Konkurs nr 5/2021 dla partnerów KSOW na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r.

Wnioski o wybór operacji należy składać w dniach od 4 do 22 stycznia 2021 r. do 16 jednostek regionalnych.

Szczegółowe informacje na stronie http://ksow.pl