Partnerzy KSOW

Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Przywidzu (dawniej Zespół Szkół w Przywidzu)

Forma prawna:
Szkoła lub placówka oświatowa

NIP:
6040078974

Adres siedziby:
pomorskie
ul. Szkolna 1
83-047 Przywidz

Numer telefonu: 730028517
Strona WWW: www.zsprzywidz.edu
Adres e-mail: zsprzywidz@wp.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje społeczne i organizacyjne
  • Transfer wiedzy

Opis dotychczasowej działalności:

Jesteśmy placówką innowacyjną, która posiada klasy profilowane. Piszemy projekty i programy, które rozwijają naszych uczniów. Realizowaliśmy projekt wymiany międzynarodowej z Rosjanami. Aktualnie przygotowujemy wymianę z Niemcami i Litwinami. Braliśmy udział w projekcie "Równać szanse" oraz w projektach z zakresu kultury dostępnej jak również w projektach "parasol społeczny - START-UP.

Data rejestracji: 09.12.2016