Filmoteka

POLECANE FILMY

POZOSTAŁE FILMY

Polskie ziemniaki smakują najbardziej

Łukasz Nowakowski, rolnik z miejscowości Orzeszkowo k. Środy Wlkp uprawia na 120 ha ziemniaki jadalne, które trafiają do marketów. Stawia przede wszystkim na polskie odmiany, bo one - jak przekonuje - smakują najbardziej. Bazuje na sadzeniakach - Lord i Denar (bardzo wczesne), Michalina (wczesna), a także Jurek (odmiana średniowczesna). O tym, jak dobrać odmiany do warunków klimatycznych i glebowych oraz jak przebiega hodowla nowych odmian opowiada Marcin Piekarski – specjalista z HZ Zamarte.

Temat filmu to: Wysokie plony dzięki zasadzeniu odpowiednich odmian - wizyta w gospodarstwie rolnym produkującym odmiany jadalne ziemniaków. Opracowano go w ramach cyklu: Ziemniaki - ograniczanie ryzyka niepowodzenia produkcji tej rośliny poprzez stawianie na właściwe odmiany i sięganie po kwalifikowany materiał siewny

Film powstał w ramach projektu „Videosfera Agro” – Platforma informacyjna upowszechniająca innowacyjne i dobre praktyki w rolnictwie na terenie Polski - dowiedz się więcej

Sprawdzone odmiany dobrze plonują

Dr Tomasz Lenartowicz, kierownik Pracowni WGO Roślin Okopowych i Kukurydzy w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej opowiada o postępie genetycznym, jaki zachodzi przy produkcji nowych odmian ziemniaków oraz o konieczności stosowania kwalifikowanego materiału siewnego. Analizuje sytuację na rynku odmian skrobiowych, jadalnych i tych przeznaczonych na frytki. O wymaganiach dla tych ostatnich mówi Stefan Jankowiak – specjalista z gospodarstwa JAGROL. W gospodarstwie trwa zbiór ziemniaków z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii.

Temat filmu to: Korzyści dla rolnika i środowiska wynikające z zakupu odpowiedniej odmiany ziemniaków. Opracowano go w ramach cyklu: Ziemniaki - ograniczanie ryzyka niepowodzenia produkcji tej rośliny poprzez stawianie na właściwe odmiany i sięganie po kwalifikowany materiał siewny

Film powstał w ramach projektu „Videosfera Agro” – Platforma informacyjna upowszechniająca innowacyjne i dobre praktyki w rolnictwie na terenie Polski - dowiedz się więcej

Pracownik zawiódł niejednokrotnie, robot jeszcze nigdy

Areał 120 ha i 360 sztuk bydła, w tym 160 krów mlecznych. Kilka miesięcy temu właściciele gospodarstwa mogącego pochwalić się takimi liczbami, zdecydowali się na zamontowanie autonomicznego systemu zadawania paszy. Kosztowało ich to w sumie milion złotych, ale są bardzo zadowoleni.

Temat filmu to: Autonomiczny system zadawania paszy - wizyta w gospodarstwie korzystającym z  tego typu urządzenia. Opracowano go w ramach cyklu: Innowacje w hodowli bydła mlecznego

Film powstał w ramach projektu „Videosfera Agro” – Platforma informacyjna upowszechniająca innowacyjne i dobre praktyki w rolnictwie na terenie Polski - dowiedz się więcej

W bezpiecznym gospodarstwie mniejsze ryzyko upadków

Aby zapobiegać niebezpiecznym upadkom w gospodarstwie rolnym, trzeba zadbać o właściwe stosowanie drabin, podestów, rusztowań. Ważne są też: odpowiednia nawierzchnia, oznakowanie nierówności oraz stosowanie obuwia eliminującego poślizgi.

Rolnik, stojąc na łyżce koparki, chciał przyciąć drzewo. Zmarł wskutek odniesionych obrażeń...

Inny gospodarz zaganiał bydło - szedł w gumofilcach po trawiastej nawierzchni. Poślizgnął się w trakcie ucieczki, kiedy zaatakował go jeden z byków. Nie miał szans...

Temat filmu to: Ochrona przed upadkami na terenie gospodarstwa rolnego. Porady specjalisty z zakresu BHP zKRUS. Opracowano go w ramach cyklu: Bezpieczeństwo w rolnictwie. Korzystanie z nowoczesnych maszyn, innowacyjnych środków produkcji, systemów i materiałów używanych w rolnictwie w bezpieczny sposób.

Film powstał w ramach projektu „Videosfera Agro” – Platforma informacyjna upowszechniająca innowacyjne i dobre praktyki w rolnictwie na terenie Polski - dowiedz się więcej

Do karmienia krów nie używa się kukurydzy

Jan i Ryszard Zabłoccy uprawiają 32 ha i utrzymują 30 krów mlecznych. Już od 9 lat karmią zwierzęta praktycznie tylko sianokiszonką i sianem. Nie używają w ogóle kiszonki z kukurydzy. Ich krowy uzyskują średnio wydajność na poziomie 7.300 kg.

Temat filmu to: Wizyta w gospodarstwie utrzymującym bydło mleczne, w którym przygotowywany jest TMR bez kukurydzy. Opracowano go w ramach cyklu: Więcej mleka, mniejsze nakłady, monitorowanie żywienia – TMR, mikroklimat, innowacyjna genetyka

Film powstał w ramach projektu „Videosfera Agro” – Platforma informacyjna upowszechniająca innowacyjne i dobre praktyki w rolnictwie na terenie Polski - dowiedz się więcej

Pszenica ozima. Dobra odmiana to podstawa

Na polu Jerzego Łosia, rolnika z miejscowości Kuklice na Dolnym Śląsku, w tym roku pojawiła się odmiana Błyskawica. Rolnik przy jej wyborze sugerował się wynikami niezależnych badań, prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.

Temat filmu to: Wysokie plony dzięki zasianiu odpowiednich odmian - wizyta w gospodarstwie rolnym produkujacym pszenicę ozimą. Opracowano go w  ramach cyklu: Zboża ozime - zalety wykorzystania kwalifikowanego materiału siewnego oraz nowych odmian dostosowanych do potrzeb i możliwości gospodarstwa.

Film powstał w ramach projektu „Videosfera Agro” – Platforma informacyjna upowszechniająca innowacyjne i dobre praktyki w rolnictwie na terenie Polski - dowiedz się więcej

Dezynfekcja pojazdów chroni przed ASF

Bioasekuracja nie dotyczy tylko chlewni, ale także pojazdów, które przewożą paszę i zwierzęta. Jak profesjonalnie czyścić te pojazdy sprawdzamy na myjni Edyty i Jacka Młynarczyka.

Temat filmu to: Bioasekuracja pojazdów służących do przewozu paszy oraz zwierząt. Porady specjalistów zajmujących się profesjonalnie czyszczeniem i dezynfekcją pojazdów. Opracowano go w  ramach cyklu: Nowoczesne rozwiązania z zakresu bioasekuracji - jako profesjonalnej i najskuteczniejszej ochrony przed współczesnymi zagrożeniami w gospodarstwach produkujących trzodę chlewną.

Film powstał w ramach projektu „Videosfera Agro” – Platforma informacyjna upowszechniająca innowacyjne i dobre praktyki w rolnictwie na terenie Polski - dowiedz się więcej

Dobre geny = więcej mleka

Ferma bydła mlecznego Top Farms Głubczyce nasienie seksowane stosuje już od 15 lat. Daje to niemal stuprocentową pewność, że w następnym pokoleniu bydła urodzi się jałówka. Ferma utrzymuje stado około 2 tys. krów mlecznych. Średnio mlecznice uzyskują wydajność 11 tys. kg

Film powstał w ramach projektu „Videosfera Agro” – Platforma informacyjna upowszechniająca innowacyjne i dobre praktyki w rolnictwie na terenie Polski - dowiedz się więcej

Temat filmu to: Wizyta w gospodarstwie utrzymującym bydło mleczne - innowacje genetyczne - embriotransfer, nasienie seksowane. Opracowano go w ramach cyklu: Więcej mleka, mniejsze nakłady, monitorowanie żywienia - TMR, mikroklimat, innowacyjna genetyka

Dzięki pompie ciepła oszczędza na ogrzewaniu

Sławomir Bułaś prowadzi gospodarstwo w miejscowości Kolno, położonej w woj. kujawsko-pomorskim. W ostatnim czasie rolnik  zainwestował w instalację grzewczą z wykorzystaniem pompy ciepła. - Gdy podliczyłem zużycie i przeliczyłem je  na uśrednioną cenę energii elektrycznej, okazało się, że ogrzewanie w tym okresie kosztowało mnie około 2,8 tys. zł – mówi rolnik.

Temat filmu to: Pokaz praktyczny w gospodarstwie, które korzysta z pomp ciepła. Opracowano go w ramach cyklu: Odnawialne źródła energii w rolnictwie

Film powstał w ramach projektu „Videosfera Agro” – Platforma informacyjna upowszechniająca innowacyjne i dobre praktyki w rolnictwie na terenie Polski - dowiedz się więcej