Partnerzy KSOW

Wyczyść filtry
Stowarzyszenie WIR Wiejska Inicjatywa Rozwoju
zachodniopomorskie, Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie “WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju w ramach swojej działalności przede wszystkim skupia się na realizowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju przyczyniając się tym do pozytywnych zmian społeczno - gospodarczych oraz…
Centrum Kultury w Siennicy Różanej
lubelskie, Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
Centrum Kultury w Siennicy Różanej jest samorządową jednostką organizacyjną powołana uchwałą Rady Gminy Siennica Różana z dnia 22 sierpnia 1995 roku. Jest to instytucja kultury działająca w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o…
Fundacja Pod Aniołem
zachodniopomorskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Fundacja istnieje od ponad 10 lat. Od lat 7 współprowadzi Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej aktualnie jako jeden z partnerów SZOWES Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Tym samym podejmuje działania mające na celu…
Powiat Opatowski
świętokrzyskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Powiat Opatowski został utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. W skład powiatu wchodzi 8 gmin Opatów Lipnik Iwaniska Baćkowice Sadowie Wojciechowice Ożarów Tarłów. Usytuowany jest we wschodniej części woj. świętokrzyskiego i…
4C Centrum Ekonomii Społecznej Sp. z o.o.
zachodniopomorskie, Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)
4C to zespół specjalistów i zapaleńców działający wspólnie i na rzecz społeczności lokalnych. Tworzymy poszukujemy i wprowadzamy w życie różne w tym innowacyjne metody rozwiązywania problemów społecznych. Na co dzień wspieramy powstające…
Fundacja PANARO Pasja Nauka Rozwój
zachodniopomorskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Fundacja PANARO Pasja Nauka Rozwój powstała na początku 2018 roku. Cele zadania i wynikające z nich działania oscylują wokół spraw społecznych w szczególności działań podejmowanych na rzecz wyrównywania szans grup słabszych zagrożonych wykluczeniem…
FUDACJA ECO-INNOVA
dolnośląskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Fundacja działa dla dobra publicznego szczególnie w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Zespół kreatywny tworzy projekty wspierające innowacyjność i przedsiębiorczość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Działamy w kraju i na terenie UE realizujemy…
FUNDACJA EDUKACYJNEGO CENTRUM EKOLOGICZNEGO LAWENDOWA BARĆ POD LASEM
łódzkie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Celem Fundacji Edukacyjnego Centrum Ekologicznego „Lawendowa Barć pod Lasem” jest prowadzenie statutowej działalności społecznie użytecznej w zakresie upowszechniania wiedzy z dziedziny ekologii oraz wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska a…
Joanna Adamska warsztaty
mazowieckie, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Firma działa zarówno na rynku biznesowym jak i społecznym. W obszarze działań społecznych mam na koncie współpracę z lokalnymi organizacjami głównie w obszarze świadomości ekologicznej poczynań zero-waste i szerzenia wiedzy o właściwościach roślin…
Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka
zachodniopomorskie, Lokalna Grupa Rybacka
Wspieranie rybaków morskich i śródlądowych w dywersyfikacji ich źródeł dochodu oraz rozwój przedsiębiorczości w ramach PO Ryby