Aktualności

| alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw) | przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy | żywność

Gdzie można zgłębić wiedzę dotyczącą przyzagrodowego chowu gęsi? Oglądając filmy na kanale KSOW

Przyzagrodowy chów gęsi może być świetnym sposobem na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Dzięki projektowi Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi wiele osób mogło uczestniczyć w szkoleniach i zgłębić wiedzę, jak podjąć taką działalność…