Partnerzy KSOW

Wyczyść filtry
Wojciech Komperda
małopolskie, Osoba fizyczna
Wytwarzanie oscypków hodowla owiec.
Gminny Klub Sportowy Ogniwo Wierzbica
lubelskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Działalność Gminnego Klubu Sportowego Ogniwo w Wierzbicy polega na podejmowaniu działań mających na celu propagowanie zdrowego trybu życia poprzez sport. Organizowany turnieje piłki nożnej i tenisa stołowego dla społeczności lokalnej.
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich
wielkopolskie, Szkoła lub placówka oświatowa
ZSR CKP w Kaczkach Średnich jest szkołą z przeszło 60-cio letnią tradycją zmieniającą swój charakter ze szkoły typowo rolniczej na zespół szkół kształcący obecnie zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnej i regionalnej gospodarki . Szkoła w ostatnich…
KOŁO EMERYTÓW I RENCISTÓW W IGOŁOMI-WAWRZEŃCZYCACH
małopolskie, Inne niż wyżej wymienione
Cele działalności Koła - zrzeszanie emerytów i rencistów z terenu gminy - umacnianie więzi emerytów i rencistów - organizowanie życia kulturalnego wypoczynku i rekreacji - wyjazdy integracyjne wycieczki - poprawa warunków socjalno-bytowych -…
Stowarzyszenie Inicjatyw Kreatywnych IN-KREA
łódzkie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Celem stowarzyszenia jest rozwijanie i promocja aktywnego i twórczego stylu życia poszerzanie i rozwijanie zainteresowań członków stowarzyszenia i osób niezrzeszonych w szczególności poprzez prowadzenie działań w zakresie kultury sztuki ochrony dóbr…
Stowarzyszenie Grupa Kolarska Strefa Rowerowa Brzeziny
łódzkie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Stowarzyszenie między innymi zajmuje się upowszechnianie wiedzy o kolarstwie upowszechnianie popularyzacja oraz rozwój kultury fizycznej sportu i turystyki w zakresie amatorskim masowym i profesjonalnym w szczególności kolarstwa oraz turystyki…
Gmina Poniatowa
lubelskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Jednostka samorządu terytorialnego powołana do organizacji życia publicznego na swoim terenie.
Centrum Kultury Promocji i Turystyki
lubelskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Centrum Kultury Promocji i Turystyki to miejsce otwarte i przyjazne współdziałające z wszelkimi instytucjami oraz najbliższym otoczeniem sprzyjające integracji środowiska lokalnego umożliwiające rozwój pasji zainteresowań i umiejętności. Jego celem…
Koło Gospodyń Wiejskiech Wierzbica-Osiedle
lubelskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Nasza organizacja powstała w celu aktywizacji i integracji mieszkańców Wierzbicy-Osiedla. Włączając się licznie w akcje charytatywne pokazujemy że warto pomagać. Biorąc udział w wydarzeniach sportowych zachęcamy do aktywnego spędzania czasu.
STOWARZYSZENIE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W SŁAWSKU
wielkopolskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Nasze KGW działa od 60 lat. Aktywnie kultywujemy dziedzictwo kulinarne i kulturalne.