Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Rynek mięsa i drobiu

Krótkookresowe prognozy Komisji Europejskiej dla wspólnotowego rynku mięsa

14.08.2015

Według ostatniego raportu Komisji Europejskiej z lipca br., w 2015 r. wzrośnie zarówno produkcja mięsa, jak i jego spożycie w krajach Wspólnoty. Wzrostowa tendencja produkcji oraz konsumpcji utrzyma się także w następnym roku, i będzie dotyczyć wszystkich najważniejszych gatunków mięsa (wieprzowiny, wołowiny, mięsa owczego oraz drobiu). Jak prognozuje Komisja Europejska, wolumen produkcji mięsa ogółem (netto) w UE-28 w 2015 r. zwiększy się o 2,2% do 45 mln 527 tys. ton, natomiast w 2016 r. wzrost w skali roku będzie nieco mniejszy, wynosząc 1% (wzrost do poziomu 45 mln 981 tys. ton).

Produkcja netto wołowiny oraz cielęciny w Unii w 2015 r. ukształtuje się na poziomie 7 mln 657 tys. ton, tj. będzie o 1,4% większa niż w 2014 r. (w 2014 r. produkcja zwiększyła się o 2,5%). Wzrost ten będzie po części odzwierciedleniem zwiększonej liczby krów, która zostanie skierowana do uboju, aby ograniczyć w ten sposób przekroczenie kwot mlecznych (w ostatnim sezonie ich obowiązywania), a także wzrostu pogłowia bydła ogółem. W 2016 r. wytwórczość tego gatunku mięsa zwiększy się prawdopodobnie o dalsze 0,6% do 7 mln 718 tys. ton. Jak prognozuje Komisja Europejska, w 2015 r. produkcja mięsa wieprzowego netto zwiększy się o 2,8% do 23 mln 423 tys. ton. Pomimo niskich cen pasz, niektórzy unijni producenci żywca zmagają się z problemami finansowymi, gdyż ceny otrzymywane za zwierzęta nie pokrywają kosztów produkcji. Stąd też prognozy Komisji dotyczące dynamiki wzrostu produkcji wieprzowiny w 2016 r. zredukowane są do poziomu 0,9%. Sektor mięsa drobiowego pozostaje najbardziej dynamicznie rozwijającą się częścią branży mięsnej. W najbliższych dwóch latach produkcja netto tego gatunku mięsa w UE nadal będzie rosła. W 2015 r. wzrośnie o 1,8%, natomiast w 2016 r. zwiększy się o 1,5%. W przypadku produkcji mięsa owczego i koziego spodziewane są wzrosty produkcji netto na poziomie 1,9% w 2015 r. oraz 0,5% w 2016 r.

Według prognoz Komisji Europejskiej, w 2015 r. eksport mięsa ogółem ze Wspólnoty zwiększy się o 6,9% w porównaniu z szacowanym poziomem wywozu z 2014 r., i wyniesie 3 mln 748 tys. ton. Rosnąca populacja ludności oraz silny wzrost ekonomiczny w krajach rozwijających się, będą sprzyjały utrzymywaniu się silnego popytu na mięso w tych krajach, przyczyniając się jednocześnie do wzrostu eksportu mięsa ze Wspólnoty. W br. kraje Wspólnoty mogą wyeksportować 225 tys. ton mięsa wołowego, tj. o 8,5% więcej niż w 2014 r. W przyszłym roku możliwy jest wzrost eksportu na poziomie 3,5% do 232 tys. ton. Wprowadzenie embarga na unijną wieprzowinę przez Rosję w 2014 r. przesunęło znacząco kierunek wysyłek wieprzowiny ze Wspólnoty do krajów azjatyckich (Chiny, Japonia, Korea Południowa, Hongkong, Singapur, Filipiny). Było to możliwe dzięki wzrostowi popytu na wieprzowinę w tych krajach oraz redukcji dostaw mięsa ze Stanów Zjednoczonych, które walczyły z wirusem epidemii biegunki świń. Wzrost produkcji, niskie ceny mięsa oraz słabsze euro wobec dolara amerykańskiego, a także silny popyt płynący z rynków azjatyckich nadal sprzyjają zwiększaniu unijnego eksportu wieprzowiny. Jak prognozuje Komisja Europejska, w 2015 r. eksport wieprzowiny z Unii może wzrosnąć o 7,1% lub 137 tys. ton do 2 mln 55 tys. ton. W przyszłym roku eksport tego gatunku mięsa z Unii może zwiększyć się o dalsze 8% do 2 mln 219 tys. ton. W przypadku eksportu mięsa drobiowego, spodziewany jest wzrost jego wywozu w 2015 r. (o 6,4% do 1 mln 435 tys. ton) oraz prawdopodobny dalszy skok eksportu w przyszłym roku (wzrost o 1,7% do 1 mln 460 tys. ton). Wywóz mięsa owczego i koziego będzie wykazywał trend wzrostowy w 2015 r ., natomiast w 2016 r. pozostanie niezmieniony.

Jak prognozuje Komisja, w 2015 r. kraje Wspólnoty zaimportują 1 mln 291 tys. ton mięsa ogółem, tj. o 2,6% mniej niż w 2014 r. Zmniejszy się przede wszystkim import mięsa wołowego (o 4%) oraz drobiu (o 3%). W 2016 r. import mięsa ogółem do Unii wzrośnie prawdopodobnie o 4,3% do 1 mln 346 tys. ton. Unia nadal będzie pozostawała eksporterem netto mięsa, przede wszystkim dzięki znacznemu poziomowi wywozu mięsa wieprzowego.

W 2015 r. spożycie mięsa ogółem w krajach Wspólnoty wzrośnie o 1,7% do 43 mln 70 tys. ton. W przyszłym roku dynamika wzrostu będzie mniejsza i wyniesie prawdopodobnie 0,7%. Spożycie mięsa wołowego będzie rosło w tempie 1,0% w 2015 r. oraz 0,5% w 2016 r. Konsumpcja mięsa wieprzowego zwiększy się o 2,3% w br. oraz o 0,2% w roku następnym. Dla porównania spożycie mięsa drobiowego wzrośnie o 0,8% w 2015 r. oraz o 1,5% w 2016 r. W przypadku mięsa owczego i koziego spodziewany jest wzrost konsumpcji w 2015 r. na poziomie 1,5% oraz jej wzrost w kolejnym roku, który wyniesie 0,4%.

PAWEŁ KOSTRZYŃSKI - FAMMU/FAPA


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009