2014/2015 to 9,93 mln ton (na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 2015/447 w sprawie podziału między dostawy a „sprzedaż bezpośrednią” krajowych kwot mlecznych ustalonych na rok 2014/2015 w załączniku IX do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007), zatem limit przekroczony jest o ok. 5,84%. Widoczne jest więc pewne wyhamowanie wzrostu wielkości dostaw. Warto przypomnieć, że jeszcze w okresie kwiecień – lipiec 2014 notowane było niemal 17% przekroczenie kwoty przy powyższych założeniach. Ponadto, jeszcze przed miesiącem szacunki analityków ARR wskazywały, że mogło dojść do przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej dostaw o ponad 7% w roku kwotowym 2014/15. Obecne dane nie są jeszcze pełne i mogą ulec zmianie, niemniej jednak wszystko wskazuje na to, że wysokość przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej dostaw w roku kwotowym 2014/2015 wyniesie ok. 6 %, co skutkować będzie koniecznością uiszczenia opłaty wyrównawczej w wysokości znacząco wyższej niż opłata za rok kwotowy 2013/2014.

Stosownie do treści art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 50 ze zm.), Prezes Agencji na podstawie informacji przekazywanych przez podmioty skupujące odnośnie ilości mleka dostarczonego w danym roku kwotowym przez dostawców hurtowych ustala stopień wykorzystania kwoty krajowej, a w przypadku jej przekroczenia określa krajowy współczynnik realokacji. Przedmiotowy współczynnik w przypadku dostawców hurtowych stanowi iloraz:

  • sumy niewykorzystanych przez dostawców hurtowych kwot indywidualnych przysługujących na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego, i pozostającej do dyspozycji części krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych

oraz

  • sumy przekroczonych przez dostawców hurtowych kwot indywidualnych przysługujących na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego.

Wobec powyższego, Agencja Rynku Rolnego informuje o prognozowanej wysokości opłaty jednostkowej za kg mleka wprowadzonego ponad posiadany limit, z tym że należy pamiętać, iż przedmiotowe wyliczenie jest oparte na prognozowanych wartościach, w związku z czym może być obarczone pewnym marginesem błędu.

Przy założeniu, że krajowa kwota dostaw zostanie przekroczona o ok. 6 % - opłata jednostkową może wynieść ok. 0,6 PLN - 0,7 PLN za kilogram przekroczenia.

Adam Bugała FAMMU/FAPA

Słowa kluczowe : Mlekokwoty mlecznenadprodukcjakaryPolska


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009