Partnerzy KSOW

Wyczyść filtry
Nangatech Sp. z o.o
mazowieckie, Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)
Jesteśmy firmą badawczo-rozwojową wykorzystującą innowacyjną nanotechnologię gazów dla zrównoważonego i bardziej wydajnego rolnictwa. Jesteśmy producentem urządzeń pozwalających na efektywne wysycenie wody do nawadniania nanotlenem, co powoduje…
Koło Gospodyń Wiejskich Zdolne Babki
podlaskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Jesteśmy kołem zorientowanym na aktywizację lokalnej społeczności. Organizujemy imprezy oraz wydarzenia cykliczne np. Dzień Dziecka bramy weselne. Chętnie uczestniczymy w akcjach charytatywnych. Staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne dzięki którym…
Klub Jagielloński
małopolskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Klub Jagielloński jest ogólnopolskim stowarzyszeniem które od 1994 posiada osobowość prawną. Jest wydawcą aplikacji mobilnej Pola. Zabierz ją na zakupy która pozwala rozpoznać polskie produkty podczas zakupów. Firmy poddawane są weryfikacji za pomocą…
Stowarzyszenie Dla Ostrowitego i Okolic Iskra Wzajemności
warmińsko-mazurskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Działalność związana z promowaniem dziedzictwa kulturowego regionu aktywizacją miejscowej społeczności oraz odkrywaniem i utrwalaniem lokalnej historii.
Podkarpacka Izba Rolnicza
podkarpackie, Samorząd gospodarczy i zawodowy (m.in.: izby, cechy)
Podkarpacka Izba Rolnicza jest samorządem rolniczy województwa podkarpackiego. Głównym celem i podstawowym zadaniem podkarpackiego samorządu rolniczego jej działanie na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentowanie interesów zrzeszonych w…
REGIONALNY ZWIĄZEK ROLNIKÓW KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH W KALISZU
wielkopolskie, Związek lub organizacja rolników, kółko rolnicze
Celem działania Związku rozwój indywidualnych gospodarstw rolnych wzrostu ich produktywności i opłacalności produkcji rolniczej poprawy materialnego poziomu życia członków kółek rolniczych i innych zrzeszonych w nim organizacji a także ogółu ludności…
Instytut Skrzynki - Instytut Dokumentacji Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego
wielkopolskie, Inne niż wyżej wymienione
SZLAK KULINARNY „SMAKI POWIATU POZNAŃSKIEGO” www.smakipowiatupoznanskiego.pl IDEA Szlak kulinarny „Smaki Powiatu Poznańskiego” to sieć rekomendowanych miejsc i wydarzeń związanych z kulturą kulinarną regionu. Te różnorodne punkty łączy zwykle…
Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz
pomorskie, Związek lub organizacja rolników, kółko rolnicze
Celem działalności Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz jest tworzenie warunków w celu intensyfikacji chowu i hodowli owiec i kóz, doskonalenia, unowocześniania i powiększania produkcji, a także zapewnienia opłacalności produkcji owczarskiej i…
Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu
opolskie, Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
Prowadzenie działalności bibliotecznej i działalności kulturalnej w szczególności: - prowadzenie i koordynowanie sekcji artystycznych - organizację spektakli wystaw odczytów - organizację i wspieranie imprez kulturalnych artystycznych…
Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Ludowy
warmińsko-mazurskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Jesteśmy młodym uniwersytetem ludowym, jesteśmy stowarzyszeniem zwykłym. Zajmujemy się organizacją kursów, szkoleń i warsztatów w ramach rozwoju kompetencji społecznych. Szerzymy wiedzę w ramach edukacji ustawicznej, tak jak to realizują inne…