Aktualności

| przyszłość | Edukacja | rolnictwo ekologiczne | ekologia | przedsiębiorczość na wsi | Konkurencyjność rolnictwa | bioróżnorodność

Bezpłatny webinar na temat ograniczenia spływu zanieczyszczeń z terenów rolniczych — poznaj naturalne rozwiązania!

Zobacz jakie korzyści mogą przynieść naturalne rozwiązania na terenach rolniczych. Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze dotyczącym ograniczenia spływu zanieczyszczeń, poprzez wykorzystanie rozwiązań opartych o naturalne metody, takie jak…