Partnerzy KSOW

OKRĘGOWA STACJA CHEMICZNO-ROLNICZA W OPOLU

Forma prawna:
Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna

NIP:
7542767167

REGON:
532444133

Adres siedziby:
opolskie
UL. OLESKA 123
45-233 OPOLE

Numer telefonu: 602 523 868
Strona WWW: www.oschr.opole.pl
Adres e-mail: m.lasota@schr.gov.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w ochronie środowiska
  • Innowacje w uprawie
  • Doradztwo rolnicze

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Rolnictwo precyzyjne
  • Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie

Opis dotychczasowej działalności:

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza realizuje następujące zadania:organizuje pobór gleb, materiałów roślinnych, nawozów, osadów. Wykonuje analizy gleb, nawozów i płodów rolnych , prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu nawożenia. Wykonuje badania; odczynu i zasobności gleb w makroelementy i mikroelementy; metali ciężkich.; jakości wapna nawozowego; składu chemicznego nawozów mineralnych i organicznych; osadów ściekowych i ścieków do rolniczego wykorzystania. Opiniuje i wykonuje plany nawożenia, określa zalecane dawki wapna.

Data rejestracji: 12.12.2016