Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner
Rynek mięsa i drobiu

W 2016 r. wzrośnie światowa produkcja mięsa wołowego, więcej mięsa trafi też do handlu

28.07.2016

Według ostatniego raportu FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) z czerwca br., światowa produkcja wołowiny, po niewielkim spadku przed rokiem, w 2016 r. wzrośnie o 0,8% do 68,4 mln ton. Podobne tendencje będzie można zaobserwować w eksporcie wołowiny, który w br. ma wzrosnąć o 1,3% do 9,3 mln ton. W 2015 r. światowy handel tym gatunkiem mięsa zmniejszył się o 5%. W 2016 r. udział eksportu mięsa wołowego w światowej produkcji wołowiny będzie podobny jak przed rokiem i wyniesie 13,5%.

Eksperci FAO prognozują, że w największym stopniu produkcja wołowiny wzrośnie w Ameryce Północnej, o 4,4% do 12,4 mln ton (w ekwiwalencie mięsa). Będzie to związane z większym pogłowiem i wagą ubojową bydła w Stanach Zjednoczonych (wspieranymi przez niższe koszty pasz). W Brazylii, wzrost popytu eksportowego na wołowinę oraz poprawa jej konkurencyjności cenowej, wynikającej z dewaluacji reala, zachęciły producentów do zwiększania stad (pomimo spadku popytu wewnętrznego), co przełoży się na wzrost produkcji wołowiny w tym kraju w 2016 r. o 2,1% do 9,6 mln ton. Z kolei Argentyna wyprodukuje 2,7 mln ton wołowiny, tj. o 2,2% mniej niż w 2015 r., co będzie związane z pozostawieniem większej liczby cieląt i krów do rozbudowy stad. Tendencje te w połączeniu z większą produkcją wołowiny w Paragwaju i Urugwaju sprawią, że łącznie w 2016 r. w Ameryce Południowej zostanie wyprodukowane 15,7 mln ton wołowiny czyli o 0,9% więcej niż w 2015 r. W Azji natomiast w 2016 r. produkcja ma wzrosnąć o 0,7% do 18,1 mln ton. W niewielkim stopniu, bo zaledwie o 0,3% do 10,4 mln ton wzrośnie także produkcja wołowiny w Europie, co będzie rezultatem zwiększenia się liczby uboju krów mlecznych w niektórych krajach UE, spowodowanego niższą opłacalnością produkcji mleka. W przeciwnym kierunku będzie rozwijać się produkcja wołowiny w Rosji, gdzie zmniejszy się ona o 3,3%. Wzrostowe tendencje w produkcji wołowiny w większości rejonów świata będą hamowane przez jej spadek w Oceanii. Według prognoz FAO, produkcja w Australii zmniejszy się o 11,8% do 2,3 mln ton. Będzie to związane z dalszym spadkiem pogłowia, do najniższego od 21 lat poziomu 25,6 mln sztuk, a także z zatrzymaniem większej liczby zwierząt do odbudowy stad. W Nowej Zelandii produkcja wołowiny spadnie o 4,3% do 660 tys. ton, ze względu na wyższy wskaźnik ubojów bydła w 2015 r., który wynikał z niskiej opłacalności produkcji mleka.

Światowe zmiany w produkcji wołowiny znajdą swoje odzwierciedlenie w jej eksporcie. FAO prognozuje, że wywóz z Ameryki Południowej zwiększy się o 8,4% do 2,8 mln ton, w tym z Brazylii wzrośnie o 9,2% do 1,8 mln ton. Pozwoli to Brazylii odzyskać utraconą przed dwoma laty, na rzecz Indii, pozycję lidera w światowym eksporcie wołowiny, tym bardziej, że wolumen eksportu z Indii w 2016 r. utrzyma się na poziomie z 2015 r. Wywóz z Ameryki Północnej, ze względu na większą podaż w Stanach Zjednoczonych, zwiększy się o 4,2% do 1,5 mln ton. Z kolei eksport z Oceanii zmniejszy się o 9,1% do 2,1 mln ton, a z Europy wzrośnie o 8,4% do 515 tys. ton. Wywóz z Europy będzie stanowił 5,6% światowego eksportu mięsa wołowego.

Paweł Kostrzyński - FAMMU/FAPA


Portale regionalne
mapa

 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009