Szkolenia e-learningowe pn. „Profile działalności dedykowane dla obszarów górskich i podgórskich”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w szkoleniu e-learningowym pn. Profile działalności dedykowane dla obszarów górskich i podgórskich”.

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli podmiotów doradczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek naukowych oraz innych osób zaineresowanych tematyką obszarów górskich i podgórskich.

Szkolenie zostało opracowane w ramach operacji pn.”Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe” realizowanej z planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020 – 2021.

Szkolenie odbędzie się w terminie 29.03-23.04.2021 r. na platformie edukacyjnej CDR O/Kraków www.cdrkursy.edu.pl.

Szkolenie ma na celu:

  • Zapoznanie uczestników z wiedzą na temat ograniczeń i walorów obszarów górskich pod kątem rozwijania działalności rolniczej i okołorolniczej.
  • Przedstawienie możliwości i instrumentów rozwijania przedsiębiorczości w oparciu o lokalne produkty i usługi wraz z przykładami ich zastosowania.
  • Prezentację przykładów i dobrych praktyk zróżnicowanych, pomysłowych, z sukcesem zrealizowanych przedsięwzięć, jako inspirację do podjęcia działań.
  • Zachęcenie do skorzystania z zaprezentowanych możliwości, z pełną świadomością potencjalnych trudności wynikających ze specyfiki obszarów górskich i podgórskich.

 Szkolenie składa się z trzech modułów edukacyjnych:

  1. Rozwój działalności rolniczej na obszarach górskich i podgórskich
  2. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości w oparciu o produkty i usługi związane z regionem
  3. Dobre przykłady w rozwoju działalności rolniczej i pozarolniczej na obszarach górskich i podgórskich

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę e-CDR pod adresem https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/. Na podanej stronie należy w pierwszej kolejności się zarejestrować, a następnie zalogować i zapisać na powyższe szkolenie. 
Instrukcja zapisów znajduje się na stronie internetowej: https://kalendarz.cdr.gov.pl/index.php/s/SH9ZtRLbLBraECG
Rekrutacja prowadzona będzie w terminie 10.03 – 25.03.2021 r.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do posiadania indywidualnego konta poczty elektronicznej, na które osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez CDR O/Kraków. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest pozytywny wynik testu zaliczeniowego.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Osoby do kontaktu:
• w sprawach merytorycznych:
Klaudia Kieljan – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, e-mail: k.kieljan@cdr.gov.pl
Michał Wnęk – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, e-mail: m.wnek@cdr.gov.pl

• w sprawach organizacji i rekrutacji:
Magdalena Hojniak - Zespół Metodyki Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego,
email: m.hojniak@cdr.gov.pl

• w sprawach technicznych i dostępności do platformy e-learningowej:
Bartłomiej Mitka – Zespół Promocji i Wydawnictw,
tel. 12 424 05 40, e-mail: b.mitka@cdr.gov.pl
Krzysztof Kucia – Zespół Promocji i Wydawnictw,
tel. 12 424 05 02, e-mail: k.kucia@cdr.gov.pl

 

Do pobrania:  harmonogram