|

 Kolejne filmy na „Videosfera Agro”!

Zapraszamy do obejrzenia serii filmów, które powstały w ramach projektu „Videosfera Agro” – Platforma informacyjna upowszechniająca innowacyjne i dobre praktyki w rolnictwie na terenie Polski, którego celem jest wsparcie wdrażania innowacji w polskim rolnictwie poprzez upowszechnianie wiedzy na temat  dobrych praktyk i nowoczesnych rozwiązań stosowanych w polskim rolnictwie (już funkcjonujących i sprawdzonych jako skuteczne). 

Projekt realizowany jest przez  Południową Oficynę Wydawniczą Sp. z o.o. przy zaangażowaniu merytorycznym dodatkowego partnera Fundacji „W Dobrą Stronę” - dowiedz się więcej

Dr hab. Adam Ekielski przedstawia zarówno historię wprowadzenia nawigacji do rolnictwa, jak i jej zastosowanie i ekonomiczne uzasadnienie. Obecnie nawigacje montowane do maszyn rolniczych pozwalają na pracę z maksymalną dokładnością do 1,5 cm.  Powszechnie stosowany zakres błędu przy najdokładniejszym sygnale mieści się w 2,5 cm. Taką precyzję uzyskuje się, pracując z prędkością 5-7 km/h.

Temat filmu to: Systemy nawigacji i najnowocześniejsze urządzenia - informacje od producentów i specjalistów techniki rolniczej. Opracowano go w ramach cyklu: Rolnictwo precyzyjne z wykorzystaniem nawigacji satelitarnej.

Michał Koszarek prowadzi gospodarstwo w Sędziwojewie (powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie) o powierzchni 70 ha. Na swoim polu prowadzi poletka doświadczalne z kukurydzą. Zasiał na nich 19 nowych odmian. Pozwala mu to dokonywać wyboru materiału siewnego w oparciu o własne obserwacje. W tym roku postawił na odmianę QUENTIN (FAO 240).

Temat filmu to: Wysokie plony dzięki trafnemu doborowi odmian - wizyta w gospodarstwie rolnym produkującym kukurydzę - odmiany na ziarno. Opracowano go w ramach cyklu: Dobór właściwych odmian i sięganie po kwalifikowany materiał siewny - elementami decydującymi o powodzeniu produkcji kukurydzy. 

Wiktor Molenda wraz z ojcem prowadzą gospodarstwo w miejscowości Padniewko w powiecie mogileńskim (woj. kujawsko-pomorskie). Uprawiają  ok. 100 ha. Specjalizują się m.in. w produkcji zbóż ozimych, m.in. pszenżyta, do celów nasiennych. O korzyściach płynących ze stosowania kwalifikowanego materiału siewnego mówi z kolei Marek Luty z HR Strzelce.

Temat filmu to: Wysokie plony dzięki zasianiu odpowiednich odmian - wizyta w gospodarstwie rolnym produkującym pszenżyto ozime. Opracowano go w ramach cyklu:

Zboża ozime - zalety stosowania kwalifikowanego materiału siewnego oraz nowych odmian do potrzeb i możliwości gospodarstwa

Leszek Siemiński posiada 40- hektarowe gospodarstwo oraz chlewnię o obsadzie 2000 sztuk w cyklu otwartym. Świniom do paszy dodaje probiotyki, które wpływają na zdrowotność stada i podnoszą zyskowność produkcji.

Temat filmu to: Eubiotyki w żywieniu świń. Wizyta w gospodarstwie produkującym trzodę chlewną (cykl otwarty) i stosującym eubiotyki. Porady specjalisty ds. żywienia trzody chlewnej oraz lekarza weterynarii. Opracowano go w ramach cyklu: Nowoczesne rozwiązania w zakresie żywienia świń, wpływające na zdrowotność stada oraz ekonomię produkcji - jako alternatywa dla stosowania antybiotyków

Krzysztof Józefowicz od dwóch lat korzysta z dobrodziejstw instalacji fotowoltaicznej, którą zamontował na dachu swojej chlewni. Wcześniej płacił za prąd 3 tysiące, teraz tylko 300 zł.

Temat filmu to: Odnawialne źródła energii w rolnictwie - pokaz praktyczny w gospodarstwie korzystającym z paneli fotowoltaicznych. Opracowano go w ramach cyklu: Odnawialne źródła energii w rolnictwie

Proces powstawania materiału siewnego kukurydzy poznajemy dzięki  wizycie w kobierzyckim oddziale Małopolskiej Hodowli Roślin. - W polu wysiewamy formy mateczne kukurydzy i formy ojcowskie. Z form matecznych po wegetacji zrywa się kwiat, żeby formy mateczne nie zapylały się same - nie zapylały swoich znamion. Po zebraniu (kwiatów - przyp.red.) (...) formy ojcowskie zapylają formy mateczne- opowiada specjalista Kazimierz Rajczakowski.

Temat filmu to: Minimalizowanie ryzyka niepowodzenia produkcji kukurydzy poprzez zakup kwalifikowanego materiału siewnego. Opracowano go w ramach cyklu: Dobór właściwych odmian i sięganie po kwalifikowany materiał siewny - elementami decydującymi o powodzeniu produkcji kukurydzy

Mateusz Preficz, kierownik Gospodarstwa Henryków na Dolnym Śląsku, które specjalizuje się m.in. w uprawie jęczmienia ozimego, wychodzi z założenia, że pierwszym krokiem do sukcesu w uprawie zbóż jest wybór odpowiedniej odmiany. Kolejną ważną sprawa, decydującą o powodzeniu produkcji roślinnej, jest, według niego, stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego.

Temat filmu to: Wysokie plony dzięki zastosowaniu/zasianiu odpowiednich odmian - wizyta w gospodarstwie rolnym produkującym jęczmień ozimy. Opracowano go w ramach cyklu: Zboża ozime - zalety wykorzystania kwalifikowanego materiału siewnego oraz nowych odmian dostosowanych do potrzeb i możliwości gospodarstwa

Kiszonka z kukurydzy to główna pozycja w menu krów mlecznych Piotra Doligalskiego, rolnika z Kowrozu (woj. kujawsko-pomorskie), który gospodaruje na areale ponad 900 ha. Pan Piotr w swoim gospodarstwie ma 900 sztuk bydła. 400 sztuk z tego stanowią krowy.

Temat filmu to: Wysokie plony dzięki zasianiu odpowiednich odmian - wizyta w gospodarstwie rolnym produkującym kukurydzę na kiszonkę. Opracowano go w ramach cyklu: Dobór właściwych odmian i sięganie po kwalifikowany materiał siewny - elementami decydującymi o powodzeniu produkcji kukurydzy

Zachowanie właściwej temperatury jest kluczowe dla prawidłowego rozwoju i przyrostu wagi oraz do zapewnienia właściwego ogólnego dobrostanu drobiu. Przekonujemy się o tym, odwiedzając gospodarstwo  Roberta Drosta   zajmującego się tuczem kaczek i brojlerów kurzych.

Temat filmu to: Zachowanie właściwej temperatury w nowoczesnym kurniku - wizyta u producenta drobiu. Opracowano go w ramach cyklu: Temperatura w pomieszczeniach inwentarskich - jak wykorzystać nowoczesne technologie, materiały i urządzenia dla zwiększenia dobrostanu i produktywności.

Odwiedzamy gospodarstwo firmy Tech-Kom, na polach którego od 2012 roku stosowana jest uprawa bezorkowa. Pozwala oona zatrzymać więcej wody w glebie, ale sprawia również, że areał 1300 ha obrabiany jest przez zaledwie cztery ciągniki, które obsługiwane są przez dwóch pracowników.

Temat filmu to: Wizyta w gospodarstwie korzystającym z uprawy bezorkowej na lepszych ziemiach (pod uprawy takie jak: rzepak, burak, kukurydza).  Opracowano go w ramach cyklu: Innowacyjne metody uprawy sposobem na suszę

Andrzej Gacioch i Mariusz Gacioch utrzymują 220 loch w cyklu zamkniętym. Planując  postawienie nowoczesnej chlewni, zdawali sobie sprawę z tego, jak ważne jest zachowanie wszelkich wymogów dotyczących bioasekuracji.

Temat filmu to: Bioasekuracja na etapie projektowania budynku inwentarskiego. Porady specjalisty zajmującego się budową i wyposażaniem chlewni z zakresu rozmieszczenia poszczególnych pomieszczeń w chlewni w taki sposób, by zapewnić jak największe bezpieczeństwo fitosanitarne. Opracowano go w ramach cyklu: Nowoczesne rozwiązana z zakresu bioasekuracji - jako profesjonalnej i najskuteczniejszej ochrony przed współczesnymi zagrożeniami w gospodarstwach produkujących trzodę chlewną

2300 ha, 1270 krów mlecznych. Tak potężne jest gospodarstwo Fortune Cieszymowo, które może się pochwalić średnią wydajnością mleczną stada krów na poziomie 12.800 kg. W ostatnim czasie mlecznice osiągają jeszcze lepsze wyniki, dzięki innowacyjnej technologii cięcia kukurydzy.

Temat filmu to: Wizyta w gospodarstwie utrzymującym bydło mleczne, w którym kukurydza na kiszonkę zbierana jest w technologii Shredlage.  Opracowano go w ramach cyklu: Więcej mleka, mniejsze nakłady, monitorowanie żywienia - TMR, mikroklimat, innowacyjna genetyka

Józef Nowicki karmi bydło wysokoenergetyczną kiszonką z kukurydzy. Pozyskuje ją z odpowiednio dobranych odmian. Jego gospodarstwo obejmuje 100 hektarów, połowa areału osiewana jest kukurydzą.

Temat filmu to: Wysokie plony dzięki zasianiu odpowiednich odmian - wizyta w gospodarstwie rolnym produkującym żywiec wołowy, w którym kukurydza stanowi jedno z podstawowych źródeł paszy. Opracowano go w ramach cyklu: Dobór właściwych odmian i sięganie po kwalifikowany materiał siewny - elementami decydującymi o powodzeniu produkcji kukurydzy.

Adam Kanturski ma łącznie 150 macior. Produkcja - prowadzona w cyklu zamkniętym - wynosi od 3,5 do 4 tys. tuczników rocznie. W tym roku rolnik zainwestował w postawienie nowej chlewni nastawionej na produkcję prosiąt. Dba o zachowanie właściwej temperatury w chlewni, gdyż ma to niebagatelne znaczenie dla prowadzonej produkcji, jej efektywności.

Temat filmu to: Zachowanie właściwej temperatury w nowoczesnej chlewni - wizyta u producenta prosiąt. Opracowano go w ramach cyklu: Temperatura w pomieszczeniach inwentarskich - jak wykorzystać nowoczesne technologie, materiały i urządzenia dla zwiększenia dobrostanu i produktywności.

Sławomir Bułaś prowadzi gospodarstwo w miejscowości Kolno, położonej w woj. kujawsko-pomorskim. W ostatnim czasie rolnik  zainwestował w instalację grzewczą z wykorzystaniem pompy ciepła. - Gdy podliczyłem zużycie i przeliczyłem je  na uśrednioną cenę energii elektrycznej, okazało się, że ogrzewanie w tym okresie kosztowało mnie około 2,8 tys. zł – mówi rolnik.

Temat filmu to: Pokaz praktyczny w gospodarstwie, które korzysta z pomp ciepła. Opracowano go w ramach cyklu: Odnawialne źródła energii w rolnictwie

Ferma bydła mlecznego Top Farms Głubczyce nasienie seksowane stosuje już od 15 lat. Daje to niemal stuprocentową pewność, że w następnym pokoleniu bydła urodzi się jałówka. Ferma utrzymuje stado około 2 tys. krów mlecznych. Średnio mlecznice uzyskują wydajność 11 tys. kg

Temat filmu to: Wizyta w gospodarstwie utrzymującym bydło mleczne - innowacje genetyczne - embriotransfer, nasienie seksowane. Opracowano go w ramach cyklu: Więcej mleka, mniejsze nakłady, monitorowanie żywienia - TMR, mikroklimat, innowacyjna genetyka

Temat filmu to: Bioasekuracja pojazdów służących do przewozu paszy oraz zwierząt. Porady specjalistów zajmujących się profesjonalnie czyszczeniem i dezynfekcją pojazdów. Opracowano go w  ramach cyklu: Nowoczesne rozwiązania z zakresu bioasekuracji - jako profesjonalnej i najskuteczniejszej ochrony przed współczesnymi zagrożeniami w gospodarstwach produkujących trzodę chlewną.

Bioasekuracja nie dotyczy tylko chlewni, ale także pojazdów, które przewożą paszę i zwierzęta. Jak profesjonalnie czyścić te pojazdy sprawdzamy na myjni Edyty i Jacka Młynarczyka.

Na polu Jerzego Łosia, rolnika z miejscowości Kuklice na Dolnym Śląsku, w tym roku pojawiła się odmiana Błyskawica. Rolnik przy jej wyborze sugerował się wynikami niezależnych badań, prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.

Temat filmu to: Wysokie plony dzięki zasianiu odpowiednich odmian - wizyta w gospodarstwie rolnym produkujacym pszenicę ozimą. Opracowano go w  ramach cyklu: Zboża ozime - zalety wykorzystania kwalifikowanego materiału siewnego oraz nowych odmian dostosowanych do potrzeb i możliwości gospodarstwa.

Jan i Ryszard Zabłoccy uprawiają 32 ha i utrzymują 30 krów mlecznych. Już od 9 lat karmią zwierzęta praktycznie tylko sianokiszonką i sianem. Nie używają w ogóle kiszonki z kukurydzy. Ich krowy uzyskują średnio wydajność na poziomie 7.300 kg.

Temat filmu to: Wizyta w gospodarstwie utrzymującym bydło mleczne, w którym przygotowywany jest TMR bez kukurydzy. Opracowano go w ramach cyklu: Więcej mleka, mniejsze nakłady, monitorowanie żywienia – TMR, mikroklimat, innowacyjna genetyka.

Aby zapobiegać niebezpiecznym upadkom w gospodarstwie rolnym, trzeba zadbać o właściwe stosowanie drabin, podestów, rusztowań. Ważne są też: odpowiednia nawierzchnia, oznakowanie nierówności oraz stosowanie obuwia eliminującego poślizgi.

Rolnik, stojąc na łyżce koparki, chciał przyciąć drzewo. Zmarł wskutek odniesionych obrażeń...

Inny gospodarz zaganiał bydło - szedł w gumofilcach po trawiastej nawierzchni. Poślizgnął się w trakcie ucieczki, kiedy zaatakował go jeden z byków. Nie miał szans...

Temat filmu to: Ochrona przed upadkami na terenie gospodarstwa rolnego. Porady specjalisty z zakresu BHP zKRUS. Opracowano go w ramach cyklu: Bezpieczeństwo w rolnictwie. Korzystanie z nowoczesnych maszyn, innowacyjnych środków produkcji, systemów i materiałów używanych w rolnictwie w bezpieczny sposób.

Areał 120 ha i 360 sztuk bydła, w tym 160 krów mlecznych. Kilka miesięcy temu właściciele gospodarstwa mogącego pochwalić się takimi liczbami, zdecydowali się na zamontowanie autonomicznego systemu zadawania paszy. Kosztowało ich to w sumie milion złotych, ale są bardzo zadowoleni.

Temat filmu to: Autonomiczny system zadawania paszy - wizyta w gospodarstwie korzystającym z  tego typu urządzenia. Opracowano go w ramach cyklu: Innowacje w hodowli bydła mlecznego

Aby zgłębić temat fitobotyków w praktyce, udaliśmy się na gospodarstwo państwa Barbary i Ryszarda Kasperkiewiczów do Nowej Kakawy koło Kalisza. Fitobiotyki u swoich 2000 sztuk świń stosują od 3 lat. Pan Ryszard, spytany o ich zalety, mówi: - Dzięki stosowanym fitobiotykom nie używamy antybiotyków. Wymogi Unii Europejskiej mówią, że od 2022 roku antybiotyki mają zostać zabronione, więc tym bardziej uważam, że powinno się stosować fitobiotyki.

Temat filmu to: Fitobiotyki w żywieniu trzody chlewnej. Wizyta w gospodarstwie produkującym trzodę chlewną. Porady zootechnika. Opracowano go w  ramach cyklu: Nowoczesne rozwiązania w zakresie żywienia świń, wpływające na zdrowotność stada oraz ekonomię produkcji - jako alternatywa dla stosowania antybiotyków


Filmy dostępne są również w naszej filmotece oraz na kanale w serwisie YouTube