Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
7352764792

REGON:
120784276

Adres siedziby:
małopolskie
Raba Wyżna 45B
34-721 Raba Wyżna

Numer telefonu: 182678648
Strona WWW: www.przyjaznadolinaraby.info
Adres e-mail: lgd.rokiciny@interia.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, zwane Lokalną Grupą Działania (LGD), jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców. Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne, a także osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, z obszaru gmin Rabka-Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka.

LGD powołane jest do realizacji celów na terenie gmin członkowskich:

działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

opracowanie i realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

wspieranie i wdrażanie działań na rzecz realizacji LSR

promocja obszarów wiejskich

aktywizowanie i mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich

upowszechnianie i wymiana informacji związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich

rozwój infrastruktury

wybór grantobiorców i operacji, które mają być realizowane w ramach LSR opracowanej przez Stowarzyszenie

Data rejestracji: 12.12.2016