Filmoteka

POLECANE FILMY

POZOSTAŁE FILMY

Jaka może być rola samorządów terytorialnych w skalowaniu systemów krótkich łańcuchów żywności?

Ten odcinek poświęcamy samorządom oraz inicjatywom związanych z propagowaniem żywności lokalnej oraz systemów KŁŻ poprzez zamówienia publiczne oraz inne instrumenty w dyspozycji
sektora publicznego. Pokazujemy przykład i doświadczenie Starostwa Powiatowego w Łomży w tym zakresie oraz przedstawiamy perspektywę wiceministra Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o
priorytetach ze strony Rządu.

Film powstał w ramach projektu Kampania medialna Wiedz i mądrze jedz 2020, czyli jak zwiększyć oddziaływanie krótkich łańcuchów dostaw żywności na rozwój zrównoważony obszarów wiejskich by wdrożyć Europejski Zielony Ład w Polscedowiedz się więcej

Inkubator kuchenny jako motywator dla rozwoju rynku lokalnego

Na podstawie doświadczenia i przykładu Inkubatora Kuchennego w Stryszowie, ten odcinek opowiada o możliwościach i potrzebie zintegrowanego podejścia do tworzenia rynku lokalnego. Opowiadamy o ograniczeniach, ale też o atutach, działania w pojedynkę. I o tym, że wciąż są nie wykorzystane możliwości.

Film powstał w ramach projektu Kampania medialna Wiedz i mądrze jedz 2020, czyli jak zwiększyć oddziaływanie krótkich łańcuchów dostaw żywności na rozwój zrównoważony obszarów wiejskich by wdrożyć Europejski Zielony Ład w Polscedowiedz się więcej

Współpraca rolników oraz rola, inicjatywa i odpowiedzialność konsumentów

W tym odcinku zastanawiamy się nad rolą, inicjatywą i odpowiedzialnością konsumentów. Zwracamy uwagę na fakt, że wiele inicjatyw tworzenia rynków lokalnych wychodzą dzisiaj od konsumentów,
samorządów i innych instytucji pozarolniczych. Zwracamy uwagę na problem marnotrawienia żywności i odpowiedzialności konsumenta. Krótkie łańcuchy dostaw, to nie tylko sprawa rolników.

Film powstał w ramach projektu Kampania medialna Wiedz i mądrze jedz 2020, czyli jak zwiększyć oddziaływanie krótkich łańcuchów dostaw żywności na rozwój zrównoważony obszarów wiejskich by wdrożyć Europejski Zielony Ład w Polscedowiedz się więcej

Korzyści z RHD i możliwości wspólnej dystrybucji i sprzedaży

W tym odcinku opowiadamy o doświadczeniach i oczekiwaniach rolników i producentów działających w Wiejskiej E-skrzynce wynikających z nowych możliwości prawnych (w szczególności RHD) oraz
nowych możliwości organizowania wspólnej dystrybucji i sprzedaży.

Film powstał w ramach projektu Kampania medialna Wiedz i mądrze jedz 2020, czyli jak zwiększyć oddziaływanie krótkich łańcuchów dostaw żywności na rozwój zrównoważony obszarów wiejskich by wdrożyć Europejski Zielony Ład w Polscedowiedz się więcej

Dlaczego współpraca się opłaca?

Podstawa dla skalowania systemów krótkich łańcuchów żywności to współpraca, partnerstwo i działania zbiorowe producentów i konsumentów oraz interesariuszy. Jakie są reguły czy zasady skutecznej współpracy? Posługując się przykładem Wiejskiej e-skrzynki, przedstawiamy ciekawe wzorce i doświadczenia. Pytamy o niebezpieczeństwach działania w pojedynkę.

Film powstał w ramach projektu Kampania medialna Wiedz i mądrze jedz 2020, czyli jak zwiększyć oddziaływanie krótkich łańcuchów dostaw żywności na rozwój zrównoważony obszarów wiejskich by wdrożyć Europejski Zielony Ład w Polscedowiedz się więcej

Jak wygląda produkcja i przetwórstwo w małej skali w Polsce?

W ostatnich latach następuje renesans produkcji w małej skali. Wynika to m. in. z nowych możliwości technologicznych, zmian postaw po stronie konsumentów, oraz zmian w przepisach oraz polityki
wobec małych gospodarstw rolnych. Ale są też realne ograniczenia i bariery, takie jak brak adekwatnego dostępu do zasobów wodnych czy też problemy z logistyką docierania do klienta. Jaka
jest zatem perspektywa produkcji w małej skali? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiada kolejnych udogodnień i możliwości dla produkcji rolnej w małej skali (m. in. możliwość wprowadzenia ubojni przy gospodarstwach rolnych). Pytamy na ile takie inicjatywy przekładają się na trwałe i znaczące zmiany na rynku żywności?

Film powstał w ramach projektu Kampania medialna Wiedz i mądrze jedz 2020, czyli jak zwiększyć oddziaływanie krótkich łańcuchów dostaw żywności na rozwój zrównoważony obszarów wiejskich by wdrożyć Europejski Zielony Ład w Polscedowiedz się więcej

Jak się zmienia rynek żywności w Polsce (na tle UE)?

W tym odcinku, przybliżymy zmiany, które następują na rynku żywności. Zwracamy uwagę na trendy i nowe zjawiska pojawiające się na rynku żywności w Polsce i w innych krajach UE, w tym żywienie terapeutyczny i rynki lokalne. Pytamy na ile zmiany zachodzące na rynku stwarzają nowe możliwości dla rozwoju systemów KŁŻ? Pytamy, czy mali producenci żywności korzystają czy też tracą na tych zmianach?

Film powstał w ramach projektu Kampania medialna Wiedz i mądrze jedz 2020, czyli jak zwiększyć oddziaływanie krótkich łańcuchów dostaw żywności na rozwój zrównoważony obszarów wiejskich by wdrożyć Europejski Zielony Ład w Polscedowiedz się więcej

Na czym polega „skalowanie” systemów krótkich łańcuchów żywności?

W pierwszym odcinku, prezentujemy różne aspekty „skalowania” systemów krótkich łańcuchów żywności, czyli działania podejmowane na rzecz zwiększenia ich roli w gospodarce żywnościowej oraz wpływ pandemii na rozwój lokalnych rynków dla żywności produkowanej lokalnie w oparciu o krótkie łańcuchy dostaw. 

Film powstał w ramach projektu Kampania medialna Wiedz i mądrze jedz 2020, czyli jak zwiększyć oddziaływanie krótkich łańcuchów dostaw żywności na rozwój zrównoważony obszarów wiejskich by wdrożyć Europejski Zielony Ład w Polscedowiedz się więcej

300 tys. brojlerów w jednym cyklu. Bioasekuracja na fermie drobiu

Poszczególne etapy bioasekuracji przeprowadzane są zaraz po wywiezieniu brojlerów. Przyglądamy się im na wewnętrznej fermie firmy „Piast”. Poznajemy zastosowanie środków, mat dezynfekcyjnych i poszczególnych urządzeń służących bioasekuracji.

Temat filmu to: Bioasekuracja na fermie brojlerów - prezentacja dobrych praktyk. Wizyta w gospodarstwie produkującym brojlery rzeźne. Porady specjalisty z zakresu bioasekuracji w rolnictwie. Opracowano go w ramach cyklu: Nowoczesne rozwiązana z zakresu bioasekuracji - jako profesjonalnej i najskuteczniejszej ochrony przed współczesnymi zagrożeniami w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji drobiu.

Film powstał w ramach projektu „Videosfera Agro” – Platforma informacyjna upowszechniająca innowacyjne i dobre praktyki w rolnictwie na terenie Polski - dowiedz się więcej