Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Rynek mleka i produktów mleczarskich

Ceny skupu mleka w UE spadają w 2015 roku

18.06.2015

Początek 2014 r. przyniósł spadki cen skupu mleka w Unii Europejskiej, które z czasem przybrały na sile. Pewne wyhamowanie dynamiki tego zjawiska obserwowane było na początku 2015 roku. Ceny skupu mleka wciąż spadają, jednak zniżki są mniej dynamiczne niż w drugiej połowie ubiegłego roku. Szacunki Komisji Europejskiej wskazują że średnie ceny skupu w pierwszym kwartale 2015 roku spadały, co było m.in. następstwem ograniczenia popytu światowego na przetwory mleczne. Spadki te utrzymały się także w drugim kwartale bieżącego roku, a w maju średnia ważona cena skupu mleka w UE była niższa o 17,3% niż w analogicznym okre­sie 2014 roku. W skali miesięcznej jest to ok. 1% zniżka. W piątym miesiącu bieżącego roku za mleko we Wspólnocie rolnicy otrzy­mywali przeciętnie 31,04 EUR/100 kg, w dawnej Piętnastce stawki były nieco większe: średnio 31,53 EUR. Niższe ceny skupu od­notowano w trzynastce nowych państw członkowskich (średnio 27,99 EUR). Spośród istotnych producentów, ceny skupu 100 kg mleka w Niemczech – 31,36 EUR - były niższe niż rok wcześniej o ponad 23,5%, zniżkę rzędu 23,8% odnotowano w Holandii (do 32 EUR/100 kg). We Francji na­tomiast ceny skupu mleka były w maju 2015 r. o 11,5% niższe  niż  w  tym  samym okresie  ubiegłego roku (30 EUR/100 kg).  Największą  zniżkę  ceny skupu mleka w skali roku zaobserwowano w Estonii, gdzie tempo spadku wynosiło aż 32,65%. Wysokie wzrosty odnotowano także w innych mniej i bardziej istotnych krajach UE pod względem produkcji mleka np. w Łotwie i Belgii (tempo spadku odpowiednio -28,87% i -27,65%). Wyższe niż przed rokiem były natomiast ceny skupu na Cyprze (+1,41%).

Tak jak w poprzednich latach w maju 2015 r., odnotowano duże rozbieżności stawek płaconych rolnikom za ich mleko w poszczegól­nych krajach. Na Litwie, gdzie w piątym miesiącu 2015 roku mleko skupowano stosunkowo najtaniej (po 21,8 EUR/100 kg) stawka była niższa aż o 34,85 EUR niż na Cy­prze, gdzie tradycyjnie producentom mleka płacono naj­więcej za ich surowiec. Znaczenie tego kraju wciąż jest jednak znikome dla mleczarskiego rynku UE. Jednakże nieliczni tamtejsi rolnicy zaj­mujący się produkcją mleka mogli uzyskać za 100 kg surowca niespełna 56,7 EUR. Poza tym stosunkowo najdrożej skupowano mleko na Malcie (także kraj o niewielkiej roli na rynku mleka UE) – 44,44 EUR/100 kg oraz w Grecji (41,05 EUR/100 kg). 

Tradycyjnie dosyć niskie stawki za 100 kg surowca w porównaniu do średniej w UE otrzymywali w maju bieżącego roku producenci mleka w krajach bałtyckich: na wspomnianej już Litwie 21,08 EUR/100 kg, a w Łotwie 22,59 EUR/100 kg, czyli o 21,4% poniżej ceny sprzed roku w przypadku Litwy, na Łotwie odnotowano niemal 29% zniżkę. Niskie stawki odnotowano także w Polsce (28,65 EUR/ 100 kg). Spośród państw Piętnastki zdecydowanie najtańsze mleko w skupie było w Belgii (27,5 EUR/100 kg), Francji (30 EUR/100 kg) i w krajach półwyspu Iberyjskiego,  30,85 EUR/100 kg w Hiszpanii i 32,5 EUR/100 kg w Portugalii.

Adam Bugała FAMMU/FAPA

Słowa kluczowe : mlekoUEcenyskup


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009