Biblioteka

Redakcja: Zenon Lewandowski, 2012

Wiejska Polska Publikacja pokonferencyjna Licheń 26-27 maja 2012

Publikacja pokonferencyjna – Konferencja „Wiejska Polska” w dniach 26 i 27 maja 2012, organizowana przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Publikacja zawiera wystąpienia prelegentów oraz wnioski i rekomendacje.

Mirosław Serafinowicz, 2012

Dobre praktyki rolnicze w produkcji integrowanej z zastosowaniem pożytecznych mikroorganizmów w uprawie rzepaku

redakcja Stowarzyszenie EkosystEM-Dziedzictwo Natury, Warszawa 2012 Pierwsza część publikacji zawiera informacje o podstawowych zagadnieniach dotyczących uprawy rzepaku – przygotowaniu gleby, nawożeniu, wapnowaniu. Dalsze rozdziały zawierają opisy chorób i szkodników występujących w jego uprawach. Autor przedstawił również korzyści ze stosowania mikroorganizmów w produkcji rzepaku.    

prof. dr hab. Ewa Solarska, 2012

Dobre praktyki rolnicze w produkcji integrowanej z zastosowaniem pożytecznych mikroorganizmów w uprawie chmielu

redakcja: Stowarzyszenie EkosystEM-Dziedzictwo Natury, Warszawa 2012 Autorka prezentuje najważniejsze kwestie związane z integrowaną produkcją chmielu, koncentrując się na nawożeniu i ochronie przed szkodnikami, w tym wskazując ich naturalnych wrogów. Podkreśla działania, które wpływają na prawidłowo prowadzoną produkcję integrowaną, dzięki zastosowaniu metod biologicznych oraz agrotechnicznych.  

dr inż. Ryszard Stanek, 2012

Dobre praktyki rolnicze w produkcji integrowanej z zastosowaniem pożytecznych mikroorganizmów w uprawie buraka

redakcja: Stowarzyszenie EkosystEM-Dziedzictwo Natury,  Warszawa 2012 Publikacja zawiera najważniejsze informacje dotyczące uprawy buraka, związane z wdrażaniem integrowanej produkcji. Autor koncentruje się na elementach, które są istotne w integrowanej produkcji buraka, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki mikroorganizmów probiotycznych. W opracowaniu jeden z rozdziałów poświęcony został głównym chorobom buraka.

2014

W krainie lubelskich produktów tradycyjnych

Trzecia edycja katalogu lubelskich produktów tradycyjnych. Wiele z przedstawionych w publikacji przysmaków często wyrabianych jest w małych ilościach przy wykorzystaniu tradycyjnych metod produkcji. Te z kolei nierzadko  bywają swoistym ceremoniałem. To właśnie dzięki niemu mieszkańcy i turyści odwiedzający Lubelszczyznę odkrywają jej smaki na nowo. W katalogu znaleźć można blisko dwieście produktów i potraw wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych lub takich, które za chwilę się na niej znajdą. Dzięki tej publikacji poznać można najbardziej charakterystyczne produkty regionu - tradycyjnie wędzone wędliny, chleby wypiekane zgodnie z recepturami przekazywanymi od pokoleń, czy aromatyczne nalewki. W katalogu nie zabraknie też publikacji poświęconej znanemu już w całej Europie cebularzowi lubelskiemu.

ROZWIŃZWIŃ
M. Warchałowska, 2012

Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa mięsa na poziomie gospodarstwa

Publikacja zawiera m.in.: informacje na temat obowiązujących przepisów prawa żywnościowego, wymagań dla zakładów produkujących żywność na poziomie gospodarstwa, dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym w produkcji żywności. 

2011

Gospodarstwa rodzinne podstawą europejskiego rolnictwa

Publikacja po konferencji z cyklu "Media-Wieś-Rolnictwo" wydana przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pdf 6,97MB)

Publikacja pokonferencyjna składa się z referatów przygotowanych przez przedstawicieli świata nauki, dotyczących szeregu zagadnień związanych z sytuacją gospodarstw rodzinnych i perspektywami ich dalszego rozwoju. Poszczególni autorzy skupili się takich zagadnieniach jak np. rozwój gospodarstw ekologicznych, ekonomiczna sytuacja polskich gospodarstw mlecznych, perspektywy rozwoju grup producentów rolnych w Polsce, a także przyszłość gospodarstw rodzinnych w Unii Europejskiej.

red. Justyna Duriasz-Bułhak, Krystian Połomski, Anna Potok, 2011

Rzecz o dziedzictwie na wsi. Rady, przykłady, informacje.

Publikacja ma inspirować do podejmowania działań, służących ochronie dziedzictwa kulturowego i wykorzystaniu jego potencjału w rozwoju lokalnym. Opowiada o tym, jak mądrze posługiwać się dziedzictwem dla dobra nas, współczesnych, i jak dzięki temu zachować je dla naszych dzieci i wnuków. Adresowana jest do wspólnot lokalnych, do władz samorządowych, organizacji i liderów. Fundacji Wspomagania Wsi, Warszawa 2011

Więcej publikacji Fundacji Wspomagania Wsi

2011

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w Polsce. Przykłady zrealizowanych projektów.

W publikacji przedstawione zostały zasady działania KSOW oraz pokazano wybrane projekty, zrealizowane przez sekretariaty regionalne i partnerów KSOW. (pdf 7,26MB)

2010

Żywność wysokiej jakości

Publikacja promująca polskie rolnictwo ekologiczne oraz żywność  produkowaną tym sposobem gospodarowania. (pdf 7,17MB)

W publikacji podsumowane zostały 4 konkursy, które zostały przeprowadzone w latach 2008-2010 przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: na najlepsze gospodarstwo ekologiczne, wiedzy o rolnictwie ekologicznym, na najlepszą pracę magisterską/doktorską w zakresie polityki jakości żywności i na najlepszy projekt/inicjatywę mające na celu promocję regionu za pomocą produktu regionalnego lub tradycyjnego. Po części informacyjnej, dotyczącej ogólnych zasad poszczególnych konkursów, zaprezentowani zostali kolejno wszyscy laureaci.