Biblioteka

Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi, 2019

Przyzagrodowy chów gęsi alternatywą dla małych gospodarstw — materiały szkoleniowe.

W publikacji autorstwa Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi poruszono temat Rolniczego handlu detalicznego (RHD). Autorzy krok po kroku prowadzą nas przez zagadnienia z tym związane od kwestii prawnych, po obowiązki wynikające z prawidłowego prowadzenia RHD.

Publikacja powstała w ramach projektu "Przyzagrodowy chów gęsi alternatywą dla małych gospodarstw".

dr inż. Halina Bielińska, 2019

Przyzagrodowy chów gęsi alternatywą dla małych gospodarstw

Publikacja autorstwa Pani dr inż. Haliny Bielińskiej porusza tematy przydomowego chowu gęsi z uwzględnieniem kwestii kluczowych, takich jak: warunki docelowego gospodarstwa, przygotowanie wychowalni, transport piskląt, czy żywienie gęsi w chowie przyzagrodowym. Tekst stanowi kompleksową instrukcję dla wszystkich zainteresowanych tematem zawartym w jej tytule.

Publikacja powstał w ramach projektu "Przyzagrodowy chów gęsi alternatywą dla małych gospodarstw".