Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Rynek mleka i produktów mleczarskich

173,9 mln ton mleka w UE w 2025 roku

22.12.2015

Według najnowszych prognoz KE w ciągu najbliższych dziesięciu lat zarówno konsumpcja, jak i produkcja artykułów mleczarskich wciąż będzie rosła. Szacuje się, że dostawy mleka będą rosły w tempie ok. 0,79% rocznie, co jest łagodnym wzmocnieniem dynamiki z poprzedniej dekady, która wynosiła 0,77% rocznie. Zwyżka produkcji mleka będzie zatem bardziej imponująca niż ta w poprzednim dziesięcioleciu (ok. 1,26 mln ton rocznie wobec ok. 1,15 mln ton w latach 2005 – 2015). W 2025 r. produkcja mleka w UE może osiągnąć poziom 173,9 mln ton, czyli o 12,7 mln ton wyższy niż w 2015 roku (+7,9%).  Zwyżki produkcji napędzać będą rosnący popyt światowy i silna konsumpcja lokalna. W Unii Europejskiej będzie rosła konsumpcja serów, masła, śmietany, nie tylko dla całej populacji, ale także w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Ponadto zwiększy się zapotrzebowanie na mleko w proszku niezbędne do wytworzenia przetworzonych produktów w piekarniach, cukierniach itp.

Szacuje się, że kraje dawnej piętnastki w 2025 roku będą wytwarzały łącznie 144,1 mln ton mleka, czyli o 8,9% więcej niż w 2015 roku, dla 13 nowych państw członkowskich zwyżka będzie wynosić 2,9% do 29,9 mln ton. Najbardziej dynamiczne zwyżki produkcji przewidywane są w Irlandii, Polsce, Danii, Estonii i na Łotwie. W Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i Holandii w analizowanym okresie dostawy powinny rosnąć w tempie zbliżonym do średniej dla całej Wspólnoty. Te 9 państw będzie odpowiedzialne za 75% produkcji mleczarskiej w UE w 2025 roku (wobec 72% z 2015 r.). W najbliższej dekadzie będzie rósł również udział wyprodukowanego mleka, które będzie dostarczane do mleczarni. W skali całej UE w 2025 roku będzie to 93,4% wobec 92,6% szacowanych na 2015 rok. Szczególnie dynamicznie udział ten będzie rósł w trzynastce nowych państw członkowskich (z 73,3% w 2015 r. do niemal 80% w 2025 r.). W krajach UE 15 udział mleka przeznaczanego dl mleczarni w produkcji ogółem będzie w 2025 r. wynosił 97,3% wobec 96,9% w 2015 r. Co ciekawe wzrostowi produkcji mleka w UE cały czas towarzyszyć będzie redukcja pogłowia, które w 2025 roku zmniejszy się do 21,5 mln sztuk (wobec 23,3 mln szt. W 2015 r. ; -7,6%). W państwach piętnastki redukcja będzie mniej dynamiczna (-4,9% do 17,1 mln szt.), natomiast dla UE 13 wyniesie ona -17,1% (do 4,4 mln szt.). W całej dekadzie będzie natomiast rosła wydajność mleczna krów. Średnio w UE w 2025 roku na jedną krowę przypadać będzie 8 tys. kg mleka, co jest 17,6% zwyżką wobec szacunków na 2015 rok. Bardzo dynamicznie wzrośnie w tym okresie wydajność w nowych państwach członkowskich (+28,5% do 6,46 tys. kg/sztukę rocznie), natomiast dla państw dawnej piętnastki prognozowana jest 14,5% dynamika wzrostu wydajności mlecznej krów (do 8,4 tys. kg/sztukę rocznie). Na taki stan rzeczy wpływ będzie miało wiele czynników, w tym m.in. inżynieria genetyczna, szersze zastosowanie maszyn w produkcji, lepsze zarządzanie pastwiskami.

Adam Bugała FAMMU/FAPA na podstawie danych KE

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009