Partnerzy KSOW

Wyczyść filtry
Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej
mazowieckie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej powstała w 1992 roku, jest organizacją pozarządową. Misją FOEE jest wielopłaszczyznowa edukacja ekologiczna społeczeństwa i podnoszenie świadomości ekologicznej, promocja przyjaznego środowisku sposobu…
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńsko-Sieradzka"
łódzkie, Lokalna Grupa Działania
Działalność skierowana na zapotrzebowanie podnoszenia wiedzy i kompetencji społeczności wiejskiej. Współpraca z przedsiębiorcami, stowarzyszeniami, gospodyniami wiejskimi. Wszelkiego rodzaju szkolenia, spotkania w celu integracji. Stworzenie dwóch…
Gmina Cegłów
mazowieckie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Cegłów promuje zarówno lokalną jak i zdrową żywność, czego ukoronowaniem jest coroczny festyn ,,Sójka Mazowiecka" na cześć pieroga wpisanego przez Ministra Rolnictwa jako produkt regionalny. Dodatkowo Gmina Cegłów korzystając z działań takich…
Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania"
wielkopolskie, Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” istnieje od 2006 roku i obejmuje swoim zasięgiem wszystkie gminy powiatu ostrzeszowskiego. Realizacja PROW - lata 2007-2008 - dofinansowanie w kwocie 733 tys. złotych z pilotażowego Programu…
Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce
małopolskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce należy do makroregionu zwanego Niziną Nadwiślańską, będącą częścią Kotliny Sandomierskiej. Położona jest na wschód od Krakowa przy drodze krajowej nr 79 do Sandomierza, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wisły. Należy do…
Bohdan Kamiński
kujawsko-pomorskie, Osoba fizyczna
Bohdan Kamiński był moderatorem warsztatów szkoleniowych w ramach Kujawsko-Pomorskiej Akademii Sołtysów w latach 2012-2013, a także moderatorem konferencji "Wiejska Polska" w latach 2011, 2013 i 2014. Jest autorem podręcznika "PULS Rozwoju, czyli…
Gmina Dobrzyń nad Wisłą
kujawsko-pomorskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Dobrzyń nad Wisła jest jednostką samorządu terytorialnego w województwie kujawsko - pomorskim .Jest to Gmina miejsko - wiejska o charakterze rolniczym, bogata w dobrej jakości ziemię i tradycje rolnicze, a także bogata kulturowo i z dużym…
Centrum Inicjatyw Edukacyjnych
kujawsko-pomorskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Centrum Inicjatyw Edukacyjnych zrealizowało wiele projektów wspierających społeczną aktywność, integrację lokalnej społeczności i doskonalenie kompetencji. Należą do nich m.in.: prowadzenie działalności przedszkola, nauczanie języków obcych,…
Urząd Gminy Koszyce
małopolskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Koszyce jest zlokalizowana w województwie małopolskim, powiecie proszowickim. Od wielu lat realizuje różnorakie działania finansowane ze środków zewnętrznych, zarówno infrastrukturalne jak i społeczne.
Lokalna Grupa Działania Zapilicze
mazowieckie, Lokalna Grupa Działania
Nasza organizacja bierze udział w aktywizowaniu społeczności lokalnej oraz promocji naszego regionu. Cyklicznie uczestniczymy w Targach Agrotravel w Kielcach, gdzie promujemy oferty turystyczne naszego regionu oraz produkty regionalne. W ramach…