Konsultacje projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Zachęcamy do odwiedzenia strony Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku i wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Planu Strategicznego dla WPR

Na stronie umieszczono skierowane do konsultacji dokumenty, tj. projekt Planu Strategicznego dla WPR wraz z załącznikami.

Pod dokumentami znajdą Państwo Formularz do zgłaszania propozycji zmianktóry pozwoli na niezwłoczne przekazanie Państwa propozycji do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla WPR zakończy się 15 lutego 2021 roku.