Partnerzy KSOW

Wyczyść filtry
Stowarzyszenie USTYAN
podkarpackie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Stowarzyszenie funkcjonuje od 2014 roku. Korzystało ze środków na aktywizację społeczną mieszkańców oraz tworzenie nowych produktów turystycznych. W ramach projektu stara się ożywiać społeczno-gospodarcze życie wsi poprzez zrównoważony rozwój w…
Gmina Tuczna
lubelskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina wiejska o bardzo niskim dochodzie na mieszkańca ok. 500 zł na os. Zwodociągowana w 100% z uregulowanym systemem odprowadzania ścieków (sieć kanalizacyjna z nowoczesną gminną oczyszczalnią ścieków oraz ponad 400 oczyszczalniami przydomowymi), z…
Lokalna Grupa Działania "Podkowa"
łódzkie, Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania "Podkowa" powstała w 2008 r. Projekty zrealizowane w ramach następujących działań: Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja (udział w targach Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur” w Łodzi, udział w corocznym…
Lokalna Grupa Działania Owocowy Szlak
lubelskie, Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” powołana została w celu działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz wzmacniania aktywności ludności wiejskiej w kierunku rozwijania przedsiębiorczości wykorzystującej lokalne zasoby,…
Świętokrzyska Federacja Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej "Ziemia Świętokrzyska"
świętokrzyskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Działa na rzecz rozwoju usług agroturystycznych, tworzenia nowych produktów turystycznych, organizacja działań promocyjnych agroturystyki. Działania na rzecz rynku produktów tradycyjnych.
Gmina Spytkowice
małopolskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Spytkowice dba o aktywizację społeczna mieszkańców poprzez stworzenie im warunków do różnego rodzaju działalności. Poprawa infrastruktury technicznej Gminy umożliwiła wygospodarowanie miejsca spotkań dla stowarzyszeń, kół i organizacji…
Lokalna Grupa Działania Zapiecek
lubelskie, Lokalna Grupa Działania
LGD Zapiecek został zarejestrowany w 2007 r. W latach 2007-13 za naszym pośrednictwem zostało zrealizowanych 172 projekty wspierające rozwój lokalny. Utrzymujemy stałe relacje partnerskie z węgierskim LGD Hortobagy.
Spółdzielnia Socjalna "Powrócisz tu"
wielkopolskie, Spółdzielnia
Spółdzielnia Socjalna Powrócisz Tu została powołana przez 5 Gmin Powiatu Tureckiego – Gminy Wiejskie: Brudzew, Kawęczyn, Przykona, Turek oraz Miasto Turek. Inicjatorem jej powołania była Lokalna Grupa Działania – Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. …
Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R.
wielkopolskie, Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, aktywizuje społeczność lokalną i promuje obszar oraz wspiera i upowszechnia realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. Zrealizowane przedsięwzięcia: 1.…
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej
pomorskie, Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej jest młodą organizacją, która powstała w maju 2015 r. Proces tworzenia LGD został zainicjowany przez Fundację LGD – Naszyjnik Północy oraz Stowarzyszenie LGR Pojezierze Krajeńskie w związku z realizowanymi…