Partnerzy KSOW

Wyczyść filtry
Fundacja Aby Chciało Się Chcieć
pomorskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Nasza organizacja działa na rzecz promocji dziedzictwa kulturowego Kaszub, zamieszkałych w dużej mierze przez mniejszość etniczną Kaszubów, posługujących się językiem regionalnym - kaszubskim.
Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich
opolskie, Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, to samorządowa instytucja kultury istniejąca od 2013 r. W trakcie kilku lat swojej działalności zdobyła doświadczenie w animacji społecznej aktywizacji lokalnej społeczności czy diagnozie potencjału…
FUNDACJA PO ZDROWIE DO NATURY
małopolskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Fundacja Po Zdrowie Do Natury powstała w 2016 roku . Od początku jej działalności zgodnie z celem jaki przyświecał Fundatorowi, stawiała na działania na rzecz ekologii, ochrony środowiska, promocji zdrowia, rozwoju obszarów wiejskich i integracji…
Fundacja Nova Perspektywa
mazowieckie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Na terenie południowego Mazowsza działamy formalnie od 2017 r. realizując pierwsze projekty już od 2018 roku. Wcześniej nieformalnie w latach 2012-2013 realizowaliśmy działania pod nazwą Multi Localica…
Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Manowce
kujawsko-pomorskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Zajmujemy się rekonstrukcją tradycji ginących zawodów, utrwalaniem tożsamości kulturowej poprzez organizację wydarzeń związanych z aktywnością warsztatową oraz produkcją teatrów wiejskich i alternatywnych.
Stowarzyszenie Pastorówka
dolnośląskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Nasze stowarzyszenie rozpoczęło działalność w styczniu 2020 roku. Działamy w zakresie opieki nad osobami starszymi, przetwórstwa rolno spożywczego, produkcji żywności, cateringu i świadczymy usługi w zakresie zieleni i sprzątania. Posiadamy obiekt z…
POWIAT PRZEMYSKI
podkarpackie, Jednostka samorządu terytorialnego
Powiat Przemyski jest Jednostką Samorządu Terytorialnego. Od wielu lat pozyskuje środki pozabudżetowe do realizacji zadań które wykonuje zgodnie z Ustawą o samorządzie powiatowym ale także realizując różne dodatkowe zadania zwłaszcza innowacyjne dla…
Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy
opolskie, Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy, to jednostka aktywizującą społeczność Gminy Lubrza w działaniach kulturalnych. Zrzesza twórców kultury animatorów a także formuje nowe grupy poprzez prowadzone działania. Działalność skierowana jest na propagowanie…
Gminny Ośrodek Kultury
opolskie, Inne niż wyżej wymienione
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim działa wypełniając swoje zadania statutowe prowadząc działalność edukacyjną, animacyjną i popularyzatorską. Organizując zajęcia obejmujące aktywność w zakresie tańca, różnorodnych form rekreacji ruchowej,…
Koło Gospodyń Wiejskich w Kłopocie
kujawsko-pomorskie, Inne niż wyżej wymienione
Koło prowadzi wszechstronną działalność na rzecz upowszechniania tradycji wsi kujawskiej w tym wielopokoleniowy zespół folklorystyczny.