Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Rynek mleka i produktów mleczarskich

UE dostarczy mleka dla 350 tys. syryjskich dzieci

14.04.2016

Unia Europejska jest głównym darczyńcą w ramach konfliktu w Syrii. Na pomoc humanitarną, ekonomiczną i rozwojową państwa Unii przeznaczyły już 5,5 mld EUR. Dzięki temu 2 mln Syryjczyków uzyskało dostęp do wody i sanitariów, 1 milion otrzymało schronienie, a 850 tys.- wsparcie żywnościowe. Na konferencji w Londynie, która odbyła się w lutym bieżącego roku podjęto decyzję o przekazaniu kolejnych 3 mld EUR na pomoc ofiarom walk i stabilizację sytuacji w Syrii.

W dniu 30.03.2016 r. Komisja Europejska przyjęła program, który ma na celu dostarczenie przez Unię Europejską mleko 350 tys. dzieciom z Syrii. Inicjatywa KE warta 30 mln EUR wspomoże również unijnych producentów mleka.

Syryjski konflikt ma poważny wpływ na krajowy sektor rolny. Doprowadził on do spadku produkcji żywności, w szczególności produktów mlecznych. Z uwagi na wysokie ceny, spożycie mleka znacząco spadło głównie w ubogich gospodarstwach domowych, a niektóre rodziny musiały z niego całkowicie zrezygnować.

Środki na dystrybucję mleka, produkowanego w krajach Unii Europejskiej, będą pochodziły z pakietu solidarnościowego wartego łącznie 500 mln EUR, który został przyjęty przez Komisję Europejską we wrześniu 2015 r. w ramach pomocy dla unijnych rolników. Oprócz wsparcia rolników, wzmocniony zostanie także europejski program dystrybucji żywności dla dzieci w wieku szkolnym realizowany przez UE w Syrii. Mleko będzie skupowane od rolników, a następnie po przetworzeniu zostanie rozdystrybuowane wśród syryjskich dzieci. Mleko w ramach nowego programu uzupełni realizowany już w syryjskich szkołach program „szkolne przekąski”, w ramach którego dostarczana jest żywność dla dzieci w Syrii. Dostarczanym mlekiem będzie mleko UHT, ze względu na logistykę i odporność na wysokie temperatury.

Komisarz europejski ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego UE - Cristos Stylianides oświadczył, że program pomoże setkom tysięcy syryjskich dzieci będących w potrzebie, a środki zostaną przekazane organizacjom humanitarnym działającym na terenie Syrii.

Wart 30 mln EUR program finansowany będzie z budżetu UE. Środki na jego finansowanie zostały przewidziany w budżecie UE na 2016 rok i zostały już zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę w grudniu 2015 r. Jest to dodatkowa pomoc humanitarna dla ludzi dotkniętych syryjskim konfliktem

Adam Bugała FAMMU/FAPA na podstawie informacji KE


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009