Partnerzy KSOW

Gmina Słomniki, Urząd Miejski w Słomnikach

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
6821083444

Adres siedziby:
małopolskie
ul. Kościuszki 64
32-090 Słomniki

Numer telefonu: 12-388-11-02
Strona WWW: www.slomniki.pl
Adres e-mail: promocja@slomniki.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje społeczne i organizacyjne
  • Transfer wiedzy

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Odnowa wsi
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)

Opis dotychczasowej działalności:

Gmina Słomniki.

Data rejestracji: 08.12.2016