Webinar w ramach projektu RURALIZATION H2020

W ramach projektu RURALIZATION H2020 upowszechniana jest obszerna analiza istniejących trendów. Podczas webinarium „Trends affecting regeneration of rural areas in Europe”, które odbędzie się 25 lutego  2021, zaprezentowany zostanie raport z szeroko zakrojonej analizy trendów  (przeprowadzonej w latach 2019–2020)  wraz z wynikami działań SHERPA, które dotyczą długoterminowej wizji obszarów wiejskich. Wiedza uzyskana w ramach obu projektów posłuży jako podstawa do dyskusji między badaczami, decydentami i praktykami.

To seminarium internetowe jest pierwszym z serii seminariów internetowych dla decydentów zatytułowanych „Dzielenie się spostrzeżeniami badawczymi na temat tworzenia polityki” i ma na celu umożliwienie decydentom łatwego wykorzystania wyników projektu do tworzenia przyszłościowych i opartych na wiedzy polityk.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z programem wydarzenia i dokończyć rejestrację tutaj .