Partnerzy KSOW

Wyczyść filtry
Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego
zachodniopomorskie, Lokalna Grupa Działania
W latach 2009-2014 stowarzyszenie w ramach działania 4.1/4.13 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” ogłaszało konkursy na realizację operacji. W 34 naborach złożono łącznie 273 wnioski, z czego dofinansowanie uzyskało 137 wniosków. Stowarzyszenie…
Śląska Organizacja Turystyczna
śląskie, Inne niż wyżej wymienione
Śląska Organizacja Turystyczna to stowarzyszenie działające w oparciu o Ustawę Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. oraz Ustawę o Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 25 czerwca 1999. Śląska Organizacja Turystyczna została powołana…
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
dolnośląskie, Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)
Promocja przedsiębiorczości Wsparcie informacyjne, szkoleniowe, doradcze, transfer innowacji i technologii
DORADZTWO ROLNICZE POMORZE sp. z o.o.
pomorskie, Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)
DORADZTWO ROLNICZE POMORZE sp. z o.o. jest spółką działającą w zakresie doradztwa rolniczego.
Gmina Kurzętnik
warmińsko-mazurskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Kurzętnik jest gminą wiejską znajdującą się od 1999 roku w obrębie województwa warmińsko- mazurskiego. Jest to gmina konkurencyjna gospodarczo, nowocześnie zarządzana, wykorzystująca innowacyjne technologie i bogaty potencjał inwestycyjny.…
BIURO DORADZTWA ROLNOŚRODOWISKOWEGO sp. z o. o.
pomorskie, Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)
Biuro zajmuje się przeprowadzaniem szkoleń. W 2016 roku przeprowadziliśmy jako partner KSOW operację pod tytułem "Szkolenie dla młodych rolników w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na…
"AGROEXPERT" Adam Rząca
podlaskie, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Współpraca z gospodarstwami rolnymi z terenu powiatu wysokomazowieckiego i ościennych.
Spółdzielnia Socjalna "Borowiacki Wigor"
kujawsko-pomorskie, Spółdzielnia
Celem Spółdzielni jest reintegracja społeczna oraz aktywizacja zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa Celem Spółdzielni jest również realizacja celów społecznie doniosłych, …
Agnieszka Norek
pomorskie, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Agnieszka Norek jest firmą zajmującą się organizacją szkoleń oraz specjalizuje się w doradztwie rolniczym.
Polskie Towarzystwo Geograficzne - Zarząd Główny
mazowieckie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Celem PTG jest upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy geograficznej. W PTG działa Komisja Obszarów Wiejskich, która prowadzi i promuje badania w zakresie przestrzennego i regionalnego zróżnicowania procesów społeczno-gospodarczych na wsi. Komisja…