Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie Zielona Szkoła w Doktorcach

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

Adres siedziby:
podlaskie
Doktorce 1
18-105 Doktorce 1

Numer telefonu: 608 650 555
Strona WWW: suraz.pl
Adres e-mail: halicki.slawek@vp.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna
  • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

Stowarzyszenie jest właścicielem budynku byłego gimnazjum w Doktorcach, przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, do prowadzenia szkoleń oraz przyjmowania turystów. Zrealizowało kilka szkoleń ze środków unijnych, samodzielnie oraz w partnerstwie, m.in. Zaktywizowaniu we wspólnym działaniu, Ginące zawody, Pracownik obsługi hotelowej. Po szkoleniach kilkanaście osób bezrobotnych uzyskało staże zawodowe. Stowarzyszenie zajmuje się integracją mieszkańców wsi Doktorce i Lesznia poprzez spotkania okolicznościowe, organizuje festyny i zabawy, udostępnia obiekt turystom oraz szkołom. Sukcesem organizacji jest utrzymanie dużego budynku, wykonywanie drobnych remontów oraz zmiana ogrzewania na ekologiczne. Z racji położenia w dolinie Narwi stowarzyszenie ma na celu ochronę środowiska i rozwój turystyki.

Data rejestracji: 09.12.2016