Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Rynek mleka i produktów mleczarskich

932,9 mln ton mleka na świecie w 2024 roku

21.01.2016

Eksperci Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) grupującej najbogatsze państwa świata, wraz z analitykami Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych (FAO) 2015 roku po raz kolejny  przedstawili średnioterminowe (na lata 2015-2024) perspektywy dla światowych rynków żywności, w tym produktów mleczarskich. Jednym z podstawowych założeń jest niezmienność obecnie prowadzonej polityki rolnej na rynkach spożywczych.

Podobnie jak przed laty prognozy dla rynku mleka są bardzo optymistyczne. Według danych OECD-FAO na przełomie lat 2014 i 2015 produkcja mleka na rynkach międzynarodowych wzrosła o niemal 2,6%. Jednak tempo wzrostu w drugiej połowie drugiej dekady może spaść poniżej 2% rocznie. Według szacunków największa zwyżka produkcji mleka w 2015 roku nastąpiła w Afryce (+7,94% do 47,3 mln t), w tym głównie w Sudanie (+6,3% do 8,1 mln t) i w Algierii (+11,95% do 3,42 mln ton). Mniejsze niż przed rokiem zwyżki prognozowane są dla Azji (+2,58% do 272,35 mln ton), w tym głównie w Chinach (+2,56% do 43,82 mln ton), Bangladeszu (+7,94% do 3,94 mln ton) i Indonezji (+4,58% do 1,55 mln t). Mniej dynamiczna zwyżka ma nastąpić w Indiach (+1,41% do 138,53 mln ton). Wzrost produkcji napędzany będzie przede wszystkim przez dynamicznie rosnącą konsumpcję przetworów mlecznych w tym regionie oraz przez szybki wzrost liczby ludności. Nieco bardziej dynamiczna sytuacja dotyczy Ameryki Południowej. Według prognoz OECD-FAO w 2015 r. produkcja mleka zwiększy się tam o 3,04% względem 2014 r. do 83,3 mln t. Zwyżki będą odnotowane głównie w Argentynie, Kolumbii, Peru i Paragwaju, a będą spowodowane głównie przez rosnące dochody mieszkańców i dobrą kondycję pastwisk w sezonie 2014/2015. Wyjątek w tym regionie stanowi Chile, gdzie przewidywany jest niespełna 1% spadek produkcji mleka do 2,7 mln ton.

Według prognoz OECD-FAO produkcja mleka ma w 2024 być o 20,5% większa niż w 2014 roku. Prognoza zakłada w tym okresie ponad 2% średnią roczną dynamikę wzrostu. W wartościach absolutnych podaż mleka ma zwiększyć się w latach 2014-24 o 158,5 mln ton, z 774,4 do 932,9 mln ton.

Ponad 78% dodatkowej wytworzonej ilości mleka przypadnie na kraje spoza OECD, których udział w łącznej produkcji światowej osiągnąć ma niemal 60%. Stanie się tak na skutek bardzo dynamicznego wzrostu w Indiach (wzrost o ponad 39,7% w latach 2014-2024), i równie imponującego w Pakistanie (+33,8%) oraz Chinach (+25,8%) – warto dodać, że przy prognozowanych trendach do 2024 roku produkcja mleka w Indiach już w 2020 roku praktycznie będzie przewyższyć podaż tego surowca w UE.

Adam Bugała FAMMU/FAPA na podstawie danych KE i FAO-OECD

Słowa kluczowe : mlekoprodukcjaprognozaOECD


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009