Partnerzy KSOW

Gmina Wierzbica

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
5632160522

REGON:
110197990

Adres siedziby:
lubelskie
Wierzbica-Osiedle ul. Włodawska 1
22-150 Wierzbica-Osiedle

Numer telefonu: 82 569 3266
Strona WWW: www.ugwierzbica.pl
Adres e-mail: ugwierzbica@ugwierzbica.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Innowacje w ochronie środowiska

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Leader/ RLKS
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
  • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

Gmina Wierzbica, jest typową gminą rolniczą bez przemysłu ale z rozbudowanymi usługami handlowymi. O obliczu gminy decyduje pracowitość jej mieszkańców wspieranych decyzjami samorządu gminnego. Efektem tej pracy jest poprawa standardu życia jej mieszkańców dzięki rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Gmina wciąż się rozwija i unowocześnia, jednocześnie korzystając z funduszy europejskich poprawia infrastrukturę służącą jej mieszkańcom działając w obszarach drogowych, społecznych czy gospodarczych. Samorząd również jest otwarty na zewnętrzne propozycje współpracy oraz realizacji wspólnych celów.

Data rejestracji: 08.12.2016